X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Cultuurgebonden etiquette

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +1 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Rabia989 Rabia989 Auteur op infoyo sinds
26 September 2010


Bekijk het profiel van Rabia989
Datum: 21-10-2010
Auteur: Rabia989
Naar aanleiding van een taak voor mijn opleidingsonderdeel Communicatie heb ik dit artikel geschreven; Hiermee wil ik aantonen dat etiquette regels in de latere werkomgeving cruciaal kunnen zijn en dat we ons bewust moeten worden over de dynamische etiquette regels tussen onze eigen cultuur en de cultuur van de omgeving waar we later in zullen terecht komen.

Wat is etiquette nu eigenlijk? Heelalgemeen houdt het 3 fundamenten in namelijk: respect, beleefdheid enhoffelijkheid. Voor de ene zijn deze drie begrippen allemaal verschillend voorde andere zijn het synoniemen van elkaar.

Voor mij betekent etiquette degedragingen waarmee je al dan niet een goede indruk maakt bij mensen, dezegedragingen zijn medebepalend voor hoe de mensen op hun beurt zich gaangedragen ten opzichte van jou. Met je gedrag lok je dus een goede of slechte attitudeop bij je omgeving, collegaís en cliŽnten.

Er zijn ook enkele belangrijkeetiquetteregels. Of ik ze zelf allemaal toepas? Niet altijd en ik denk dat ditook zo zal blijven als ik in mijn latere werkomgeving terechtkom. Ik ben Turkseen in mijn cultuur zijn beleefdheid en respect enorm belangrijk, het maakt nietuit of de persoon in kwestie jong of oud is, gezond of ziek, allochtoon ofautochtoonÖ en noem maar verder. Het is beter als je onbekenden en vooraloudere mensen, of gezaghebbende instanties tutoyeert. Ik hou daar niet zo van,in mijn opinie geeft dat een zeer afstandelijke houding aan waarbij er ookmoeilijk een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden. Ik zal een voorbeeldgeven uit het dagelijks leven: vb. in de Turkse cultuur is een leraar of docenteen zeer respectabele persoon, dit komt ook doordat er in de Islam ook veelbelang gehecht wordt aan onderwijs en degene die onderwijst zou je eeuwigdankbaar moeten zijn. Hierdoor spreken ze in Turkije een leraar, of eender wiedie je iets aanleert met ĎUí aan. Ik vind het persoonlijk belangrijk dat je aanje docenten of leraren laat zien dat je hen respecteert maar toch spreek ik zemeestal aan met ĎJeí, en ik laat mijn respect blijken door aandachtig te zijnin de lessen, mijn taken tijdig af te geven op de afgesproken data, tijdig naarde les te komen , mijn gsm op stil te zetten om geen stoorelement te zijn in deklas. Deze handelingen hebben echter niets te maken met mijn cultureleachtergrond en zijn puur persoonsgebonden.

Wel moeten we ook rekening houdendat etiquette zeer cultuurgebonden en veranderlijk kan zijn. Dit met hetperspectief naar de latere werkomgeving en collegaís toe. Ik zal weer enkelevoorbeelden geven uit mijn persoonlijke omgeving: als er bezoek is begroet jehen, ongeacht leeftijd of sekse, als er een oudere de kamer binnenkomt sta jerecht en geef je plaats. We begroeten elkaar ook door 3 kussen te geven op dewang en door elkaar te omhelzen maar bij oudere mensen zoals je grootoudersworden de 3 kussen vervangen als een kus op de hand, dit als teken van respectvoor zijn/haar leeftijd en wijsheid. De vraag is of deze gebaren overal vantoepassing kunnen zijn? Natuurlijk is dit in de thuisomgeving perfect haalbaaren doe ik het wel allemaal. Maar ik zou nooit mijn baas , collegaís of cliŽntenin de toekomst een kus op de hand geven dit zal ik dan wel vervangen doorsimpelweg Goedendag meneer/mevrouw of hallo te zeggen als beleefdheid, mijnrespect voor de organisatie zal ik dan tonen door de bedrijfsregels te volgenen die te respecteren. Natuurlijk zal mijn gedrag ook even veranderlijk zijnals de omgeving en de personen die ik tegenkom, etiquette is immers ook veranderlijk.

Ik zal me anders opstellen tenopzichte van mijn baas, collegaís en cliŽnt; met mijn baas zou ik eerder eenzakelijke relatie willen hebben in tegenstelling tot mijn collegaís en cliŽntenzou ik meer een vertrouwelijke band willen hebben, vooral met mijn cliŽntenomdat ik geloof dat door de vertrouwelijke band de hulpverlening vlotter zalverlopen omdat de cliŽnt weet dat je in haar slagen gelooft. En eerlijk zalzijn over diverse problemen. Als ik een cliŽnt zou tutoyeren of nors zouzijn  zou het meer afstand creŽren dangewenst is en dan zou de cliŽnt ook niet zeer open kunnen zijn tegen mij om overde dwarsliggende en problematische dingen te praten. Ik weet uit ervaring ookdat mensen die dezelfde culturele achtergrond delen met mij, mij sneller invertrouwen nemen dan een andere, maar dat zal dan een werkpunt zijn voor mij.

Naast alle handelingen die je kanuitvoeren om de etiquette te volgen en duidelijk te maken, is er ook een zeerbelangrijk punt, namelijk je uiterlijk en hoe je overkomt bij de mensen.  Ik vind dit een heel belangrijk aspect wanthet is ook in grote mate bepalend over de eerste indruk die mensen gaan hebbenover je, dit bepaald ook hun houding en gedrag ten opzichte van jezelf. Ikdraag een hoofddoek, voor sommigen is dan evident en maken ze er geen probleemvan, anderen worden twijfelachtig en weten niet wat ze met je moeten aanvangen,nog een andere groep ziet niks anders dan een potentiŽle terrorist in je en kanje een vertrouwelijk gesprek wel vergeten. Ik heb het wel eens meegemaakt dater mensen van richting zijn verandert op het trottoir wanneer ze mij zagenaanlopen. Ik heb het ook meegemaakt dat een onbekende Vlaamse vrouw op mijafliep en me feliciteerde dat ik in het openbaar mijn standpunt kon laten zienen dat ik me niet schaamde voor mijn religie. Bij beide gevallen had ik dus temaken met de eerste indruk die ik hen gaf en de vooroordelen die beide damesdan hadden. De ene liep grofweg weg, de andere toonde haar respect. Ik weet ookwel dat het niet voor iedereen even evident is om de persoon achter dehoofddoek te zien maar ook dat zal een werkpunt van mij zijn om ze te lateninzien dat ik ook maar een mens ben, dit zal ik proberen te bereiken door eengrote glimlach te tonen, respectvol te zijn, en te allen tijde vriendelijk teblijven.

 

Kortom elkmens handelt naargelang die zelf behandelt wil worden, ik geloof dat etiquettedaarbij een belangrijk onderdeel is, en misschien zelfs het uitgangspunt vanhet handelen van de mensen.


Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl