X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Het Symposium door Aristokles (Plato)

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Kennyjenny Kennyjenny Auteur op infoyo sinds
30 Augustus 2008


Bekijk het profiel van Kennyjenny
Datum: 01-09-2008
Auteur: Kennyjenny
Plato was een Griekse ethische filosoof die in 427 v. Chr. geboren werd op Aegina en in 347 v. Chr. in Athene gestorven is. Hij heeft het filosofisch denken van zijn leermeester Socrates geleerd.

II Plato:
II.1 Biografie van Plato:
II.1.1 Plato in het kort:
Plato was een Griekse ethische filosoof die in 427 v. Chr. geboren werd op Aegina en in 347 v. Chr. in Athene gestorven is. Hij heeft het filosofisch denken van zijn leermeester Socrates geleerd. Socrates is in 399 v. Chr. ter dood veroordeeld, omdat hij geen eerbied zou hebben voor de Goden van de stad. Socrates had vreemde en nieuwe opvattingen over religie en hij zou negatieve invloed op de jeugd hebben. Socrates moest de gifbeker leegdrinken, hij had een andere straf kunnen kiezen, maar Socrates bleef zoals hij was en verwierp dit voorstel door de raad, een soort jury, belachelijk te maken. Nu had hij geen keus meer. Plato was zo boos om dit vonnis, dat hij zich volledig ging verzetten tegen de democratie. De democratie had er voor gezorgd dat Socrates uiteindelijk ter dood veroordeeld werd. Socrates was zijn grote voorbeeld en Plato hield hem in leven door Socrates als gespreksleider in zijn werken te gebruiken. Zo zijn Socrates' gedachten ook bewaard gebleven, anders hadden wij vrijwel niets over deze grote filosoof geweten. Plato was een erg diepzinnige persoon en een groot literaire kunstenaar. Zijn schriften zijn bewaard gebleven door overlevering, ook kwam hij uit een voorname aristocratische familie. Plato hield zich vooral bezig met de relatie tussen het eeuwige en het onveranderlijke aan de ene kant en dat wat 'stroomt' aan de andere kant. Hij probeerde iets niet waar te maken, wat eeuwig 'waar', eeuwig 'schoon' of eeuwig 'goed' was. Hij had de zogenaamde ideeŽnwereld ontworpen: er moest achter een zintuiglijke wereld een eigen werkelijkheid bestaan. Dit noemde hij de 'ideeŽnleer'. Plato vindt dat alle verschijnselen in de natuur slechts schaduwen van eeuwige vormen of ideeŽn zijn. Deze theorie wordt in de mythe van de grot nader uitgelegd. Ook geloofde Plato dat de psyche of de ziel los staan van het lichaam en dat de ziel rond zweeft in een soort hemel en daarna in een lichaam terecht komt. Dit lichaam is volgens Plato alleen van belang om het hoofd te vervoeren. Het lichaam is dus eigenlijk min of meer overbodig. Als het aan Plato lag, bestond de ideale mens ook alleen uit een hoofd en verder niets, omdat het lichaam volgens hem overbodige luxe nodig heeft, zoals eten, drinken en op latere leeftijd drang naar seks, dit beschrijft Plato in de mythe van de wagenmenner. Plato was voorstander om vrouwen ook naar school te laten gaan, hij vond vrouwen gelijk aan mannen: 'Als de staat vrouwen niet goed opvoedt en opleidt, is dat als een mens die alleen zijn rechter arm oefent.' Plato maakte er een ingewikkeld geheel van. Hij oppert logische mogelijkheden en verwerpt ze vervolgens weer. Hij was er blijkbaar van overtuigd dat hij alleen de mensheid voor rampen kon behoeden, als hij zelf die zekerheid kon bieden. In zijn werken is zijn persoonlijkheid voortdurend aanwezig, ook al noemt hij zichzelf bijna nergens. Plato vroeg zich vaak af hoe je als individu het beste kon leven. Hij dacht dat het alleen mogelijk was om goed te kunnen leven als je om psychologische redenen aan normen en wetten houdt en je niet laat leiden door je behoeften aan consumptie en lichamelijke genot. Dat houdt in dat Plato de psyche boven het lichamelijke welzijn plaatst. Hij wou hier ook mee bewijzen dat zijn eigen theoretische bezigheid het hoogste en het voordeligste was, wat een mens kon bereiken. Zijn eigen psyche diende als voorbeeld en voor de ideale psyche moet dan ook een ideale samenleving worden ontworpen.

II.1.2 Wie was Plato?

Van de kant van zijn vader stamde hij af van het Atheense koningshuis en zijn moeder was een bekende wetgever . Wat je hieruit kan concluderen is dat Plato niet uit de eerste de beste familie kwam, maar uit een familie van hoge stand. Plato onderzocht in zijn eerste fase ethische begrippen, zoals: rechtvaardigheid, matigheid en vriendschap (deugd). Natuurlijk werd dit door Socrates vertolkt, Plato kwam immers zelf niet voor in geschriften en liet Socrates altijd het woord voeren. Plato komt in deze fase met positieve standpunten over 'het kennen' en over 'de zin van het bestaan'. In de tweede fase laat hij dit los en gaat meer opbouwend te werk, hij houdt zich nu bezig met de onsterfelijkheid van de ziel, de ideeŽnleer en de perfecte staat. In deze fase houdt hij zich ook bezig met de 'Eros'. Hij beschrijft vanuit Socrates dat de Eros een drang tot vereeuwiging is, die van de zinnelijke liefde opstijgt tot de hoogste schoonheid in kennen en handelen. In de derde fase gaat hij nog wat dieper en gaat hij denken over het bestaan, identiteit, niet-zijn, rust, beweging en later met meetkundige figuren en de vier elementen (aarde, vuur, water en lucht). Hij ging discussies uit de weg, praatte vooral over zijn eigen heil en probeerde mensen te overdonderen. Je kunt Plato het best omschrijven als een klein eenzaam mannetje dat zich verschool achter een muur van woorden.

II.1.3 Platoís leerweg tot de filosofie:
De eerste leraar die Plato wijsbegeerte onderwees was Kratylos . Hij gaf Plato les tot Plato's 20e levensjaar. Plato schreef tot zijn 20e heel veel literatuur, gedichten en drama's. Hij heeft een dertigtal boeken geschreven. Na zijn 20e werd hij leerling bij Socrates en bleef zijn leerling totdat Socrates ter dood veroordeeld werd, Plato was toen ongeveer 28. In 399 v. Chr. (hetzelfde jaar dat Socrates ter dood veroordeeld werd) schreef hij zijn eerste dialogen. Dit was in de tijd van de Griekse filosofie een veel gebruikte methode om de theorieŽn op te schrijven en dus te kunnen bewaren. Plato hanteerde ook deze manier van schrijven om Socrates in leven te houden. Socrates heeft zelf immers nooit iets van zijn werk op papier gezet. Plato ging toen heel veel reizen en keek goed rond: 'wat is er mis met de filosofie?'
Hij reisde naar Mechena en leerde daar dialectiek , dit gebruikte hij later in zijn schriften, waarin Socrates de gespreksleider was. Hierna reisde hij verder naar Egypte en leerde daar over sterrenkunde en daarna ging hij naar SiciliŽ om naar de school van Pythagoras te gaan. Hij werd verkocht als slaaf wegens zijn denken. Hij werd toen door een vriend van hem opgekocht en deze liet hem vrij. In 387 v. Chr. keert Plato terug naar Athene en stichtte daar de eerste Academie in de geschiedenis. Op deze Academie kon je de vakken wiskunde, filosofie en gymnastiek volgen. In 367-375 v. Chr. komt Plato's filosofie echt tot leven, hij ontwikkelt onder andere de ideeŽnleer, zijn politieke theorie en de ethiek. In 368 v. Chr. verschijnt er nog een hele bekende filosoof op het toneel: Aristoteles, deze wordt leerling van Plato op diens Academie. Aristoteles is ťťn van zijn beste leerlingen. In 347 v. Chr. sterft Plato, of zoals Parmenedis zou zeggen: 'Plato's afwezigheid is niet-in- Athene-zijn.'

II.1.4 Platoís invloed op andere filosofen:
Ik had een vermoeden dat Plato met zijn theorie over de ziel en het lichaam invloed gehad zou kunnen hebben op het christendom. Dit stond nergens bevestigd, wel heb ik een uitspraak van Nietsche gevonden: 'Het christendom is platonisme voor het volk.' Zowel Plato's directe als zijn indirecte invloed is onvoorstelbaar groot geweest. Natuurlijk kun je bij Aristoteles ook veel invloeden van Plato zien, Plato was immers zijn leermeester. Hij beÔnvloedde direct en via het neoplatonisme het christelijk denken van bijvoorbeeld Aurelius Augustinus, die op zijn beurt in de middeleeuwen grote invloed had. Ook de middeleeuwse strijd over de universalia komt uiteindelijk op het platonisme neer. In de Arabische wereld was zijn invloed ook heel groot. In de renaissance bloeide de Academia Platonica in Florence op en in de 17de eeuw bestonden in Engeland de Platonisten van Cambridge. Van de grote moderne Europese filosofen kan er niemand genoemd worden die niet op een of andere manier invloeden van Plato heeft. In de 20ste eeuw is zijn invloed te zien bij o.a. Bertrand Russell en Alfred North Whitehead en de analytische filosofie . Het is eigenlijk best wel raar dat een man die al eeuwen dood is, nog steeds invloed heeft op de mens van nu.

II.1.5 TheorieŽn van Plato:
ē De ideeŽnwereld:
Ik ga eerst beginnen met uitleggen wat volgens Plato een idee is. Om een idee te kunnen definiŽren moet je de plaats van dat idee kunnen aangeven onder een hoger idee. Een hoger idee is het idee van het goede, dit idee is een mogelijkheidsvoorwaarde en de bron van alle zijn. Dit idee valt voor ons niet te kennen, en goede boven alle ideeŽn, en is dus de bron en einddoel van alles wat is. Een hoger idee leeft dus in de ideeŽnwereld en zet het 'gewone' idee op zijn plek. Het gemeenschappelijke van alle ideeŽn is hun bestaan, hun identiteit, het niet-zijn, rust en beweging. Plato hield zich hier in de derde periode mee bezig. Misschien is dit nog een beetje onduidelijk, dus zal ik een voorbeeld geven: Het hoogste idee is verenigbaar met andere ideeŽn. Hun waarheid straalt uit over grote aantallen lagere ideeŽn. Een bal heeft bijvoorbeeld 10 toepassingen; een voetbal, een kaatsbal, een tennisbal, een rugbybal etc. Dit zijn allerlei ballen, maar is elke bal ook een voetbal? Nee, elke bal is geen voetbal. Dat geeft aan dat 'bal' (hoogste idee) boven alle toepassingen staat (andere ideeŽn). Wat ik hier ook bij kan zeggen, is ook wel grappig om te noemen:
'er is meer niet dan wel.' Alle ideeŽn maken dus deel uit van het zijn en tegelijkertijd van het niet zijn. Het zijn: alle ideeŽn maken deel uit van het hoge idee. Het niet zijn: het idee van het anders zijn dan het zelfde. De ideeŽnwereld. Iets wat zo mooi is, dat je het niet kunt voorstellen en je zult het misschien alleen maar kunnen zien door te filosoferen. Als je optimaal met je geest bezig bent en die zo ver ontwikkeld, dan zul je dichter bij het echte, het mooie komen. Al dit bestaat in de ideeŽnwereld. IdeeŽn, die in een van ons afhankelijke wereld bestaan.


ē De stromende en tijdloze vorm:
Plato maakte onderscheidt in twee vormen. De ene vorm 'stroomt' en de andere is een 'tijdloze' vorm. De vorm die stroomt, is alles wat we kunnen aanraken. Het is van een materiaal gemaakt en kan dus aangevreten worden, het is niet definitief, dus het stroomt (beweegt). Een tijdloze vorm is een eeuwig onveranderlijke vorm, deze vorm bestaat in de ideeŽnwereld. Ik zal deze vorm wat nader uitleggen, omdat dit een beetje ingewikkeld ligt. Stel, je hebt een hond. Iedereen weet hoe een hond eruit ziet en als je aan een klein kind vraagt hoe een hond eruit ziet, dan zal dat kind waarschijnlijk zeggen dat een hond een kwispelstaart, een natte neus, twee oren en vier poten heeft. Maar stel nou dat deze hond een poot mist, dan voldoet die niet meer aan het volmaakte plaatje 'hond', maar toch ziet iedereen dat het een hond is. Volgens Plato moet je dus onderscheidt maken tussen het stromende (hond) en aan de andere kant het tijdloze (hondsheid). De hond heeft dus als het ware een gemeenschappelijke oorsprong, ze zijn allemaal uit hetzelfde model gevormd. Plato wou dit model ontdekken, want hij was er zeker van dat dit bestond, omdat er ideeŽn zijn en dus ook het idee 'hond'. Als die niet bestond kon je de hond ook niet herkennen als hond. Plato's conclusie was dat er achter de zintuiglijke wereld, een eigenwerkelijkheid moest bestaan: de ideeŽnwereld. Verstand is bij ieder mens hetzelfde, zo stelde Plato vast, maar de zintuigen niet:'Over wat we waarnemen kunnen we slechts vage afspiegelingen van ideeŽn hebben. Maar over dingen die we met ons verstand herkennen, kunnen we absoluut zeker zijn.' III Wat is filosofie?
Filosofie betekent letterlijk wijsbegeerte. Het woord filosofie is afgeleid van het Griekse woord philosophia, wat liefde tot of streven naar kennis betekent. Philoo betekent liefhebben of beminnen en sophia betekent wijsheid of kennis. De westerse filosofie is ontstaan bij de oude Grieken, omstreeks 600 v.Chr. De eersten die zich vragen gingen stellen over de aard, of het wezen van het geheel van de werkelijkheid (de natuur, de wereld, de mens) en het ontstaan ervan, waren de Voor-Socratici, de filosofen die voor Socrates (469Ė399 v.Chr.) leefden. Oorspronkelijk stelden filosofen voornamelijk vragen als: Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat is zijn? Waaruit komt het zijnde voort? Wat is het hoogste zijnde?
Over de vragen over het zijn kun je behoorlijk je hersens breken, want dat denken gaat zo ver dat het soms niet meer te bevatten is. Parmenides (ca. 500 v. Chr.) was de eerste filosoof die zich bezig hield met het zijn. Hij kwam met de uitspraak; ďde weg van de waarheid begint bij de vraag: 'Is het zijn van al wat is, of is het niet?' ď Al snel kwamen daarbij de kentheoretische vragen over het vermogen om zekere, of zuivere kennis te verkrijgen. Dus hoe je het beste kennis kunt vergaren. Ook gingen zij de vraag stellen: hoe goed te leven? (ethiek), en ze gingen zich afvragen wat schoonheid is (esthetica). Deze vragen zijn eigenlijk altijd de belangrijkste vragen van de filosofie gebleven. Later begon de technologie zich natuurlijk ook meer te ontwikkelen en hoefden de filosofen niet meer te filosoferen over bijvoorbeeld de werking van de zintuigen. Dit soort vragen waren dus niet meer filosofisch, maar wetenschappelijk geworden en zo ontstond een nieuwe stroming in de filosofie: de wetenschapsfilosofie. Filosofie is een periode vermengd geweest met theologie, in de loop der tijd werd de wijsgerige antropologie (de filosofie van de mens) een onafhankelijke stroming in de filosofie en gingen filosofen ook nadenken over de aard en het functioneren van taal. In de geschiedenis van de filosofie zijn er verschillende stromingen geweest die deze problemen steeds weer op een andere manier benaderden; vanuit andere vooronderstellingen en met andere methoden. IV Het Symposium :
IV.1 Korte inhoud:
Het Symposium brengt in de vorm van het verhaal van een verhaal, een verslag over een drinkgelag of banket of gastmaal. De aanwezigen zijn overwegend jonge intellectuelen en kunstenaars. Ze houden een lofrede op Eros spreken vol lof over de liefde tussen mannen. Dit thema kwam in die kringen wellicht zeer vaak ter sprake. Het begrip Eros is niet enkelvoudig: het duidt de god of halfgod aan, maar kan metonymisch ook het liefdesvuur aanduiden.

Socrates vertelt tijdens een drinkgelag het verhaal dat hem verteld is door Diotima. Volgens Plato is Eros onze reactie op schoonheid. Zodra wij schoonheid zien willen we het bezitten en er altijd bij in de buurt zijn. Eros kan zich richten op het niveau van de zintuiglijke waarnemingen, bijvoorbeeld mooie lichamen en mooie dingen. Wat echter gebeurd als we vaak mooie dingen zien, is dat we de schoonheid van alle dingen gaan waarderen en niet de schoonheid van een enkel object; we gaan als het ware de afspiegeling van de Idee schoonheid herkennen in alle dingen die mooi zijn.

Eros kan zich echter ook richten op een hoger niveau; zo kunnen we ons ook richten op de schoonheid in het algemeen, de schoonheid van theorieŽn of de schoonheid van de geest. Eros richt zich dus op een steeds abstracter niveau en op een gegeven moment zal je in een flits van een seconde de Idee van schoonheid zelf schouwen. Deze liefde voor de intelligibele schoonheid is een grotere liefde dan de liefde voor de schoonheid van de sensibele dingen.

IV.2 IdeeŽn van de personages:
ē Aristofanes:
Mensen hebben niet door hoe machtig de liefde is (eros niet machtigste god).
Vroeger:Drie seksen, man (afstammend van zon), vrouw (aarde) en manwijf (maan, beide dus). Manwijf moest weg, en werd door Zeus in tweeŽn gesneden. Zo kregen ze minder macht, en waren ze handiger voor de mens. Nu er twee helften waren, verlangde de ene helft sterk naar de ander. Ze wilden niks los van elkaar doen, en stierven dus uiteindelijk eenzaam. Andere mogelijkheid van Zeus: De schaamdelen werden verplaats naar voren, zodat er voor nageslacht kon worden gezorgd.
Men probeert hen in hun oorspronkelijke gedaante bijeen te vormen, en van twee een te maken om de menselijke natuur te genezen. Men is dus altijd op zoek naar de wederhelft. (manwijf) Wanneer men van de mannelijke helft is, gaat men op zoek naar de andere mannelijke helft. Teken van kracht, moed en mannelijkheid. Gaat om raadselachtige verlangens voor de ander.
ē Hefaistos:
Wanneer de twee helften zo dicht mogelijk bij elkaar te komen, niet zonder elkaar hoeven zouden verlangen, zou Hefaistos ze samensmeden. Dit jagen naar elkaar, naar het hele, werd liefde genoemd. Men moet de goden respecteren, anders worden we opnieuw gekliefd. Wanneer je dit maar al te goed doet, zul je je geliefde ontmoeten. Hierdoor keer je terug naar je oorspronkelijke natuur.

ē Faidros:
Eros is de gelukkigste god. Hij is de mooiste, de beste en de jongste. Ook altijd op de vlucht voor ouderdom. Nu Eros de koning van de goden is, is er vriendschap en vrede.
Volgens Homerus is de Verblinding een godin. Eros is ook teer, want hij loopt en woont op iets zachts. Hij is steeds in contact met het zachte, en moet dus ook wel teer zijn. Eros doet nooit iemand kwaad, ondervindt geen kwaad en elke dienst die hij geeft of neemt, is vrijwillig en rechtvaardig. Eros heeft perfecte zelfbeheersing, kan verlangens onderdrukken. Eros houdt anderen in zijn ban door zijn liefde. Hij is dus ontzettend moedig. Door Eros waren de problemen van de andere goden opgelost, hij had liefde voor schoonheid, want het lelijke kent geen liefde.

ē Agathon:
Eros is liefde voor iets, waarnaar hij verlangt. Dit iets bezit hij niet. Dus is het dan niet zo dat de liefde is voor niets, iets wat gemist wordt?

ē Sokrates:
Je kunt niet zeggen: Ik ben gezond, en wil ook gezond zijn. Je bent nl al gezond, en kunt dus niet verlangen naar gezondheid, mits je het niet bent. Dus: ďIk ben gezond, en wil dat in de toekomst graag zo blijvenĒ. Dus hij, en ieder ander die verlangt, verlangt naar iets waarover hij niet beschikt en wat niet aanwezig is. Wat je niet hebt en wat je zelf niet bent en wat je mist, dat is het soort dingen waarnaar je verlangen en je liefde uitgaan. Eros mist schoonheid, want immers is Eros gericht op schoonheid en moois, en waarop je gericht bent, mis je.

ē Diotima:
Iets wat niet mooi is, hoeft noodzakelijkerwijs niet lelijk te zijn. Er zit iets tussen in. Je kunt een juiste mening geven, zonder er een rationele verklaring voor te kunnen geven. Wat niet waardevol is, is niet noodzakelijkerwijs waardeloos.

IV.3 Is Eros werkelijk een God?
Diotima vindt haar niet perfect, niet het volmaakt schone ed. Niet waardevol. Is er een god die niet mooi, niet gelukkig enz. is? ĎBij Zeus, Nee!í. Gelukkig is degenen die bezitten wat waardevol en mooi is. Eros hoeft dan niet sterfelijk te zijn, maar iets er tussen in. Een machtige geest. Met een macht van een bemiddelaar die de afstand tussen god en mens overbrugt. Hij vult aan beide kanten aan, zodat het geheel onderling hecht verbonden is.
Eros is het kind van Armoede en Succes. Op de dag van de geboorte van Afrodite verwekt, dus daarom is hij ook bediende van Afrodite. Geen enkele god is een filosoof of verlangt naar inzicht, want een god heeft dat al.
...Aan de andere kant doen ook domme mensen niet aan filosofie en verlangen ze niet naar inzicht. Dat is juist het ergerlijke van domheid, dat iemand zonder niveau en ook zonder verstand met zichzelf tevreden is...
Wie niet denkt dat hij iets mist, verlangt ook niet naar wat hij niet denkt te missen...
Eros is dus een filosoof zijn, en staat tussen inzicht en onwetendheid in. Sokrates dacht dat Eros was wat begeerd wordt, niet wat begeert. Daarom leek Eros hem zo prachtig. Maar dat wat begeert, heeft een andere gedaante. Het komt er op neer dat al dat verlangen naar waardevolle dingen en gelukkig zijn ieders grootste en verraderlijke liefde is. Alleen de mensen die zich met volledige inzet op een bepaalde vorm hebben toegelegd, leggen beslag op de naam van het geheel: liefde, liefhebben en minnaars. Mensen begeren wat waardevol is, en begeren ook dat waardevolle zelf te hebben. Kortom: Liefde is de begeerte om wat waardevol is voor altijd zelf te hebben. Het verwekken van een kind kan alleen wanneer goddelijkheid en schoonheid in harmonie zijn. Liefde is volgens Diotima gericht op het baren en verwekken bij het mooie. De verwekking zelf is voor een sterfelijk wezen iets eeuwigs en onsterfelijks. Liefde is dus gericht op onsterfelijkheid, want dan is het altijd en voor eeuwig van onszelf. Sterfelijkheid blijft bestaan, omdat een sterfelijk iets weggaat, en ouder wordt in iets nieuws, wat lijkt op het oude.

IV.4 De evolutie van erotiek:
Eerst lichamen bekijken, waarna je erachter zult komen dat de schoonheid van het ene lichaam verwant is met die van een willekeurig ander lichaam, en dat het een grote dwaasheid is, als het erom gaat uiterlijk schoon na te jagen.
Hierna ontwikkel je je tot minnaar van alle lichamen, en van dat hevige voor een persoon maak je je los.
Daarna begin je je aan psychische schoonheid meer waarde te hechten dan aan lichamelijke. Je moet ontwikkelen dat de schoonheid van het lichaam onbelangrijk is, en aan elkaar verwant.
Nu weer tot de wetenschap gebracht worden, en op een bepaalde vorm van kennis ontwaren, die betrekking heeft op schoonheid.
Het is altijd eenvormig, alleen, op zichzelf, bij zichzelf, en alles wat verder mooi is deelt erin op zoín manier dat wanneer die andere dingen ontstaan en vergaan, die schoonheid in geen enkel opzicht meer of minder wordt en geen enkele invloed ondergaat.
ĎJe beseft toch wel dat alleen dan, doordat je het mooie ziet met het middel waarmee het gezien moet worden, er in zult slagen niet afbeeldingen van morele kwaliteit voort te brengen, want het is geen afbeelding waarmee je in aanraking komt Ė maar iets wat echt is, want je bent met het echte in aanraking. En wie echte morele kwaliteit heeft voortgebracht en ontwikkeld, aan hem is het gegeven god te behangen en meer dan enig ander mens dan ook zelf onsterfelijk te wordení.
Je ziet alles mooier dan het is, je idealiseert degene op wie je verliefd bent. Boven jezelf uitstijgen, overmoedigend. Je gaat dingen doen die je zelf niet voor mogelijk hield. Creatief, moedig, sociaal voelen. Je wordt een beter mens. V Bibliografie:
V.1 Boeken:
ē DONALD, P., Filosofie voor beginners, Mayfield Publishing, Mountain View, CA, USA 1988
ē DR. JONGES, A., DR. ROOKMAAKER, F.V.,Raster over de Wijsbegeerte, Uitgeverij "De Ploeg", Utrecht
ē FISSER, C., JANSEN, T., Forum, Basisboek Klassieke Culturele Vorming, Hermaion, Lunteren 1998

V.2 CD-Roms:

ē Encarta Encyclopedie 2000 Winkler Prins Editie. © Microsoft Cooperation/Elsevier 1993.

V.3 Websites:
ē http://people.zeelandnet.nl/jakkes/boeken/pfsgodl.htm
ē http://www.polinco.net/forum/archive/index.php/t-1320.html
ē http://come.to/filosofie
ē http://home.wxs.nl/~mutsa024/filosofie.html
ē http://www.appliedlanguage.com/free_translation.shtml
ē http://www.google.be/search?q=het+symposium+door+plato&hl=nl&lr=&start=10&s
ē http://www.google.be/search?q=het+symposium+door+plato&hl=nl&lr=&start=20&s
ē http://www.google.be/search?q=het+symposium+door+plato&hl=nl&lr=&start=30&s
ē http://www.google.be/search?q=het+symposium+door+plato&hl=nl&lr=&start=40&s
ē http://www.google.be/search?hl=nl&q=het+symposium+door+plato&btn
ē http://home.hetnet.nl/~herakleitos/Grieks/Plato/Plato%20Eros,%20Symposium.htm
ē http://www.worldwidebase.com/bekendepersonen/plato.shtml
ē http://www.scholieren.com/werkstukken/804
ē http://nl.wikipedia.org/wiki/Symposium_%28klassieke_literatuur%29
ē http://classics.mit.edu/Plato/symposium.html
ē http://classics.mit.edu/Browse/browse-Plato.html
ē http://classics.mit.edu/
ē Http://come.to/filosofie
ē Http://www.kub.nl/filosofie
ē Http://home.wxs.nl/~mutsa024/filosofie.html
ē Http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/

Reacties op dit artikel
Halo, 2009-10-25
( 0 )

Anoniem, 2011-01-27
( +3 )

Goed artikel! Lees het alleen nog even na want er staan toch wel drastische fouten in als: 'Eros is dus een filosoof zijn' en nog meer
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl