X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Tips tegen corrupte rechters en jeugdzorg

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+18
  Goed artikel ( +20 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van Mams4life Mams4life Auteur op infoyo sinds
19 Augustus 2008


Bekijk het profiel van Mams4life
Datum: 28-08-2008
Auteur: Mams4life
Het is in het belang van de kinderen van de toekomst dat ouders zich massaal en met kracht juridisch tegen de De kinderrechter-norm 9 mei 2008 gaan verzetten door niets meer te nemen van kinderrechters.

Tips tegen corrupte rechters en jeugdzorg

Het belang van "de kinderen van de toekomst".
Ik schrijf dit stuk omdat er steeds vaker problemen met de hulpverlening voor kinderen naar buiten gebracht wordt.
Ikzelf heb dit al allemaal achter de rug,maar nogsteeds hebben mijn kinderen last van alle oneerlijke dingen die gebeurd zijn tijden de scheiding,van een onterechte uithuisplaatsing,en bij vader gezet door een foute beslissing! Ik was juist weggegaan bij hem omdat hij de kinderen mishandelde,en waar worden ze onterecht geplaatst?! juist bij hun pa! En als ik menssen kan helpen om dit te voorkomen,of hun in iedergeval iets in handen te geven waar ze verder mee kunnen komen aals ik in die tijd,dan zal ik het niet laten om die mensen te helpen.Mijn kinderen lopen heden ten dagen nog met frustraties,en nare herinneringen uit die tijd en daar hebben ze veel moeite mee.En daar wordt verder niet meer naar gekeken! Dat is hun probleem en niet dat van jeugdzorg! te belachelijk voor woorden,maar het zij zo.De naam kinderbescherming wordt zo behoorlijk uit zijn contex gehaald,en slaat nergens op.Die mensen weten denk ik nieteens wat het exakt inhoudt,anders zouden ze wel anders te werk gaan.En echt kijken wat het beste is voor het kind,en luisteren naar wat het kind te zeggen heeft.

Het is in het belang van de kinderen van de toekomst dat ouders zich massaal en met kracht juridisch tegen de "De kinderrechter-norm 9 mei 2008" gaan verzetten door niets meer te nemen van kinderrechters. Kinderrechters gelijk wrake indien de ondertekeningsblokken onder de stukken niet kloppen en/of ontbreken en/of als de ouders niet over alle stukken beschikken en/of indien jeugdzorg rapporten naar de kinderrechter heeft gestuurd waar de inzichten van de ouders niet instaan onder het MOM van de jeugdzorg de ouders kunnen op de hoorzitting hun mening kenbaar maken. In alle hierboven genoemde gevallen adviseer ik nu gelijk de kinderrechter te wraken, alleen verweerschriften tegen verzoeken van jeugdzorg schriftelijk in te dienen en niet naar de hoorzitting te gaan. Wat zou er gaan gebeuren als honderden misschien wel duizenden ouders de kinderrechters steeds gelijk gaan wraken wegens oneerlijk rechtsproces. niet meer naar de rechtbanken gaan! Primair omdat de kinderrechter toch zo partijdig (472) (594) is voor de jeugdzorg als de pest? Secundair geld en tijd gaan uitsparen door geen geld meer uit te geven aan advocaten, vrije dagen, vervoer- en parkeerkosten bij rechtbanken.

Maar vervolgens ook de gezinsvoogdij gaan mijden als een gevaarlijke pest omdat zij kinderen met oneerlijke rechtsprocessen bij het voor de jeugdzorg partijdige rechtersleger hebben afgepakt. Wat zou er gebeuren als het doodstil wordt in de rechtbanken bij al die OTS zittingen omdat ouders weigeren om nog naar het voor de jeugdzorg partijdige rechtersleger te gaan en hun verweerschriften alleen schriftelijk gaan indienen zodat rechters op de stukken moeten gaan beslissen? De jeugdzorg "in een gezellig onderonsje met de kinderrechter" over hun zaakjes kunnen beslissen. Ouders gewoon weigeren nog langer mee te werken aan de schijnvertoning die rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen heet. Als ouders van het geld wat bespaart kan worden door het NIET meer uit te geven aan jeugdzorg, advocaten en kinderrechters gewoon gezellig samen een weekendje weg gaan.

Als steeds meer ouders hun minachting voor iedere gezinsvoogd die probeert kinderen in een oneerlijke rechtsprocedure van hun ouders af te pakken,duidelijk laten blijken! en zo'n gezinsvoogd krijgt steeds met meer ouders te maken,die hun minachting voor die gezinsvoogd duidelijk laten blijken,dan wordt er een trein in werking gezet die niet meer te stoppen is.Het is dan niet onmogelijk dat al die partijdige rechters uit hun ivoren torens worden gehaald en vervangen worden door lekenrechtspraak,omdat steeds meer burgers in de gaten gaan krijgen dat als je als burger door het huidige rechtersleger al bij voorbaat wordt genaaid!

De boodschap van kritische ouders voor iedere gezinsvoogd in Nederland dient vanaf 9 mei 2008 zeer duidelijk te zijn.
Als in een verzoek OTS en/of UHP de ondertekeningblokken onder de stukken niet kloppen en/of ontbreken en/of als de ouders niet over alle stukken beschikken en/of indien "jeugdzorg" rapporten naar de kinderrechter heeft gestuurd waar de inzichten van de ouders niet instaan onder het MOM van jeugdzorg de ouders kunnen op de hoorzitting hun mening kenbaar maken. Dan hebben wij als kritische ouders alleen maar de grootst mogelijke minachting voor de gezinsvoogd en zijn jeugdzorg collega's. Wij als kritische ouders verzoeken u onze mening over uw werkwijze onder inzage en in ieder besluit of verzoek op te nemen en/of op iedere hoorzitting kinderrechter aan al uw kinderrechter maatjes mee te delen omdat wij als kritische ouders geen geld meer uit gaan geven aan advocaten, vrije dagen, vervoer- en parkeerkosten bij rechtbanken om over onze weerzin tegen uw praktijken in strijd met 6 EVRM geen misverstand te laten bestaan.

De boemerang die kinderrechter mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema nu geworpen heeft in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen Nienhuis/Leenders zal dan met volle kracht overal in Nederland op de gelederen van de "jeugdzorg" en rechtersleger blijven inslaan omdat steeds meer ouders zich gaan realiseren dat zij nu wakker moeten worden en in actie moeten komen voor "de kinderen van de toekomst" door deze voor ouders en kinderen gevaarlijke beroepsgroepen te mijden als de pest.

Emotionele ouders. De kracht van "jeugdzorg" is natuurlijk dat zij kinderen kunnen inzetten tegen (emotionele) (groot)ouders om het VERZET VAN (GROOT)OUDERS tegen oneerlijke rechtsprocessen bij kinderbeschermingsmaatregelen en een Stasi werkwijze in de jeugdzorg te breken. Het staat een ieder natuurlijk vrij niets te doen zodat steeds meer (klein)kinderen in de toekomst een "Stasi staatsopvoeding" gaan krijgen. Dan moet u natuurlijk niet gaan zeuren in de toekomst als uw kleinkinderen voor een staatsopvoeding zijn afgepakt. U wist immers dat het beleid van de jeugdzorg niet kindergericht is maar gericht is op schaalvergroting.

Tenslotte. Het ergste tuig onder de gezinsvoogden in Nederland zijn natuurlijk die gezinsvoogden die uithuis geplaatste kinderen tegen hun ouders opzetten "dat het uithuis geplaatste kind graag wil dat de ouders gaan samenwerken met de gezinsvoogd" want dan kan het kind haar/zijn ouders vaker zien. Dit is het tuig waar de jeugdzorg nu zo berucht om is kinderen met OTS en UHP exploiteren om vervolgens het verzet van de ouders tegen een Stasi werkwijze van diezelfde jeugdzorg in strijd met het negende gebod te breken door welke Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod het betrokken kind immers (ten onrechte) uithuis is geplaatst. Op deze manier worden de door het rechtersleger aan de jeugdzorg uitleverde kinderen ingezet om de aandacht af te leiden van waar het in de procedures van die ouders nu juist om gaat. Procedureel en systematisch weerwerk tegen de corruptie van coalities in de jeugdzorg. De jeugdzorg wil kost wat kost bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Raad van State tegen jeugdzorg beschikkingen voorkomen en daarbij worden door de jeugdzorg ook de kinderen tegen hun ouders ingezet. Het is te schandalig voor woorden,ik heb dit alles hierboven meegemaakt,en van de ene  verbazing in de andere gevallen,een kinderechter die boos werd op de kinderen omdat de kinderen vertelde wat voor straffn hun papa gaf,zoals b.v.b. boven op zolder achter een schot opsluiten,of van de trap afgeschopt,of erop,ga zo maar door.En dat mochten ze niet zeggen! het was zo'n lieve papa! Maar ik hoop dat er een moment komt dat dit alles tot een verleden gaat behoren,en dat het rechtssysteem eindelijk eens goed gaat werken en dan bedoel ik in eerste instantie voor de kinderen,en de getroffen ouders die onterecht behandeld en be/veroordeeld worden nu in dit systeem.
Ik hoop dat er al is het er maar 1 iemand zijn voordeel uit kan halen in wat hierboven staat,dan ben ik al meer dan blij.
Heel veel sterkte en wijze inzichten,aan de mensen die nu op dit moment nog in dit hele enge systeem vast zitten.

mams4life

Reacties op dit artikel
Jobelia, 2008-08-29
( +8 )

De boemerang die kinderrechter mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema nu geworpen heeft in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen Nienhuis/Leenders zal dan met volle kracht overal in Nederland op de gelederen van de "jeugdzorg" en rechtersleger blijven inslaan . Wilt U verklaren wat U daarmee bedoelt ?
Mams4life, 2008-08-30
( +9 )

Als u het hele stuk doorleest dan begrijpt u wat ermee bedoeld wordt,en "slaan" wordt niet altijd letterlijk bedoeld,het kan ook hypothetich bedoeld worden.
Maar hieruit zal gaan blijken dat ouders die wakker worden,niet meer met zich laten sollen,en die machtsmisbruik niet zomaar meer accepteren.

Dat is iets wat ik hiermee hoop dat er gaat gebeuren,dat ouders,en grootouders hun rechten en plichten weten.En hiermee wat kunnen doen.
Op de enkele goede na,zijn er vele die falen in de jeudzorg/kinderbescherming.
Muts85, 2008-11-26
( +5 )

Zit op het moment ook in het bootje met jeugdzorg, kort geding en politie.
een advocaat die zich niet inzet voor mij en waarschijnlijk komt het er nu op neer moet nog even wachten tot en met midden december. maar ben bang dat ik er niets tegen kan doen dat de biologische vader van me kind bezoekrecht krijgt. nooit heeft hij er naar om gekeken in die tijd jha alleen als hij alcohol op had jha dan wel.
tis toch niet gezond dat een klein kind van 3 maand in de armen van een probleemdrinker komt. omdat de overheid vindt dat vaders daar recht op hebben.
en bewijzen dat hij drinkt om problemen kun je niet want dokters geheim is dokters geheim.
een kind is niet meer van jou maar van de staat.

oja nog een wijze zin:

Hij die opvoedt, niet hij die verwekt is de vader.
Soet, 2009-02-12
( +9 )

Ik weet niet of ik dit artikel wel als tip kan beschouwen,,,wel wil ik iedereen aanraden met het ouderlijk gezag dat je er op staat om je kind door een pshycholoog te laten onderzoeken wat het effect is op de kinderen die deze drama allemaal meemaken van buro jeugdzorg e.d.en wat voor consequinties het gaat geven voor hun verdere leven als ze onterecht uit huis worden geplaatst e.d en dat rapport voorleggen bij de rechter.piepen ze wel anders.
Darvin, 2009-02-14
( +7 )

Www.jeugdzorg-misstanden.nl
www.misstandenjeugdzorg.nl
Drs. n.j.m.mul, 2009-04-12
( +17 )

Even en paar tips en opmerkingen:
- Ga na of een indicatiebesluit van BJZ ondertekend is door een gekwalificeerd (= BIG-geregistreerd) gedragswetenschapper. Indien niet: IB ongeldig!
- Heeft de gedragswetenschapper ook daadwerkelijk kind en ouders onderzocht? Indien niet: gedragswetenschapper aanklagen bij diens beroepsorganisatie (NIP of NVO) dan wel Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg!! (Afgelopen jaar is om die reden een GW van BJZ Haaglanden veroordeeld tot een waarschuwing wegens haar ondeskundigheid, nu durft ze niet meer te tekenen!!)
- Over 'second opinion onderzoek': diverze BJZ hebben zelfs een verbod op second opinion in hun indicatiebelsuiten staan een regele als "er is geen onderzoek verricht, er zijn geen onderzoeksgegevens bekend, daarom is het recht op S.O. niet van toepassing'. MAAR TOCH plaatsen we uw kidneren uit huis....!!
- Ga eens met een groep mensen rechtelijke vonnissen na en turf eens: wie was de rechter? Volgde de rechter klakkeloos BJZ? Wat zijn de bijbanen van die rechter? Werd het protest van ouders gehoord? Zijn die rechters bijvoorbeeld bestuurders van jeugdzorg instellingen als bijbaan?? (Ik geef de gedachte: kijk eens naar het IRM-rapport over bijbanen van rechters / verzekering-vonnissen / te vinden op internet!) Voor de mensen die mee willen werken aan zo'n onderzoek: neem contact op met mij!
- Voor 'muts85' : Je valt de vader van je kind zo af, bedenk: heeft het kind de wil geuit haar vader niet te kennen? Zou er niet eerder zorg besteed moeten worden om vaders gebruik te minderen? Wist je dit niet toen je dat kind verwekte??? Hoe zit het met drinkende moeders? Ik geef u mijn definitie van 'het belang van het kind':
'Een kind in het onvoorwaardelijke genot stellen van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van beide ouders en hun familie! '
Een kind heeft u toch SAMEN verwekt? DENK dan ook op de eerste plaats aan het kind: IEDEREEN wil weten bij wie hij of zij hoort, van wie die afstamt, wat zijjn 'roots' zijn. Zie bijvoorbeeld de drama's in 'Spoorloos' of 'Vermist'!

Drs. N.J.M.Mul
06-44772628
N.J.M.Mul@gmail.com
Peter van de geer, 2009-04-28
( +8 )

Wij hebben ook te maken met een gezins voogd onze klein dochter is uit huis geplaats doordat mijn dochter in een onbewaakt moment een seconde niet oplette, de kleine meid zette zich af en viel van de bank,helaas waren wij niet thuis maar hebben onze dochter wel aan de telefoon gehoord geheel in paniek toen ze een beetje tot rust was gekomen hebben we de grootste fout van ons leven gemaakt en haar de 112 laten bellen. Doordat ze een blauw plekje had in de zij met de vingers van onze dochter zichtbaar en een verwarring van taal en dialect kinder arts was Belg is onze klein dochter tot het kleinste haartje binnenste buiten gekeerd en willen ze het op mishandeling gooien ,dat het kindje door verpleegsters en dokters gemolestreerd werd is normaal dat mag en is gewoon dit zagen wij gebeuren in een uurtje bezoek sommige onderzoeken werden keer op keer herhaald, laat staan wat er de rest van die dagen met het kindje gebeurde, het altijd vrolijke en opgewekte kindje veranderde in een huil baby die der voeding niet op de juiste tijden kreeg en zeker niet voldoende. Als het kindje maar ontlasting had was het goed(schandalig gewoon)ze zit nu in een pleeggezin en jeugdzorg deelde mee het gaat nu veel beter bijna 40 gram aangekomen na 6 weken dan mag mijn dochter 1 x in de 2 weken 2 uurtjes haar kindje zien alleen staat ze binnen de 50 min weer op straat huilend en gefrustreerd Die ene seconde en 112,
ik zal me mijn hele leven schuldig voelen dat ik ze dat nr heb laten draaien. Nu mogen wij als grootouders ook op bezoek komen 1 x in de zes weken 1 uur het was eerst 2 uur maar dat is ook al veranderd!Wij kunnen het niet over ons hart krijgen om morgen op bezoek te gaan en net als mijn dochter vervroegd op straat te staan,en als je wat tegen die gezins voogd zegt krijg je gelijk de deksel op je kop en staat ze meteen te dreigen dat je ze nooit meer mag zien.Op een andere site worden ze gestapo genoemd dat vind ik wel ver gaan maar ik kan ook geen andere naam verzinnen.Is er misschien iemand die ons kan bijstaan tegen jeugdzorg
M.bakker, 2009-09-04
( +6 )

Ook wij hebben met de ellende te maken.
Ik wilde met de voogd proberen om een goede communicatie met ex te krijgen en hopen dat de kids het leuk hebben bij vader,echter geven de kids aan niet meer naar hun vader te willen,maatschappelijk werk,kinderpsycholoog staan allemaal aan onze kant.
Ik heb gezegd ik breng en haal ze niet meer in het omgangsweekend(niet dat ze er niet meer naartoe mogen,vader kan halen en brengen)meteen een rechtszaak,want ik saboteer de omgang met vader.
Voogd is niet in het belang van de kids bezig,want ze luisteren naar en nemen de mening van vader over.
binnenkort rechtszaak verlening ots,heb een advokaat in de arm genomen en gemeld aan de rechtbank dat ik en de kinderen(willen ze zelf)ons zegje willen doen.
krijg dan een mailtje dat ik door de voogd over de rechtszaak gebeld zal worden,weet nu al wat hij gaat zeggen.
Voogd dreigt in ieder gesprek dat als we niet hem en de vader volgen in hun uitspraken de kids ons ontnomen zullen worden.
Dat vader de kids alleen maar leugens verteld en mij bedreigd via de kids(dit heb ik zelfs in een verklaring van een agent staan)daar wordt niet naar gekeken.
dat hij mij jarenlang mishandelt heeft,wordt niet naar gekeken.
Denk wel:ik wil dat ze naar vader gaan,maar niet op de manier zoals nu gebeurt.
Heb zelfs de politiek hierover geinformeerd en die zeggen het te erkennen,maar er niks meer aan te kunnen doen,want jeugdzorg heeft macht.
Ik hoop dat er een heleboel kan en zal verandere bij jeugdzorg,want ze beschermen kids niet,maar laten ze juist de dupe worden.
Mams4life, 2009-09-04
( +6 )

Hallo M.Bakker,

Ik heb in hetzelfde schuitje gezeten.
En idd het is erg frustrerend om te zien hoe een ander DIE EIGENLIJK HET BESTE VOOR DE KIDS MOET DOEN,de kinderen naar de knoppen helpt.

Mijn kinderen zijn nu 17 en 18 jaar,en tot op de dag van vandaag hebben ze nog last van de ellende die ze ons hebben aangedaan.Ik kan verder niet uitwijden,maar ze/we zijn door een hel gegaan,en ik voel met je mee.

Ik heb hieronder mijn hyvessite neergezet.
Kijk daar even bij de hyves,die komen onder mijn "vrienden",daar staan hyves sites bij die vechten tegen onrecht en tegen kindermishandeling en dergelijke.
hieer kun je vragen of er mensen zijn die je verder kunnen helpen,ik ken op dit moment geen goede advokaat,is al lang geleden,maar er zitten mensen bij die NU met dit bijltje hakken,dus kunnen je beter helpen.Je kunt ook op mijn hyvessite kijken bij de blogs,daar staan ook nog wat tips op.en wees erg opjectief,er ddoen zich namelijk ook mensen voor als slachtoffer,maar zijn gewoon medewerkers van de jeugdzorg/kinderbescherming!!!Dus geef je niet direkt bloot,test ze eerst even.zodra ze beginnen je om te praten,en je zeggen dat je eraan ttoe moet geven o.i.d. stop dan gelijk het contact,zeg ze eerst maar even een topje,en kijk hoe ze reageren,vooral na een aantal mailtjes.

Maar misschien is het een optie om een andere voogd te vragen,die moeten ze je geven,dat weet ik wel.

Hier is mijn site.
http://maria-mulder.hyves.nl/

Ik wens je heel erg veel succes,en hoop dat je er goed uitkomt met je kinderen.winnaars zijn er in dit geval niet,de kinderen zijn ten alle tijden de dupe.hoe goed we ze ook opvangen.

Een lieve groet.

Maria
Isa, 2009-10-10
( +5 )

Hallo, ik zit ook met een probleem van bjz en de base groep pleegzorgorganisatie.
Mijn stiefdochter zit sins ze 9mn is in een pleeggezin vader heeft sinds 1,5 jaar het gezag. Linda is 4 en krijgen totaal geen medewerking van bjz om terugplaatsing te realiseren. Eerst was het zo dat mijn man niet het gezag had niets konden maar nu het gezag er wel is kunnen we nog niets! Hulp krijg je niet ben al bij verschillende organisaties geweest voor second opinion GGZ LENTIS ACCARE THUISZORG INSPECTIE JEUGDZORG ZORGBELANG THUISZORG MAATSCHAPPELIJKWERK FIOM 4 ADVOCATEN ZIEKENHUIS HUISARTS PRIVE-PSYCHOLOGEN maar niemand kan wil iets doen! Ben ten einde raad. Linda zit in een zwaar gereformeerde pleeggezin pleegvader is fractie voorzitter Christen Unie. Wie zou me kunnen helpen met tip`s adviesen of hun eigen verhaal willen vertellen want ik heb het idee dat er heel wat kinderen bij die gereformeerden gezinnen zijn geplaatst! ff voor de goede orde heb ik niets tegen gelovige mensen ben humanist en heb respect voor iedereen maar als het om onze kinderen gaat wil ik niet dat ze bij die sekte blijven. Wie o wie zit met het zelfde probleem?
Vriendelijke groet isa
Mams4life, 2009-10-10
( +7 )

Beste Isa,

Kijk even hierboven,bij Drs.N.J.M.Mul,misschien kun je hier nog wat mee doen.
En er is op hyves een aantal sites die er voor het welzijn van het kind zijn,en ouders verder helpen.
Je hebt al heel wat gedaan,en ikzelf zou je op dit moment niet kunnen zeggen wat te doen.
Ja alleen de adressen bekijken wat ik je nu heb gegeven.
Ik hoop oprecht dat het RECHT voor jullie zal gaan zegevieren.

Heb je ook al een kortgeding geprobeerd??
Mevr.Spaargaren is een goed Advokate,en zit in hilversum.

Het is te triest voor woorden,en ze blijven maar volhouden dat ze voor het welzijn van het kind kiezen.....als dat echt zou gebeuren dan was er heel wat minder ellende in nederland voor de kinderen,en de ouders[grootouders]

Ik wens je dan ook alle succes,kracht en doorzettingsvermogen.

Mams4life
Vanessa, 2009-11-09
( +11 )

Wie heeft het adres voor een goede advocaat voor mij dochertje volgens mij luisteren de rechters alleen na jeugdzorg een moeder
Sandra, 2009-11-17
( +5 )

Ik ben van mening dat Jeugdzorg nl. kinderen psychiek en lichamlijk aan kindermishandeling blootstelt. Jeugdzorg mishandelt kinderen. Zij vinden dit goed!!!!!
Kinderrechters luisteren alleen naar Jeugdzorg!!!!!!!
Na een moeilijke scheiding en diverse mishandelingen heb ik regelmatig aan Jeugdzorg gemeld dat mijn kinderen mishandelt werden bij hun vader. Gevolg hiervan, uithuisplaatsing en een kinder tehuis '' Kinabu'' in Zeist. Kinabu wist ook van de mishandelingen maar wordt allemaal in de doofpot gestopt. plaatsing in juli 2008 bij hun vader. Moeder werd helemaal buiten spel gezet, 6 Maanden mijn kinderen niet meer mogen zien en spreken.
Nu 8-11-2009 ging de telefoon en wat bleek, 2 kinderen helemaal in elkaar geslagen door paps en vriendin. Ik heb de kinderen opgehaald en naar de politie gegaan. Gelukkig doet de politie wel iets eraan, de mensen spreken er schande van en zal alles eraan doen om te zorgen dat mijn kinderen weer gewoon bij mams blijven. Jeugdzorg helpt geen kinderen, die helpen ze de vernieling in!!!!!!
Andrea hulst, 2009-12-05
( +9 )

Ik heb een hele belangrijke vraag i.v.m. mijn dochtertje kan ik die aan jou stellen voor advies want ik weet het niet meer .
zij is ook tijdelijk uithuis geplaatst .
geheel , onterecht enzovoort.


m.v.g. andrea hulst ( mijn nummer evt.06-52175926)
Kenc, 2010-01-20
( +7 )

Jeugdzorg heeft geen oog voor mijn kinderen! Ze willen de moeder helpen die het niet aan kan, omdat ze verwachten dat die het wel weer kan na wat hulp. Maar wie luistert er naar de kinderen die mishandeld worden en dagelijks uitgescholden? Na 2,5 jaar worden ze nog mishandeld!!! en ze wonen er ook nog, ondanks drugsgebruik daar in huis door moeder en vriend, beiden werkloos!!
Alleen wij luisteren en vechten, want de kinderen durven het niet aan iemand anders te vertellen...
maar Jeugdzorg gelooft de ouder die dit doet en wij... zijn de zwarte piet! Want dan zullen we het wel uit haat zeggen!! Onvoorstelbaar....maar jeugdzorg wil ons nooit spreken... bang voor de waarheid?
Jeugdzorg helpt kinderen om doofstom te worden, want nu vertrouwen de kids niemand meer! En wij... vertrouwen Jeugdzorg niet meer! Thanks voor je tips..
Reyanto, 2010-03-17
( +6 )

Ik zelf heb ook slechte ervaringen met jeugdzorg meegemaakt. Verkeerde plaatsingen vanwege dat "er geen plek was" enz. Ik zelf ben bezig een bedrijf op te zetten hierover. Ben druk bezig om alles op orde te maken. Jullie steun is zeer zeker welkom! Samen kunnen we veel meer. Ook ben ik bezig om gekwalificeerde juridische loketten te verzamelen om zaken te onderzoeken die dan straks binnen mijn bedrijf binnen komen. Het principe dat kinderen uit huis worden gehaald om de banen markt op peil te houden en geld te verdienen over kinderen zijn of haar ruggen moet maar eens afgelopen zijn.

Laat alsjeblieft wat weten via de mail: Reyantovandoormalen@hotmail.com

Wat is de bedoeling van het bedrijf? De kinderen toegang geven om via dit bedrijf ondersteuning te krijgen. Zaken te laten onderzoeken. Een bedrijf dat Brieven kan sturen naar jeugdzorg om te laten zien dat we op de hoogte zijn van de fouten. Alle jongeren die hun verhaal doen zullen opgesomd worden tot een groot verslag waaruit advocaten genoeg rechten uit kunnen verlenen. (mede voor hun ook een goede geldbron als het gaat om winnende zaken).

Dus laat het me weten! Reyantovandoormalen@hotmail.com

Samen kunnen we meer!
Chantal, 2010-03-24
( +6 )

Ik wilde je zeggen een lang verhaal en erg wat je heb mee gemaakt ik maak het zelf nu mee en hun denken maar die geef het op nee dacht het niet he ik vecht al 6jaar voor me dochter en waarvan 3 jaar de andere ook door scheidng en thuis situatie wilde hun beschermen maar wrd niet serieus genomen maar ben niet kapot te krijgen ik blijf vechten
Maes sonia, 2010-03-30
( +6 )

Ook hier is het al 22 maanden bezig, we moeten niet anders doen naar rechtbank lopen voor mijn zoon, we zijn in beroep gegaan met gedacht oef een andere maar weer het zelfde na ee hersenbloedin hebben we achter hulp geschreeud Na 11maanden moesten we plots naar jeugdrechter, mijnzoon word binnen 8 maanden 18 jaar heeft nietof niemand gedaan, die rechter heeft veel fouten gemaakt ze hebben mij al in een zottekot gestoken ,nu na 22 maandenmoet er weer plots conulente komen waarom weten we niet zo de 12 aril 2010 moetn we weer naar brussel, we staan daar altijd alleen , ik zeg nu als de uitspraa mij niet bevald of ze mijn zoon plaatesn zal er hier een LIJK liggen dat van mij de valse beschuldigen die ze op mij steken kan mijn zoon niet meer aan, heb dit alles aan iedereen laten wetenzo zijne meester consulente wachten nu de twaalfde af en zin dan oof ik moet actie nemmen, wat ik wel weet als mijn zoon zo zal vinden zullen er 2 lijken zijn te veel is te veel hij heeft al eens gezegt mama als we hier niet te samen mogen zijn dan elders anders nik zeg hem dat er nazin 18 JAAR NOG EEN HEEL LEVEN HEEFT HHIJ GEEFT VOOR ANTWOORD JA MAAR NIET ZONDER JOU
iefs Voor alles
van een hoppelose alleestaande moeder maar vecht verde tot de 12 apwi
wij hebben steun noddg help ons

bloemsy@gmail.com
J m tromp, 2010-04-12
( +6 )

Ik vindt afschuwelijk. ik heb de zelfde mijn kinderen zijn pas uithuis geplaats zonder enige reden en nu zitten ze waar het heel slecht met ze gaat maar ik kan niks doen de jeugdzorg wind altijd.
ze moeten maar een onderzoeken voor dat ze de kinderen de dupe worden van hun fouten.
zijn er mensen die de zelfde hebben of zijn er mensen die mij kunnen helpen. aub.
bedankt.
Vond je die goed lees:, 2010-05-06
( +5 )

Mijn geval nog leuker 28 mei 2008 werd onze zoon van pas 6 maanden pas uithuisgehaald:

mijn vriendin zou mij 4 x neergestoken hebben onze zoon 3 x
ook is mijn vriendin voor de trein gesprongen met ons kind
en mij vriendin heeft onze zoon ze nek gebroken en van balkon gegooit
de dokter verklaard dat wij kinderen baren om die te verkopen zonder tussenkomst van de raad jaja echter de dokter weet nergens van die was zijn baan bijna kwijt
en mijn vriendin en me kindje leven ook nog en verrek ik ook!!
tot nu toe kind uithuis 1000 euro per zaak x 9 leugens regeren vasle rapporten
elke idioot mag tekenen...rechters die 10 jaar studeren in corruptie...
mijn EIGEN moeder de amk melder zit vast 7 jaar voor vasle meldingen
onze zoon nog niet terug. ik heb dus ook maar toegegeven zit nu ziek thuis
dokter uwv kon er niet onderuit immers : maakt niet uit wie wat op papier zet. bjz er mee aankomt is het waarheid!! hebben 3 kinderrechters tegen me gezegt zittingen den bosch... dus ik laat gewoon die bjz papieren zien ik ben 4 x neergestoken maar nooit behandelt dus loop dood te gaan al vanaf 28 mei ofzo? ik zou het niet weten het is allemaal nooit gebeurt. enigste we nu hebben is schuld en veel wat ik voor bjz niet had allebij stressstoornis 390 en de waarheid ligt allang open en bloot helaas ziet rechter dit niet elke afspraak nemen wij iemand mee die de waarheid op papier zet zodat bjz niet meer kan liegen dit kost echter 120 per afspraak....wij geven het dus ook echt op
deze maand 25 mei gan we bijltje neergooien we moeten wel 2 jaar vechten we nog even doorgaan kunnen we ons huis uit laat staan de 10 jaar ellende aflossen nog maja
het was voor onze zoon de moeite waard dus
we gaan over andere boeg gooien hun papieren gebruiken strafadvocaten erop media
laat het 18 jaar duren maakt me niets meer uit ooit winnen we

en mensen stop met vechten geef ze gelijk meld je ziek op wat hun ook zeggen kan niemand tegen op de dokter zegt jij beter bent klaag je die aan want je kindje is immers niet voor niets uithuis ...ms stom van me maar ik ben het zo aan het proberen
moet die dokter maar gaan vechten het niet klopt heb jij rust...

moet je wel net als ons overal bewijs van hebben zoals
politie nooit niks gebuert is
3 dokters zeggen ons kindje gezond was en niks mankeerde toen dan he nu is ander verhaal
wij hebben ons laten testen en alles raad bjz rechters stellen is onderuit zo zelfs ze zwaar voorschut staan gehandicapt borderline vechten met huishoudelijke apparaten..zo schrijft bjz dan he enz enz enz jullie kenne het
opgenomen gesprekken voogden liegen
elke x andere rechter dat is spelen met je hoofd iets wat ook niet mag gebeuren
want nieuwe rechter nieuwe leugens eh of nog meer erbij
vrienden die je laat bellen die wel in jou huis zijn geweest!! die zeggen alles gelogen is

en ja kan een kinderechter wel zeggen wat i zegt een dokter kan er niet onderuit iemand jou zo kapot maakt echter twijfel ik wie aan te klagen je krijgt pas gelijk je van bjz wint dat verlies je geheid hun hebben meer geld dus macht

mensen suc6 ik gooi het er maar neer ms kan iemand er iets mee
owhja en luister naar nico mull eerste contact met bjz amk gelijk advocaat en nico mull wacht je ermee eindig je als ik wij hadden 3 klote advocaten die rekening na rekening opstuurde maar tot op heden niets heeft gedaan dan bewijs achterhouden boel stagnere pas er goed mee op welke advo je pakt net z,n geldwolven als de rechter bjz raad

R.I.P iedereen in je leven zal het er zo niet van komen

neergestoken pappa hehe
Roos, 2010-05-09
( +6 )

Zullen we gaan beginnen met de anonieme meldingen die gedaan worden bij BJZ schandalig kom uit voor wie je bent en waarom je zorgen hebt over een kind maar ga geen valse beschuldiging doen van kindermishandeling terwijl er nog geen kinderen zijn.
kinderen van 1 tot 12 jaar de crusiale leeftijd van oudervervreemding mede veroorzaakt door BJZ die valse rapportages maakt en met regelmaat de afspraken niet nakomt, BJZ een te machtig oorgaan is geworden als ouders van hun kinderen die weer kinderen hebben niet ondersteunen ze gaan te snel over op UHP en OTS geen grondig onderzoek en er word niet geluisterd, wat ik heel kwalijk vind, want het draait wel om een kind en of dat kind nu 1 maand is of 11 jaar, pleegouders worden gescreent, vraag ik me alleen af hoe doen ze dat te bedenken dat ik een pleeggezin ken die een hoerenknal hebben en hun zoon een loverboy die minderjarige meisje misbruikt en mishandeld, vraag ik me af hoe heeft die screning plaats gevonden!!!!!
ook de politie heeft zijn vingers erin en de rechters maar ook top mensen zijn maar mensen en weet dat die ook gratis gebruik mogen maken van die diensten in ruil voor pleegouderschap, maar het is wel te gek voor woorden.
Yentle, 2010-06-05
( +8 )

Klopt allemaal, sterker nog wat je adviseert en voorspelt hoe dit rechtsysteem met jeugdzorg zal gaan bekonkelen is al meer dan 20 jaar gaande. Het maakt ze echt niet uit hoe er gereageerd gaat worden. hun salaris is het enige wat telt en zullen dit hoe dan ook instand houden. we hebben het hier niet over hulpverlening, maar over een winstmakend bedrijf in kinderhandel van de overheid en justitie.

belangenverstrengeling en corruptie onder jeugdzorg, rechters en advocaten waar geweigerd wordt ernstige zaken in behandeling te nemen. Hier wordt letterlijk een zaak op grond van ā€œ jeugdzorg is onaantastbaarā€ weggezet. Corruptie ten top, en dat nog wel in nederland.
.


Yentle, 2010-06-05
( +8 )

Nog even dit voor jou, koningin beatrix staat aan het hoofd van dit bedrijf, wat zij in 1996 heeft ondertekend
Martizio, 2010-07-23
( +7 )

Wij hebben ook zulke situaties aan de hand hier in Belgiƫ, met onze bijzondere jeugdzorg!
Ze zijn partijdig en kiezen steeds de kant van de moeder, moeder laat de kinderen al jaren plaatsen in een instelling en de vader bied zijn hulp aan maar er wordt gewoon niet naar geluisterd!
De kinderen willen heel graag naar de papa, maar zelf zij hebben hier geen inspraak in!
Ondertussen loopt al het tweede sociaal onderzoek, die mevrouw beweerde wel dat er een hele hoop fouten gemaakt zijn naar de vader toe en zou het allemaal gaan uitspitten!
Geduld bij zo een dingen is een goede zaak,duurt al 8jaar nu...
Inderdaad winnaars zijn er nooit,alleen die arme kinderen zijn de dupe van dit alles!
Marianne, 2010-08-16
( +6 )

Wat een ellende allemaal. Hoe meer instellingen met psychologen er zijn om mensen "te helpen", hoe kwalijker toestanden worden. Ze hebben echt nergens kijk op en lijken alleen te zoeken naar macht over andermans leven (kicken!). Gatver ...

Over een eeuw kijken ze terug op deze tijd en minachten ons om de psychologen die er rond gelopen hebben en die gezonde mensen alle rechten ontnomen hebben. Kappen, nu!
Mara, 2010-08-21
( +7 )

Jeugdzorg is totaal de weg kwijt. Ik heb destijds aangeklopt voor mijn zoontje, aangezien ik me zorgen maakte over de omgang. Mijn zoontje moest als baby gewoon van de rechtbank naar een vader toe die een chronisch drankprobleem heeft en constant in de problemen verkeerd. Ik ben bewust van mijn ex gescheiden op het moment dat mijn zoontje 5 maanden oud was, omdat ik wilde dat hij niet de dupe zou worden van het onvoorspelbare gedrag van zijn vader. Ik ben geadviseeerd destijds door maatschappelijk werk om contact te zoeken met Jeugdzorg. Daar heb ik spijt van.

Ik ben volledig kapot gemaakt door Jeugdzorg, liegen en fouten maken en niets rechtzetten. Ik heb zelfs gelijk gekregen in een hoorzitting, mijn kind is goed opgevoed en er zijn geen dingen geweest van verwaarlozing of een verkeerde behandeling. Toch is mijn zoon uiteindelijk uit huis geplaatst. De reden is bij Jeugdzorg ook niet duidelijk. Ik heb een lieve vriend, stabiele relatie en mijn zoontje is meer als welkom bij ons. Toch werd de uithuisplaatsing onlangs verlengd met het motief dat het zo goed ging bij de pleegouders. Daar kun het dan mee doen. Ik heb omgang met mijn zoontje, maar als ik naar hem toe ga, dan zijn de pleeg-ouders ineens weg en gaat het niet door. . Ongewild, ze hebben mijn kind bij mij weggehaald op het moment dat ik ernstig ziek was, ik werd beter in 2008 en in 2009 werd mijn zoon uit huis geplaatst bij mijn moeder, zonder een goede reden. In 2009 omdat de hulpverlening er altijd bij zou moeten kunnen (?) en nu omdat het zo goed gaat, volgens Jeugdzorg bij de pleegpuders(?). Ik heb geen verslavingen, loop niet bij een psychiater of psycholoog en heb geen strafblad.

Kortom, Jeugdzorg is een hoop bullshit en dient allerlei doelen en belangen, behalve het belang van het kind.Waar ze moeten zijn, zijn ze niet en waar ze niet hoeven te zijn, zitten ze er boven op. Dat komt omdat ze geen BIG-registratie hebben en ook helemaal geen beslissingen mogen en kunnen nemen. Het is een crimineel circuit, want ze praten even een gedragsdeskundige die een BIG-registratie heeft en voeren dan snel een beslissing door, zonder waarheidsvinding. Zo omzeilen ze de wetgeving die onbevoegde mensen zonder BIGregistratie helemaal geen beslissingsbevoegdheid hebben.

Bovendien weet je niet wat voor opleiding of werkervaring iemand heeft gehad en dat is het eerste wat je wil weten van betrokken partijen, voordat ze in het leven van jouw kind of kinderen ingrijpen. En of ze een bewijs van goed gedrag hebben. Niets weet je, niet wordt er verteld en het leed is enorm. Wie dit ook bedacht heeft, het is een vervloekt systeem. Je moet wel erg koud en zielloos zijn om zo met kinderen om te gaan. En op dit moment wordt de kinderen in Nederland heel wat aangedaan.

En als er nu met de gevoelens van kinderen en hun ouders al zo achteloos wordt omgegaan, zijn we dan niet op weg naar de volgende catastrofe in de mensheid? Als empathie, gevoel, mensenrechten en het gezin uit het systeem en stelselmatig uit de maatschappij worden verdrongen? Inderdaad een paar generaties later zullen onze kleinkinderen zich afvragen wat voor slappelingen we nu waren om dit te accepteren, met alle gevolgen voor de latere generaties van dien. Ik snap trouwens ook niet dat mensen kunnen functioneren in dit systeem met menselijke normen en waarden en gewoon durven te liegen om hun baan maar te behouden en daarvoor andere mensen en hun kinderen kapot maken. Is het gedeelte van de hersenen waar het geweten zetelt aangetast of zo. Ik zou zo niet willen werken bij zo'n organisatie, wetende dat ik over de rug van andere mensen mijn brood moet verdienen. Bureau Jeugdzorg is gevuld met criminelen die kinderen verkopen om hun salaris te verdienen en de staat zou een boete moeten geven voor iedere uithuisplaatsing, een uithuisplaatsing betekend dat Bureau Jeugdzorg gefaald heeft in de hulpverlening thuis. Maar dat de staat dit wangedrag ruimschoots beloond, zegt al genoeg. Hoe denk je dat de kinderen zich voelen, gescheiden door de staat van hun ouders? Wat dit met hun gevoelsleven doet?
Maes sonia, 2010-08-25
( +7 )

Yes eerst het goede nieuws wij hebben geen last meer van de jeugrechter of consuleten niets meer.

Op laaste uitspraak staat plots wat we geen enkele wet overtreden.

Heb eerst moeten uitblazen van al die maanden waar we leterlijk ten onder gingen.

Heb en ben met heel mijn verhaal buiten gekomen op een blog die ik gemaakt heb hier in BelgiƩ is het niet veel beter, ik maak daar zelf die jeugrechter uit van corupte rechter ( wat waar is ) mijn blog noemd soniake58.
Heb hem zelf doorgezonden naar die verdomde consulent, als ook naar de krant en de zaak werd veel raper of verwacht uitgesproken.

Had eens geschreven naar die rechter wil je soms eens een boze moeder zien nu dat kan, nu die heeft hij dan gezien en gehoord.

Stel je voor 8 maanden voor mijn zoon 18 jaar ging worden gingen ze hem plaatsen ?
om dat ik een jaarenhalf daarvoor een hersenbloeding gedaan had.

Nu heb eerst en vooral mijn advocaat er uitgegooit ( die geloofde ons niet ) maar wel die rechter, en dan zei mijn zoon dat hij ook die advocaat noet meer wou die hem was toegewezen, zo dus ze gaven hem een andere maar ook die wees hij af, hij zei he wel ze zullen nu wel moeten naar mij luisteren.

Mijn zoon werd daar behandeld als een kleine jongen niet van 17 jaar maar wel van 7 jaar.

Nu hebben ze de politie er bij gehaald om dat ik doodgewoon niet meer wilde naar buiten gaan, ik was zo kwaad dat ik daar om 11 uur op mijn gemak ( in de rechtzaal ) mijn suiker genomen heb, mijn insuline ingespoten heb,als ook mijn fruit op gegeten heb, zo dus ze moesten zo nog eens extra wachten om mij er uit te smijten maar dit alles telde wel zijn tol, maar daar keek ik niet naar.

Nu heeft mijn zoon daardoor een goed xammen gedaan en is er door voor nieuw leerjaar en kan hij nu zijn diploma halen dat anders door heel dat gedoe met die domme jeugdrechter NOOIT zou gelukt zijn

Ik ben nu al weer een stuk beter ( kan weldra zonder zuurstof buiten als ook zonder rolwagen ) daar heb ik ondertussen met kini hard om gewerkt, en ondertussen aan die consulent laten zien mijn zoon zijn A attest en dat we er klaar voor zijn als ze ons nog eens zouden op roepen, WE HEBBEN ER DOODGEWOON ZELF GEEN ANTWOORD MEER GEKREGEN.

Had ik moeten toezien en niets gedaan hebben, he wel mijn zoon hadden ze nog geplaats ?

Vraag dan eens hulp ?

Mijn raad is nu vraag nooit van zelf hulp, wand als ouder word je gestraft, dat je al die jaren daarvoor 17 jaar lang voor je kind gezorgd heb dat word niet geteld.

Laat je kind nooit alleen bij de advocaat die het is aangewezen van de rechtbank ( ze gaan bij de duivel zelf te biechten ) met smoesjes van al wat je mij verteld blijfd onder ons ????????

Laat je kinderen ook nooit alleen met de consulete ( schoon woord voor jeudbegleider-ster ) mijn zoon vertelde mij hoe ze hem tergde zo als zijn mij zelf slecht tegenover hem maakte, zo dat hij meer zin had om die een klap te geven, ja dan hadden ze een reden om hem te plaatsen, en zo lang dit duurde hadden ze er geen.

Stel je eens voor gelukkig dat mijn zoon al 17 jaar was en mij heel goed kend, een veel jongere kunnen ze opmaken tegen hun eigen ouders en dan mag je niet kwaad worden, nu ik ben heel gelukkig dat ik het wel gedaan heb, en ze mogen het nog eens proberen, maar denk nu wat ze weten als een moeder haar kwaad maakt als ze een kind wegnemen die het zeker niet verdiend.

Aan allen heel veel sterkte, en vecht voor jullie kinderen zo als een leeuw zijn welp zou weggenomen worden, daarna moeten ze toch lossen heel zeker als de kinderen nog niet met politie in aanraking geweest zijn.

Liefs Soniake.
M. oortwijn, 2010-09-11
( +6 )

Psychologen hebben meer macht dan ze aankunnen. Het merendeel staat zelf niet sterk in de schoenen en moet dan invloed uitoefenen op mensen die het veel beter doen dan zij. Daar komt ellende van. Met veel leugens, bedrog, manipulatie en geweld proberen ze die verkeerde machtspositie vast te houden en uit te breiden, ten koste van alles. Stoppen met de hulpverlening, want niemand heeft er iets aan.
Mams4life, 2010-09-11
( +7 )

Hallo allemaal,

als eerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor al deze reakties.
Ik kon heel lang niet meer op mn Infoyo komen,en dus ook niet reageren,mijn exuus daarvoor.
Maar gelukkig kan ik nu weer reageren

Maar als ik zo lees zijn we nog lang niet van deze groep mensen af,die zich "hulpverleners" noemen.JZ,KB en ga zo maar door aan afkortingen.
Ze moeten zich schamen,heb heel veel gezien,gehoord en gelezen in de tijd na mijn stuk wat ik heb geschreven.
En het een is nog erger als het andere,en de regering BLIJFT maar stug de andere kant opkijken,heel jammer.
Maar ik bemerk wel dat ouders vaker het heft in eigen handen gaan nemen,en de teugels weer zelf ter handen gaan nemen[wat niet altijd lukt]Maar alleen al het feit dat ouders zich niet meer zo intens laten intimideren.[of juist wel,en komen ze op een punt,zo murf geslagen dat het ze niets meer uitmaakt,wat de gevolgen zijn]
Erger kan het meestal toch niet meer worden,ouders gaan vaak door een hel,een hele zware hel!!En dan heb ik het nog even niet over de kinderen,die gaan door nog een zwaardere hel,en zijn NOG machtelozer als de ouders.
Ik weet uit ervaring dat de schade altijd in een kind zal blijven zitten,en er bij kinderen een gegronde haat nesteld in hun lichaam,en geest.
En ik denk dat we allemaal weten dat die opgekropte emotie niet goed is,voor niemand.Daar wordt je ziek van,en kun je gewoon niet meer normaal door funtioneren.
In en in triest!!!!
En dat dit eigenlijk in een handomdraai verholpen zou kunnen worden.
Maar dan gaan er HEEEEEL VEEEEL hoge heren en dames HUN geld kwijtraken!!!!OOK mensen uit ONZE regering!!!!oops zeg ik dit nu echt
Dus liever alle mensen verder in de ellende helpen,dan behouden deze [on]mensen tenminste HUN geld!!!!
Ik hoop bid en wens oprecht dat er op een dag echt verandering mag gaan komen,en dat de mensen die NU misbruik maken van hun eigen gecreerde situatie,dat die dan moeten boeten voor hetgeen ze gedaan,en aangericht hebben.

Voor alle mensen die nog middenin deze ellende zitten kan ik alleen maar zeggen.....HOUDT MOED,EN GEEF DIE OOK AAN JE KINDEREN.DAT IS HEEL BELANGRIJK!!!En geef niet op!!! probeer samen met lotgenoten een rechtzaak,of de media op te zoeken,misschien dat het jullie kan helpen....SAMEN STA JE STERKER!!!

Ik dank Yentle voor de info,wist ik al,maar durfde dat niet teplaatsenmaar ben dus blij dat het er staat,dank je wel

Meas sonia,
Wat goed dat je van die smeerlappen af bent,maar ja...vraag niet wat het jullie allemaal aan ellende gebracht heeft,pppfff,Nu pas gaan jullie herstellen,en hopelijk echt bijkomen,echt sterk dat je het hebt aangedurft om een blog te schrijven en openbaar te maken.Moeten meer ouders doen.heel veel succes,en sterkte in deze.

Mara,
Je mail geeft me kippevel,ze kunnen je maken en breken,het gaat die ....alleen maar om geld,en zijn een stelletje witteboordencriminelen!!!
Hou vol,en sterkte!!!

Martizio,

Ja ook in belgiA is deze ellende bekent,en ik wens je ook heel veel sterkte.

Roos,

Je hebt helemaal gelijk!!Die screenings is een wassen neus,weet echt niet hoe sommige hun status van "pleegouder"kunnen/mogen krijgen!!!

Vond je die goed lees,
Het is te sot voor woorden waar ze mensen[ouders en kinderen]aan blootstellen!!
Ik hoop dat je de moed niet opgeeft,bedenk dat je kinder op je wachten!!en verwachten op Jullie/jouw hulp!!!
heel veel sterkte!!!!

Chantal,
Gelijk heb je!!!BLIJF VECHTEN TOT JE ZE TERUG HEBT!!!
Ik heb respect voor je,ik weet hoe zwaar en moeilijk dat is!!!!
Heel veel sterkte,en laat je niet gek maken,blijf sterk!!!

J m tromp,
Ja...het is gewoon zoooo oneerlijk allemaal,blijf knokken voor je kinderen.
En heel veel sterkte,mijn kids zijn nu boven de 18!! gelukkig!!!!

Verder wil ik nogmaals iedereen bedanken voor hun reaktie,en hopelijk gaan jullie winnen,en krijgen de kinderen,en de ouders[grootouders] weer de rust die eigenlijk heel normaal zou moeten zijn!!!


Voor allemaal een lieve en warme groet,

mams4life
M. oortwijn, 2010-09-14
( +6 )

De invloed van klinisch psychologen in de maatschappij is het ergste onrecht sinds de tweede wereldoorlog. Het houdt helaas niet op bij jeugdzorg, maar gaat door via arbodiensten, coaches, en alle andere instanties. Ziekmakend. Mensen die zelf niets ermee te maken hebben denken dat het fijn is dat er instanties zijn die massaal de probleemgevallen van de straat houden. Maar dat is het punt, probleemgevallen worden door deze lui juist gemaakt, met alle frustratie en woede die daarbij hoort. Klinische psychologie is echt complete onzin en heeft totaal geen enkele toegevoegde waarde. Dat weten ze zelf ook, dus moet men het puur van de macht hebben over hun slachtoffers en de angst van alle andere mensen voor het ziektebeeld dat gevormd wordt. En de "client" die wordt steeds meer boos, moedeloos, wanhopig: wat dan weer het beeld van probleemgeval bevestigt. Het zijn massale heksenjachten in een maatschappij die zegt sociaal en rechtvaardig te zijn. Het ergste onrecht sinds WO2 en je kan er jaren en jaren last van hebben. Wie is mens genoeg om het te stoppen?

Ik overweeg een demonstratie te organiseren tegen de invloed van psychologen op de maatschappij. Hoeveel mensen zouden meedoen?
Mams4life, 2010-09-15
( +6 )

Hallo M. oortwijn,

Ik weet het niet hoeveel mensen er mee zouden doen,maar op hyves zijn er ook mensen die zoiets van plan zijn.
En je hebt gelijk,ze zorgen ervoor dat mensen die "normaal"zijn als probleemgevallen neergezet worden.
En inderdaad door alle ellende waar ze dan doorheen moeten gaan,worden ze ook gestrest van,en krijgen ook problemen,en NIET de problemen waar ze van worden beschuldigd.
Het is in en in triest.

Ik hoop dat je mensen kunt vinden die mee willen doen.
Een vriendelijke groet,

Maria[mams4life]
Roelof, 2010-09-30
( +6 )

Ik heb ook problemen met jeugtzorg ze denken alleen aan de ex dan aan het kind en ik word elke keer gestraft en ze praten alleen maar met haar en doen niets wie weet er een goede advocaat die tegen jeugtzorg is want ben het wel echt beu tegen hun


met vrienlijke groet roelof
Marry, 2010-11-02
( +6 )

Hallo,

ik kom per ongeluk op deze site.

hij is al van jaar geleden zie ik.

Maar helemaal met je standpunt eens.

punt is niks doen werkt niet als je je kind steeds huilend aan deur ziet.

maar het klopt wel ,geen tijd,geld steken in advocaten ,rechters etc,helaas.

wat een nachtmerrie.

ik vecht ook al 7 jr in mijn eentje tegen jeugdzorg en alles wat er bij komt kijken.

ik weet het niet meer,uitgeput.

marry
Mams4life, 2010-11-02
( +6 )

Hallo Marry

Het is inderdaad een ware nachtmerry waar je je nu in begeeft,maar geef niet op!!!
Daar zijn die **** op uit.
Op mijn hyves heb ik ook allemaal mensen die met deze criminele bende te maken hebben,en die er langzaam aan kapot gaan,en dan bedoel ik niet alleen de ouders/opa's en oma's,maar ook de kinderen,die op de eerste plaats krijgen het voor hun kiezen,en dat noemt zich dan KINDERBESCHERMING????
Nee dat woord voeren ze wel,maar weten echt niet wat dat inhoudt,of hoe ze dat moeten realiseren.
En tuurlijk is er soms hulp nodig bij sommige mensen,dat weten we allemaal.Maar je durft toch nieteens te bellen,je weet toch dat DAT alleen maar de boel verergert voor het kind,dus daar help je die kinderen niet mee.
Maar ik hoop oprecht dat je het vol kunt houden!!!
Ik geef je hier een paar hyvessite's van organisaties die tegen dit alles vechten,ik hoop dat je daar wat aan hebt.

http://corrinna1965.hyves.nl/

http://bom-op-jeugdzorg.hyves.nl/

http://ekzvmz.hyves.nl/

http://steun-jordy.hyves.nl/

http://bom-op-jeugdzorg.hyves.nl/

http://npfr.hyves.nl/

Ik hoop dat je hiermee al een heel eind verder kunt komen,en misschien weer een nieuwe ingang kan vinden om door te gaan met dit oneerlijke gevecht.

Ik wens je echt heeeel veel sterkte,en heeel veel energie om door te kunnen gaan.

Een lieve warme groet,

mams4life[Maria]
Francis, 2010-11-02
( +6 )

Ik zit ook in dit lastige pakket waar niemand iets tegen doet.
ik heb een melding gedaan bij mijn vorige huisarts dat ik hulp zou willen(relatie therapie)
dat is goed zei hij ik meld je wel aan bij de amk
ik zei wat is dat dat is advies maatschappelijk kantoor.
oke doe dat maar dan.
zozegd zo gedaan.
3 uur later werd ik gebeld door amk of ik wilde komen naar de politie bureau ik zei waarom daar, omdat er meldingen binne zijn gekomen van kindermishandelingen.
wat zei ik dat is niet wat ik wil ik wil alleen hulp maar niet dit.
dus hangde ik op later kwamen 4 politie busje mij oppakken en de 2 kinderen moesten mee.
eenmaal daar aangekomen moest ik verplicht aangifte doen tegen mij man.
anders zou ik mijn kinderen niet mee krijgen.
ok dat deed ik dus.
we woonden toen in spijkenisse.
ik ging die zelfde dag met mijn kinderen naar mijn moeder in schoonhoven.
maandag ging ik en de kinderen laten inschrijven in de gemeente schoonhoven.
1 dag later werden de kinderen meegenomen door de rvdk.
ik zou de kinderen pas terug krijgen als ik naar een opvang zou gaan ben ik gegaan maar tot opheden nooit terug gekregen.
dat is nu vanaf 04-03-2008 tot nu.
ik heb alles gedaan wat jeugdzorg wilde maar nog steeds mijn kinderen niet terug.
ik blijk opeens van alles te hebben.
ik ben zwakbegaafd bevonden door mee terwijl ik een iq heb van 114.
ik zou adhd/add hebben.
bij ggd langs geweest en heb geen adhd of add.
dat is al uitgeloten nu willen ze meer testen doen.
ja we blijven aan de gang zeg.
maar ik heb wel weer een 3de kindje gekregen die is pas ook al afgepakt omdat ik geen pillen wou slikken als gevolg van add.
maar dat heb ik niet zei ik, jeugdzorg zegt we willen meer testen bij je doen.
mijn huisarts is hier ook boos over.
hij vindt het maar vreemd.
hij vindt mij een goede moeder.
ik wil zeggen dat ik 2 verschillende bjz hebt.
en 2 verschillende voogden.
nu ben ik opnieuw zwanger maar ben als de dood dat het weer word afgenomen.
wist u dat ik een melding hebt gedaan bij zedenpolitie breda van mijn oudste dochter thalisha?
ze verteld mij dat ik aan haar vagina moest ruiken en dat ze daar pijn heeft en er kwam bloed uit haar vagina.
maar tot op heden niks meer van dem zedendelict gehoord.
nu wilt bjz rotterdam mij ontheven van mijn ouderlijk gezag omdat ik teveel te weten komt over de oudste 2 kinderen die in maart 2008 zijn afgenomen.
wat moet ik hier nou mee
zelfs de rechters luisteren niet eens naar mijn eigen huisarts.
ik heb heel veel geheime opnames gemaakt.
waarin word vermeld door jeugdzorg dat ze er alleen maar zijn om de kinderen uithuis te plaatsen en niet om ze teurg te plaatsen.
weet je wat de rechters er mee doen!!!
ze vegen het steeds keer op keer van tafel.
Mams4life, 2010-11-02
( +6 )

MIJN HEMEL wat een verhaal zeg!!! HET IS ECHT NIET NORMAAL!!!!
Als je in het bericht boven die van jou kijkt,zie je site's staan.
Vraag daar,en kijk daar voor hulp.
Je mag je verhaal altijd bij mij kwijt,ten alle tijden,maar ik ben ondertussen al zolang uit die wereld van al die criminelen[jz,kb,en ga zo maar door met hun afkortingen],dat ik op dit moment niet weet waar te beginnen,en ookal zit je er middenin,dan nog kom je er niet doorheen.
Ik kan je wel zeggen,als je dit kindje wilt behouden,dan moet je echt stappen gaaan ondernemen!!!
En ik weet uit ervaring dat je bang gaat worden ook maar IETS "fouts"te doen!!!!MAAR GA ERMEE NAAR BUITEN.......BEL DE MEDIA MET DIT VERHAAL!!!!
Ik hoop bid en wens dat alles dan weer goed gaat komen,en dat je je kindjes dan weer terug mag krijgen,maar wacht hier niet te lang mee!!!

Ik wens je heel veel steun,kracht en doorzettingsvermogen hiermee.
EN LAAT JE NIET VOOR GEK,ZIEK OF DOM UITMAKEN!!!!!
Bedenk datals je niet zoveel stress zou hebben dat jouw iq misschien nog wel hoger uitkomt!!!Daar kunnen ze DARR een puntje aan zuigen!!!
Ze hadden zeker last van jaloesie???!!!

Ik hoop nog van je te horen,en ik wens je heel veel sterkte met deze oneerlijke maar zeker niet onmogelijke strijd,JE KUNT WINNEN,MAAR STAP OVER JE ANGST HEEN!!!
EN VECHT VOOR JE KINDJES OP HET HOOGSTE NIVEAU!!!

een warme lieve groet,

mams4life[Maria]
Mevr tromp, 2010-11-09
( +6 )

Geachte mensen ik ben ook bezich tegen de jeugdzorg en de rechtbank te strijden ik heb 3 kids die uithuis zijn geplaats de kleinste heb ik terug de 2 andere hebben nu nog meer problemen dan toen ze hier wonen de rechters kunen niet schelen wat de kinderen mee maken druks alcohol zwanger enz de jeugdzorg liegt alles bij elkaar vangen ze meer geld dus ik ben ook in hoogeberoep gegaan hun onderzoeken niks ze gaan met de jeugdzorg mee dus hun hebben geen hart ik heb nu gelukkig een andere voogd maar zei kan niks doen want de rechter heb besloten dat ze niet meer thuis komen maar ik ga verder met vechten want ik krijg ze wel terug ben niet gek of dom groetjes mevr tromp uit leiden
Mams4life, 2010-11-09
( +5 )

Gelijk heeft u Mevr. Tromp,

Blijven vechten,en anders net als wat ik tegen anderen heb gezegt,ZOEK DE MEDIA OP.
dan kan de regering en de rechters er niet meer omheen.

Ik wens u heel veel sterkte,wijsheid en kracht.
Dat is wat u allemaal nodig zal hebben.
Maar de aanhouder wint!!!is mijn ervaring.

warme groet,

Mams4life [Maria]
Lieve oma, 2010-11-23
( +7 )

Ja omdat zoveel mensen verdienen aan de ellende van een ander zei piet spekerbrink bjz dordrecht Ik ben erachter gekomen dat hij verstandelijke gehandicapte kinderen adopteer.
geen wonder die uitspraak.
Wat de rechters in dordreht gelijk heb je
All I wonna say is that they dont realy care abour the childrens
Mijn kleinkinderen zitten gevangen zonder proces tegen hun zin,,ze worden tegen onsgezet
Maria, 2010-11-24
( +6 )

Hallo Lieve Oma,

Ja wat erg he,en ik leef met u mee,het is allemaal zooo oneerlijk.
En ik ben van mening dat als alle ouders/grootouders de media op zoeken dat de regering er dan niet meer omheen kan,en er dan DAADWERKELIJK veranderingen moeten plaats gaan vinden.
Ik wens u en uw dochter/zoon en kleinkinderen alle kracht en doorzettingsvermogen die er maar is toe.
Een lieve warme groet,

mams4life [Maria]
Lieve oma, 2010-11-25
( +6 )

Bedankt voor je reactie Maria ,ik ben je mee eens dat wij als ouder/grootouders daadwerkelijk de media moet opzoeken.Wel bij de eerste uth/ots heb ik het gedaan r niks van uit gekomen.

Ik zou heel graag met een paar ouders en/grootouders in contact komen.email adres is savana_victoria@hotmail.com
Maria, 2010-11-25
( +6 )

Hallo Lieve Oma,

Ik ga het emailadres op mn hyves zetten bij de sites die hiermee bezig zijn.
En ik hoop van harte dat u daar de nodige reakties van tegemoet gaat zien.

Voor nu,laat u niet wegspoelen door dat tuig!!! Blijf sterk,en ik wens u heel veel sterte en wijsheid.

Een warme lieve groet,

Maria[mams4life]
Lieve oma, 2010-11-26
( +6 )

Ook al verliezen we eerlijk alle recht zaken,laat ik me noooit wegspoelen.
Ik laat mijn kleinkinderen niet in de steek

gr
Maria, 2010-11-26
( +6 )

Ik ben daar heel blij mee om te lezen,soms geven de mensen de moed op,en daar zitten ze op te wachten.
Ik hoop dat u al wat reakties hebt mogen ontvangen,en u wat hulp hebt gekregen.
MAAR KIJK WEL UIT,SOMMIGE DOEN ZICH VOOR ALS OOK EEN SLACHTOFFER,MAAR ZIJN VAN DE JZ,OF KB!!! EN KOMEN ZO ACHTER UW PLANNEN!!!

Dit even ter informatie,en om u allert te houden,ze spelen soms echt een smerig spel.

Een warme lieve groet,

Maria[mams4life]
Lieve oma, 2010-11-28
( +4 )

Oow is dat zo,Hoe kan ik dan weten wie wie is. Nu weet ik het niet meer Maria.Maar bedank voor je tips,mijn zo`n is van mening dat sommigen van de bj of kb is.Wat et ik nu doen.Heb nog geen reactie gekregen.Wat betref de media ik heb zoveel brieven naar gestuurd.tot nu toe geen reactie.Tegenwoordig laten ze de kinderen zeggen dat ze me missen,maar ter zelf bescherming ga ik ze niet bezoeken.

gr lieve Oma.
Maria, 2010-11-28
( +6 )

Ja,het is ook moeilijk maar niet onmogelijk.
Vraag ze hele persoonlijke dingen,en ga op uw gevoel af.
als ze dingen steeds veranderen in hun verhaal,of dingen vaag vertellen,dan kun u het contakt beter verbreken.
Maar ik denk dat u ook wel "aanvoelt" of het goed is.

Ik begrijp dat u niet gaat voor u zelfbescherming,maar aan de andere kant kunt u misschien wel dingen loskrijgen,en meer info van uw kleinkinderen.
Maar dat is aan u,als u het echt niet aankunt dan moet u het niet doen,u moet ook aan uzelf denken.
U bent er al heel erg druk mee bezig,en doet alles wat in uw vermogen is.
Ik heb respect voor u en uw inzet!!!

Ik zal u een paar site geven van hyves waar u even kunt rondkijken,daar komen er misschien dingen voor die u verder kunnen helpen,zoals andere in eenzelfde situatie.Ervaringen uitleveren kan soms verhelderend werken.

Hieronder de sites:

http://steun-jordy.hyves.nl/

http://rechten-kind.hyves.nl/

http://rondom10.hyves.nl/

http://bom-op-jeugdzorg.hyves.nl/

http://ekzvmz.hyves.nl/

Lieve oma,ik hoop dat u hier iets aan heeft,en verder kunt komen.
Ik weet dat rondom 10 bezig is[of geweest] met informatie binnenhalen van verhalen van mensen die te maken hadden met JZ of KB,of noem maar alle afkortingen die met "onze "levens en kinderen te maken hebben.

Heel veel succes,en sterkte.

Een lieve warme groet,

Maria[mams4life]
Lieve oma, 2010-12-03
( +6 )

Weet je hoeveel brieven in naar sbs 6 hart van nederland en andere uitzending heeft gestuurd ik heb zelf een mail naar peter r.de vries gestuurd. Toen k je bericht las mailde ik gelijk een brief naar rondom tien niks. Volgens mij is de media ook een schijn vertoning.
Ik bedoel is er geen enkele instantie die voor de mensen rechten op komt in het binne
Mams4life, 2011-01-17
( +6 )

Hallo Tjapko Hendrik Viswat,

Mijn hemel wat een verhaal,ik ben er echt even door geraakt.
En wat een ellende is jullie kleine meid aangedaan.[en daarmee jullie ook natuurlijk]
Ik ben geen profesional,maar ik ga even rond kijken of er mensen zijn met doede tips en opties wat jullie nog kunnen doen.

Het is echt TE zot voor woorden,en ben na het lezen echt misselijk geworden,ik zie wat jullie allemaal aan goeds doen,en hoeveel ellende die hele JZ EN KB en noem alle afkortingen maar op,jullie aandoen.

IK KOM HIER OP EEN LATER TIJDSTIP OP TERUG,VOOR NU WENS IK JULLIE HEEEL VEEL KRACHT EN STERKTE.

Een lieve warme groet,en blijf sterk,en blijf vechten,dat alleen kan uiteindelijk tot het welzijn van Linda en jullie hele gezin leiden.

Maria [mams4life]

Marry, 2011-01-26
( +6 )

Reactie op maria

bedankt voor je reactie

helaas houden mijn zoon en ik het niet vol

er is ook ontheffing omdat ik voor mijn kind ookom

voor duidelijkheid,kind en ouder mankeren niks en hebben ook niks misdaan

ooit even postnatale depressie gehad( erg moe) en daardoor kind en leven al ruim 7 jr kwijt

niemand die wat doet of vinger uitsteekt

verhaal van fam viswat herkenbaar ,zelfde verhaal

kind moet daar hechtten terwijl hij gewoon naar huis kan en wil en ook deskundige rapporten dat bevestigen

pleeggezin zit 3 straten verderop en doet alles kind niet terug te geven is nog erger dan jeugdzorg ik houdt het dus niet vol en weet het niet meer

groeten

marry
Opa theo, 2011-01-27
( +7 )

De jeugdzorg in dit land is een moderne versie van de rattenvanger van Hamelen .
ik dacht dat alle oorlogsmisdadigers , stasi en nsb ers opgepakt waren maar ze zitten nu in de regering
Annaatje100, 2011-02-15
( +7 )

Aan marielle en iedereen,

Ik ben uit nederland weggegaan eigen land zou je zeggen naar belgie dus.pas op jeugdzorg eindhoven is niet opgehouden met doorsturen van dossiers waardoor ik nu geemigreerd ben met mijn kinderen naar Frankrijk.Want we hebben helaas geen consulent gezien laat staan een onderzoeker die met ons ging praten,kinderen werden niet gehoord ,een op de ander wel vervelende mails van jeugzorg nederland alhoewel de zaak sinds 2009 is afgesloten.Uitgesproken door Denbosch.Maar buiten dat ik ben nu met een ander advokaat bezig hoger beroep in te stellen want ik zou geen goede moeder zijn gezien de feiten die er waren in Nederland.Ze halen aan,moeder is een drugs en alkolverslaafde zie haar uiterlijk,moeder heeft een x die in een psychiatrische ziekenhuis verblijft ,gezag moeten wij overnemen,we zouden niet pedagogisch goed zijn voor de kinderen,ze zijn nu 17 en half en 13 jaar oud.Eentje genoot thuis onderwijs in Belgie mag dat maar de consulent vond dit schijnbaar problematisch en een maand voor haar examens werd alles stopgezet ,raar niet.Reden wat ik vernam van mijn advokate (de 2 de inmiddels de 1 ste was bedreigt door gerecht) dat wij dat niet mochten dat belgie geen thuisonderwijs meer goed keurde.Raar staat toch wel op de ministerie van onderwijs en dat ik ineens een diploma zou moeten hebben voor les te mogen geven vinden we allemaal nog vreemder.
Maar goed de advokate had de rapport mogen inzien en schrok zich een hoedje,er staat dat in dat mijn man blijvoorbeeld een vluchtige vriend is die de kinderen sexueel zou hebben misbruikt,verders er vele party;s werden gegeven bij ons thuis ,raar dat ik hier dan niks van af weet,..en dat ik bigamie pleegde ,nou ik zou niet weten wanneer.
De kinderen warn ernstig beschadigd door stokken slaan van moeder en haar gedrag.Daarom moeten de kinderen snel uit huis geplaatst worden voor een medisch onderzoek.Moeder moet snel uit gezag,en ergste komt nog is besproken met de biologsche vader van de kinderne in nederland.
Nou die leugens ga ik nu aanvechten.Mocht geen rapport zien trouwens,en de kidneren zijn geschrokken.Een dag voor de rechtzaak ben ik officieel gaan emmigreren ergste is de advokate is niet geweest ,dus wij ook niet en toch is de zitting door gegaan ,hoe gek kunnen je het bedenken dan.
Heb besloten omdat ook mijn 2 de advokate bedreigt is en mijn aanwijzigingen gegeven te hebben wat ik doen moest Jef Vermassen te gaan inschakelen.Stinkt hier naar corruptie.Ik weet bijvoorbeeld dat mijn belgische nationaliteit niet volgens de gebruikelijke manier is verkregen maar bijvoorbeeld via het gerecht en van dezelfde procureur die deze zaak gedaan heeft.
Dus mensen in Belgie die bijzonder jeugdzorg gehad hebben en die ook zulke zaken kennen ,wie heeft er zin om in Belgie een mannifest te doen en de pers er bij te gaan halen.Ik zit nu in Frankrijk in mijn verblijf.Mijn man werkt nog in Belgie.
Ben benieuwd wat de volgende stap is van die lui.
Ik heb nog nooit mijn kids iets misdaan en jeugdzorg nederland trouwens mag en gaat nog steeds de belgische grens over wordt zelfs door de politie in L,...gezegt dat ze bevoegdheden hebben.Wat jullie niet weten is dat er een onderzoek loopt ik heb die lui van de politie aangeklaagt bij het Comitee P en ik heb er ook al een brief van gehad.
Ik ga ook naar het Hof van Geneve.
Ik weet hoe bijzonder jeugdzorg werkt inmiddels.En ook jeugdzorg nederland ,kwam laatst tegen dat ze met de databanken werken van nederlandse jeugdzorgen.
Daarom is het in Belgie slecht gesteld.40000 jongeren staan op de wachtlijsten en bijzonder jeugdzorg neemt steeds meer jongere kinderen uit huis.De jeugdgevangenissen in Belgie rijzen als paddestoelen uit de grond hoe kan dat nou.Van meerdere advokaten gehoord dat de wind van Nederland overgewaaid is naar Belgie.
Ik blijf waar ik ben,keer niet meer terug naar eigen land .
Annaatje100, 2011-02-15
( +6 )

Aan marielle en iedereen,

Ik ben uit nederland weggegaan eigen land zou je zeggen naar belgie dus.pas op jeugdzorg eindhoven is niet opgehouden met doorsturen van dossiers waardoor ik nu geemigreerd ben met mijn kinderen naar Frankrijk.Want we hebben helaas geen consulent gezien laat staan een onderzoeker die met ons ging praten,kinderen werden niet gehoord ,een op de ander wel vervelende mails van jeugzorg nederland alhoewel de zaak sinds 2009 is afgesloten.Uitgesproken door Denbosch.Maar buiten dat ik ben nu met een ander advokaat bezig hoger beroep in te stellen want ik zou geen goede moeder zijn gezien de feiten die er waren in Nederland.Ze halen aan,moeder is een drugs en alkolverslaafde zie haar uiterlijk,moeder heeft een x die in een psychiatrische ziekenhuis verblijft ,gezag moeten wij overnemen,we zouden niet pedagogisch goed zijn voor de kinderen,ze zijn nu 17 en half en 13 jaar oud.Eentje genoot thuis onderwijs in Belgie mag dat maar de consulent vond dit schijnbaar problematisch en een maand voor haar examens werd alles stopgezet ,raar niet.Reden wat ik vernam van mijn advokate (de 2 de inmiddels de 1 ste was bedreigt door gerecht) dat wij dat niet mochten dat belgie geen thuisonderwijs meer goed keurde.Raar staat toch wel op de ministerie van onderwijs en dat ik ineens een diploma zou moeten hebben voor les te mogen geven vinden we allemaal nog vreemder.
Maar goed de advokate had de rapport mogen inzien en schrok zich een hoedje,er staat dat in dat mijn man blijvoorbeeld een vluchtige vriend is die de kinderen sexueel zou hebben misbruikt,verders er vele party;s werden gegeven bij ons thuis ,raar dat ik hier dan niks van af weet,..en dat ik bigamie pleegde ,nou ik zou niet weten wanneer.
De kinderen warn ernstig beschadigd door stokken slaan van moeder en haar gedrag.Daarom moeten de kinderen snel uit huis geplaatst worden voor een medisch onderzoek.Moeder moet snel uit gezag,en ergste komt nog is besproken met de biologsche vader van de kinderne in nederland.
Nou die leugens ga ik nu aanvechten.Mocht geen rapport zien trouwens,en de kidneren zijn geschrokken.Een dag voor de rechtzaak ben ik officieel gaan emmigreren ergste is de advokate is niet geweest ,dus wij ook niet en toch is de zitting door gegaan ,hoe gek kunnen je het bedenken dan.
Heb besloten omdat ook mijn 2 de advokate bedreigt is en mijn aanwijzigingen gegeven te hebben wat ik doen moest Jef Vermassen te gaan inschakelen.Stinkt hier naar corruptie.Ik weet bijvoorbeeld dat mijn belgische nationaliteit niet volgens de gebruikelijke manier is verkregen maar bijvoorbeeld via het gerecht en van dezelfde procureur die deze zaak gedaan heeft.
Dus mensen in Belgie die bijzonder jeugdzorg gehad hebben en die ook zulke zaken kennen ,wie heeft er zin om in Belgie een mannifest te doen en de pers er bij te gaan halen.Ik zit nu in Frankrijk in mijn verblijf.Mijn man werkt nog in Belgie.
Ben benieuwd wat de volgende stap is van die lui.
Ik heb nog nooit mijn kids iets misdaan en jeugdzorg nederland trouwens mag en gaat nog steeds de belgische grens over wordt zelfs door de politie in L,...gezegt dat ze bevoegdheden hebben.Wat jullie niet weten is dat er een onderzoek loopt ik heb die lui van de politie aangeklaagt bij het Comitee P en ik heb er ook al een brief van gehad.
Ik ga ook naar het Hof van Geneve.
Ik weet hoe bijzonder jeugdzorg werkt inmiddels.En ook jeugdzorg nederland ,kwam laatst tegen dat ze met de databanken werken van nederlandse jeugdzorgen.
Daarom is het in Belgie slecht gesteld.40000 jongeren staan op de wachtlijsten en bijzonder jeugdzorg neemt steeds meer jongere kinderen uit huis.De jeugdgevangenissen in Belgie rijzen als paddestoelen uit de grond hoe kan dat nou.Van meerdere advokaten gehoord dat de wind van Nederland overgewaaid is naar Belgie.
Ik blijf waar ik ben,keer niet meer terug naar eigen land .
T.g.m stevens, 2011-02-22
( +6 )

Wij hebben ook met bureau jeugdzorg te maken onze kinderen waren onterecht uit
huis geplaats de kinderen hebben dit we waren 5 ,8 , 12 gezegd dat ze niet mishandeld
werden of pedagosch verwaarloos maar toen mamma na een mislukte
baarmoeder opperatie van de trap is gevallen met darmperforatie en buikvlies ontsteking, mamma bijna dood in het ziekenhuis lag en pappa alles alleen moest doen
hebben wij hem zoveel mogelijk geholpen. natuurlijk weten ze niet precies waar mijn vrouw precies voor geoppereed is, maar dat mamma geoppereerd is en dat de situatie bijna fataal was begrijpen ze wel. maar omdat onze kinderen bij politie onderzoek dus geen belastende verklaring aflegde kon dit natuurlijk niet tegenover bureau jeugdzorg en dan zouden ze natuurlijk behoorlijk af gaan dat ze met 10 man politie een vrouw die met grote wond 6 dagen in hechtenis hebben laten zetten en vier van een eigen mensen met groot machtvertoon de kinderen uit het geplaatst en bovendien was een van de melders kennis is van de man die deze opperatie op touw had gezet. dus moesten de kinderen onder druk door middel van medewerker van jeugdzorg de kinderen bewogen worden een belastende verklaring wat ontaarde dat de kinderen als ze niet tegen haar zei met toezicht van het pleeggezin dat pappa en mamma slaan en dat ze niet terug naar huis wilde, ze voor straf op de trap moesten zitten ook werden ze door deze medewerker nu weet ik niet of dit een straf methode was of dit de normaalste zaak van de wereld is
de kinderen met een bestelwagen achter in de laadbak van a naar b vervoerden dus zonder achterbank of gordels maar goed na een tijdje had ze de oudste de de jongste over stag alleen de midelste niet ze is met dit straffen zover door gedreven de jongen onder druk te zetten dat hij geprobeerd heeft zich met een koord van een capachon op te hangen. rapporteerd ze ook nog ze niet kon begrijpen dat een jongen nu in een veilige omstandigheden tot deze daden kon komen. en als hij nog steeds niet om is word hij door pleegvader onder de koude douche gezet en moet hij februarie 2010 buiten in de vrieskou afdrogen en omkleden en als na 3 maanden de kinderen een uurtje in de week en als de medewerker van jeugdzorg zin heeft de kinderen weer mag zien omdat hij jongetje van 8jaar ik vind dit ontzetten dapper van hem niet toegeeft en ze geen poot hebben om te staan om de kinderen van de ouders weg te houden wordt hij weer gestraft . en mag hij met de bezoekuren niet mee en tegen ouders word gezegd dat hij ziek is. let wel dit bovenval is bewijsbaar door geluids opnames door opgenomen geluids opnames waarin de aangestelde voogd dit ook gewoon toegeeft en lachend zegt zie maar dat je het bwijs. alleen is het in nederland zo dat voor dit verkregen bewijs toestemming moet hebben om dit als bewijslast te mogen gebruiken van de tegenpartij in verband wet privecie dus je voelt het wel aankomen die zul van hun nooit krijgen. dit laatste heeft ons mannetje nu opgebroken en heeft zoveel concentratie verlies bij hem opgeleverd dat hij naar speciaal onderwijs moest omdat hij natuurlijk ook al omdat de kinderen tijdens uithuis plaatsing door jeugdzorg 3 maal van school te veranderen twee jaar school achterstand opgelopen. hoezo kinderbescherming. zeggen ook nog dit alles is gebeurd met proffesionele opvoeders
en dan de ouders deze mdewerker had naast haar werk er nog een bedrijfje bij
namelijk een bemiddelings bureau voor echtscheiding en familie rechten genaamd kaloba ergens in het hoge noorden en haar advies was dan ook ouders konden beter uit elkaar gaan omdat er erg veel weerstand tegen ons huwelijk was in de omgeving en dat dit in zo`n gehucht weer rust in de omgeving zou geven vader kon blijven waar die was
moeders zouden via gemeentelijke dienst naar woonruimte omgezien worden zijn al 17 jaar in harmonie samen en kinderen konden per direct in een denetief per direct in een pleeggezin geplaats worden .met dit verhaal dacht ik even echt dat ik in het midden- oosten woonde niets discriminerend te bedoelelen maar de manier van denken in plaats van nederland .
en als ze de kinderen niet kunnen bekeren en vaders ook er nog eens achterkomt hoe zijn kinderen vervoerd worden en daar een beetje kwaad om word krijgt hij gezien het
ziekte beeld waar ze rapporteerd vaders is agressief en is super goed in zijn vak namelijk plaagdier beheer gezien het feit nog eens onderstreep dat zijn laatste behaalde certificaat een tien bevat tevens is dit ziekte beeld gedianogniseerd door
door een vakbekwaam hulpverlener zij dus. gerechtelijk is zo dat jeugdzorg alles
over iedereen mag rapporteren zonder dat dit waar hoeft te zijn of getoets of te worden. tewijl ouders alles wat gerechtelijk inbrengen bewijsbaar of onderbouwd hoort te zijn. en ondanks een dianose van een psyhiater dat dit niet zo is blijft dit stempel in de ambtelijke wereld voor je leven te zijn want telkens als je met ambtelijke zaken
te maken hebt komt deze stempel weer naar boven. maar omdat ze het bewijs last zo niet rond konden krijgen weigerde ook nog eens dat de uithuisplaatsing bij de rechter te toetsen dit zijn ze wettelijk verplicht binnen 20 dagen te doen. dat deze medewerker
met haar rapportage`s haar fantasie de vrije loop gaf en de verhalen zo verbagetariseerde is trouwens ons geluk geweest want zo kon de rechter zelfs niet meer geloven dat dit waar was en trouwens ook de medewerker van de raad dat de zo lui was om onderzoekte plegen dat ze echt letterlijk het rapport had over genomen en ze niet eens wist wat ze geschreven had dat ze haar juridische collega met donker rode hoofd de rechtbank zo ze voor schut stond afdroop. en dank aan het goede werk van onze advocaat en de enorme inspanningen van een medewerkster van de reclasering hadden we gelukkig onze kinderen na vier maanden terug dachten wij
jeugdzorg daar daar echter heel anders over eerst hadden ze niks met de rechtelijke uitspraak van de rechter te maken omdat de kinderbescherming een eigen strategie
had alleen die bewandelen en aan vast hield. toen mijn advocaat op de strepen ging staan en dreigde de rechter op de hoogte te stellen hadden ze ineens op korte termijn geen voogd wat onze advocaat koud liet zei dat dat hun zorg was er geen dreigende situatie was en ook wel zonder te kunnen. stond er de andere dag een voogd op de stoep met een papier op de stoep met het dringende en dwingende verzoek voor vrijwillige uithuisplaatsing te tekenen geen gehoor kreeg en ze begonnen te merken dat de advocaat contact had gehad met de orde van advocatuur konden we de kinderen
wij wonen aan de binnen weg die aan de harde weg uit de auto waren gezet omdat
anders de auto smerig werd na vier maanden levend!! in onze armen te sluiten
hoeven we niet te scheiden en hebben alleen diegene die al deze ellende hebben veroorzaak als toezicht houdend orgaan boven ons staat wat soms behoorlijk
moeilijk is omdat ze uit wraak de rugzakjes die onze kinderen hard nodig na al deze traumatische ervaringen en verplaatsingen van scholen en de tijd om weer om
hier weer op te aanpassen verpruts hebben en meer allerlei treitereien . en hier ook nog eens weer allemaal dik betaald krijgen van de belasting betalende gemeenschap hoezo de veroorzaker betaald deze krijgt zelf dik betaald voor haar wandaden. en volgens de laatste rechter blijven wij onder toezicht tot wij weer 100 % vertrouwen hebben in bureau jeugdzorg dus dit gaat nog lang duren leve de belastingbetaler. in de gemeente brummen zijn meerdere gezinnen de dupe en somige zijn erg genoeg zelfs voor hun leven hun kinderen kwijt door een rancune actie van een directeur van een basisschol of een ruzie of zo als bij onze kennis zijn net als het verhaal gescheiden. moeders voedde de kinderen op ,vaders is alcoholist maar krijgt de kinderen eens in de tyd op bezoek waarbij de kinderen aangeven dat ze door familieleden van vader worden mishandeld en zij ook hadden ook verwondigen hebben op de rug.
onze kennis vraag bureau jeugdzorg hoe hier mee om te gaan. en doet hier van aangifte gedaan bij politie .meteen worden haar kinderen sĆ vonds uit huis gehaald in een internaat gezet. nu word het hele verhaal door jeugdzorg omgedraaid en wordt moeders beschuldigd , nu worden de kinderen of bij vaders geplaats die is ondertussen in duitsland gaan wonen omdat het dan moeilijker is hem hiervoor te vervolgen als instantie nog eens op andere gedachten geraken of ze worden voorgoed bij een pleeggezin of intenaat van jeugdzorg geplaatst ze moesten ze eest zelfs in arnhem worden geplaatst omdat daar hekken om het pand staan omdat de kinderen weer naar moeders dreigde te lopen
verder worden door politie geen onderzoek naar moeders gedaan omdat waarschijnlijk jeugdzorg haar geen ediket kan opplakken omdat ze dan hier van vrij gesproken word
T.h. viswat, 2011-03-23
( +5 )

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vertrouwelijke informatie van uw site te verwijderen?
Alvast vriendelijk bedankt.
De greve dirk, 2011-03-31
( +7 )

Beste mensen dit is een oproep om de handen in elkaar te slaan, wij hopen van u te horen en ons voorstel ,is dat we samen voor elkaar vechten en de rechtbanken onder media aandacht een bezoekje brengen, of hebben jullie een beter voorstel? Ik hoop allesinds dat hier ECHT iets gaat gebeuren op korte tijd.
Mensen Mijn mail adres krijgt u hier zomaar in de hoop dat er reactie komt en massaal.

de.greve.dirk@telenet.be

Beste mensen wiens bestaan net als dat van mijn vriendin "Van der Haegen Cindy", bestaat uit leed en onrecht.

Ik hou het kort maar eerlijk.
Zij ging weg bij een man wiens leven bestond uit computerspelletjes, geweld en drank.
Haar kinderen nam ze mee, en er kwam een sosiaal onderzoek.
De vader van de drie kinderen 4,jaar 5,jaar en 8 jaar, weet zelfs de ouders van zijn ex te manipuleren en stapt samen met gans zijn familie naar school waar de kinderen werden gezet door de moeder na het verlaten van de woonst en ver genoeg van die man.
De directrice terplaatse bezwijkt onder de druk en geeft aan sosiale dienst te kennen dat de kinderen" let nu wel op de manier hoe het uit het vonnis nadien werd gelezen", "De Kinderen zouden SOMS niet al te proper zijn" daarop naar gerecht en krijgt ze te horen dat de kinderen terug naar de vader en de vorige school moesten.

Ellelange gevechten via advocaten, steeds liep ze tegen een muur aan tot ze finanatieel uitgemolken was en geen verderre advocaaten meer kon betalen.

Ze heeft geen familie of vrienden van vroeger meer overgehouden en stond er dus alleen met mij voor , reeds 4 jaar loop ik bij de dokter met hoge bloedruk enz, opdat steeds mijn schrijven in de wind word geslagen.

Ik bemoeide mij teveel en dus liet de ex mijn wagen in de prak rijden met voortvluchtigheid, antwoord politie "die gaan we nooit kunnen aanklagen want er zijn geen gewonden en dan zoeken we ook niet naar de voortvluchtige wagen".

Cindy verschijnt op gerecht met beelden op gsm opgenomen waarop duidelijk staat te zien dat haar dochter door het nieuwe kindvriendinnetje van de vader, hardhandig van onze parking werd weggesleurd toen ze niet meer terug naar huis wou bij de vader, oordeel rechter glimlach op het gezicht en de woorden "neen daar kijk ik niet naar" met de gsm voor de neus houdende.

Haar kinderen gaat ze ophalen, krijgt ze niet mee, dit tientallen malen na elkaar, politie word steeds gebeld maar volgens hen moet je dat laten vaststellen door een notaris waar we dus het geld niet meer voior hadden mede doodat mijn knieen bezweken zijn aan de vele overuren om advocaten te betalen en nu zelfs een prothese nodig heb.

de kinderen worden daar alleen gelaten onder de hoede van de anderre kinderen terwijl vader gaat drinken, geen reactie gerecht enz enz enz, teveel om op te noemen.

Op een momment gaan wij naar datzelfde gerecht opdat de dochter het ginder niet meer uithoud, het kind word zwaar aangepa&kt door de sosiaal assistente en vraagt zelf aan de rechter om bij de moeder te blijven dit word gewoon geweigert.
Het kind staat in de gang van het gerecht hard te wenen, op enkelle meters ervandaan staat de moeder te wenen maar probeerd zich sterk te houden voor het kind, daarop komt de sosiaal assistente in de gang en met het hoofd naar de advocaat gericht zegt ze zonder verpinken "niet op letten da kind staat te wenen omdat ze de moeder ziet wenen".

Na de kinderen 3 maanden niet mee te krijgen bij bezoekrecht en steeds melding aan politie, krijgt de moeder te horen via brief van die jeugrechter dat het contact met haar kinderen kan hersteld worden indien ze eerst enkelle maanden onder toezicht van sosiaal assitente en in een gesloten ruimte de kinderen een kwartiertje zou spreken.

Hierop werd het allemaal teveel en is cindy eerst in een zware depressie gesukkeld, en dan heeft ze laten weten aan die rechter dat zij niet de schuldige was voor de zoveelste keer maar wel de vader die het vonnis niet nakwam en de kinderen gewoon niet meegaf en dat ze daar maar eens moesten kijken naar talrijke meldingen aan politie.

Echter mensen na zes maanden nog steeds geen reactie van gerecht, en zij ziet haar kinderen niet meer, en dat knaagt aan ons.

En om het even te bewijzen beste mensen hoe smerig en dubieus het hier in Belgiƫ is.
Ikzelf zat met een zoontje wiens naam nog niet veranderd was door toedoen van de moeder, ik werd gecontacteerd door gerecht of ik wou aanwezig zijn op een zitting ontrent het kind. Daar bleek dat de moeder niet meer in staat was voor haar kinderen te zorgen en of zei zelf als gerecht mochten de naamsverandering naar mijn naam gratis mochten uitvoeren, dat vroeg natuurlijk wat tijd en ze hebben het kind bij ons geplaatst als pleeggezin, wij hebben nu voor het tweede jaar de bevestiging gekregen dat het nu veel beter gaat met het kind zowel gezondheid, goede manieren, schoolrapporten veel beter enz enz enz, ik ben natuurlijk geen smeerlap en de moeder mocht van mij het kind zien waneer ze maar wilde, echter ik bleek daar niet over te beslissen werd me duidelijk gemaakt, anders zou ber een ander pleeggezin aangesteld worden. Ik moet nu dingen doen die niet wettelijk zijn om moeders hard niet kapot te maken zoals dat van cindy.

Dus voor het goede begrip, cindy deugd niet voor haar kinderen en krijgt ze niet te zien voor het gerechtelijke arrondisement Oudenaarde. Maar voor mijn zoontje is ze zelfs geschikt als pleegmoeder volgens het gerechtelijk arrondisement Brussel. waar nochthans nog zwaardere eisen voor gesteld worden.

Begrijpe wie begrijpe kan.
Echter cindy heeft indertijd een lening aangegaan om hier een prachtige tuin aan te leggen met speeltiugen voor de kinderen en nieuwe kleding en schoolgerief, slaapkamers voor haar kinderen, allemaal opdat meneer de ex gewoon alles vernietigd had voor het kon verdeeld worden (heefd daar geen straf voor gekregen, en wij geen vergoeding). Wat overbleef van de lening van 15.000 euro is allemaal naar advocaten gegaan.
Cindy werkt als kok in een rusthuis voor nejaarden, haar ex heefd van zen hele leven nog geen job gehad, slechts een keer hebben ze hem aan het werk gekregen, afwas in het sosiale bijstands gebouw, 14 dagenb heefd hij het volgehouden.
Ikzelf heb gans mijn leven ramen deuren en verandas geplaats, nu zijn mijn knieen stuk en we komen de maand door met ons sosiaal af te zonderen, zonder geld mensen te vriend krijgen is hƩƩl moeilijk.
Dus enige kans om haar kinderen nog terug te zien is advocaat nog maar eens, echter haar loon gaat buiten 400 euro naar die lening en het allimentatiegeld voor drie kinderen die ze niet te zien krijgd, mijn ziekteuitkering na jaren van hard werken bedraagd 700 euro, huishuur van 600 euro en weg is het.. AUB mensen moet er nog hooi zijn?

Ik hoop op een miralel, en vraag uw massale steun , als er optochten worden gehouden voor buitenlanders zonder papieren, optochten voor mensenrechten in afrika, waarom dan geen optochten of bezettingen in Belgiƫ en Nederland?

AUB mensen help en wij zullen helpen aan eender wie met zijn gezicht op een smerige achterbakse ivoren toren is gelopen.

En voor de mensen op dit forum , ik heb alles gelezen, het is mensonwaardig wat mensen in onze lage landen "moderne maatschapij" meemaken.

Misschien kunnen we samen sterker staan??????
Foxj, 2011-04-04
( +6 )

T zijn gewoon kinderdieven...ontvoerders ...en net zo erg als kinderverkrachters...en dit zeg ik niet omdat ik niet weet waar ik t over heb...zo onredelijk en a-sociaal dat ze met kinderen ouders en ander familie omgaan alsof we voorwerpen zijn
ik kan alleen maar nog huilen hoe ze de kinderen steeds verder kapot maken en ze als vee behandeld
Louwers, 2011-04-08
( +6 )

Plaats een reatie opdeze site http://misbruikjeugtzorg.web-log.nl/
Uny, 2011-04-08
( +6 )

Wel ik zie elke dag hoe jeugdzorg gezinnen kapot maken door te liegen en val maken voor gezinnen die er moeilijk maken om de kinderen in een anderen gezin te laten zetten door die handeling te doen krijg jeugdzorg de macht over de kind en begin daarom ook een rechtszaak en onderzoek over de kind en de moeder wel het is een monster dat je zomaar je kind kwijtraken doordat je niet mee eens is met bepalen regels.
ze neem je kind zetten in een gezind die je niet eens kent en ook is er geen onderzoek gedaan naar wat betreft de staan van zakken van wat betreft de oorzaak waarom ze de baby had mee genomen.
alles draai rond geld en cijfer en macht en de regering doet er niets.
elke dag hoor je wat er gebeurd met kinderen die geplaats zijn in een gezinnen en hoe erg het is.
Poppe marc, 2011-05-01
( +6 )

Ja hier een geval van lang geleden , zit in een zaak van toen mijn overleden ex die draagmoeder was , van een tweeling namelijk ben na bijna 2 jaar te weten gekomen door diana test dat ik toch de vader ben , in plaats van in inplanting van de kleniek is nu toch van mij gebleken door die diana test .
nu sta ik voor fijd dat ze geplaats zijn bij die moeder .
door ik verkeerde info kreeg dat ik mij moest koest houden door mijn meester , ben ik alles kwijd, ben wel na 6 maand toch stoute schoene aan gedaan en een briefje binnen gedaan dat ik ze bij ons wilde maar da was eeen dag te laat zijden toen.
heb zelf 8 kinderen nu waar ik voor zorg 4 van mij vier van vriendin maar wil de tweeling bij ons , bij hun echte broers .
dit is niet meer mogelijk zeggen ze nu omdat ik in collitieve ben vind da geen reden mijn kinderen hebben niets te kort .
ik als vader moe mij nu bewijzen dat ik een hoe mens ben dat ik wel voor hun kan zorgen .
vind dit apsurd, kijk weet was toen niet wettelijk die draagmoederschap maar ben er mee akkoort gegaan omdat ik weet wa kinderloos is , dit was enige waar ik aan dacht ,maar was de bedoeling dat ze van iemand anders waren , maar nu is omgekeert en zal niet rusten voor ik ze terug heb,zelfs als ik in de bak moe voor gaan zitten doen zal ik , vind dit onrecht tegen mij en de kits ben toch de wettelijke vader waar zijn mijn rechten buiten 2 uren bezoek in de maand vind dit niet kunnen WIE KAN ONS HELPEN
Mams4life, 2011-05-03
( +5 )

@poppe Marc,

Het is echt heel onterecht!!!en ik kan je alleen zeggen.....mail naar deze adressen,die zijn er mee bezig om veel dingen samen aan te pakken,dat is beter als individueel iets ondernemen.Hieronder de adressen:

http://misbruikjeugtzorg.web-log.nl/

de.greve.dirk@telenet.be

http://steun-jordy.hyves.nl/

http://rechten-kind.hyves.nl/

http://rondom10.hyves.nl/

En hieronder een stukje uit mijn text:

Het is in het belang van de kinderen van de toekomst dat ouders zich massaal en met kracht juridisch tegen de "De kinderrechter-norm 9 mei 2008" gaan verzetten door niets meer te nemen van kinderrechters. Kinderrechters gelijk wrake indien de ondertekeningsblokken onder de stukken niet kloppen en/of ontbreken en/of als de ouders niet over alle stukken beschikken en/of indien jeugdzorg rapporten naar de kinderrechter heeft gestuurd waar de inzichten van de ouders niet instaan onder het MOM van de jeugdzorg de ouders kunnen op de hoorzitting hun mening kenbaar maken. In alle hierboven genoemde gevallen adviseer ik nu gelijk de kinderrechter te wraken, alleen verweerschriften tegen verzoeken van jeugdzorg schriftelijk in te dienen en niet naar de hoorzitting te gaan. Wat zou er gaan gebeuren als honderden misschien wel duizenden ouders de kinderrechters steeds gelijk gaan wraken wegens oneerlijk rechtsproces. niet meer naar de rechtbanken gaan! Primair omdat de kinderrechter toch zo partijdig (472) (594) is voor de jeugdzorg als de pest? Secundair geld en tijd gaan uitsparen door geen geld meer uit te geven aan advocaten, vrije dagen, vervoer- en parkeerkosten bij rechtbanken.

Bron: Tips tegen corrupte rechters en jeugdzorg | Samenleving en ontwikkeling | Politiek

IK HOOP OPRECHT DAT JE HIERMEE IETS KUNT BERIJKEN!!MISSCHIEN KUN JE DIT LAATSTE STUKJE AAN JE ADVOKAAT GEVEN,EN VRAGEN OF HIJ HIER MEE WIL EN KAN HELPEN.

Ik hoop oprecht dat alle mensen op een dag verlost worden van die HELE KINDERBESCHERMING!!!Ze weten nieteens wat het woord KINDERBESCHERMING inhoudt!!
Het is TE zot voor woorden dat dit in een land als Nederland zomaar mag gebeuren,en het hele rechtsysteem kijkt gewoon de andere kant op,en verschuilt zich achter hun [vaak zelf]gemaakte regeltjes.

Heel veel succes,en ik hoop dat alles goed mag komen,maar doe rustigaan,en bedenk voor je iets gaat doen,je andere kinderen hebben je namelijk ook hard nodig!!!
En als je ze met goede argumenten onderuit haalt is dat beter als dat je iets ondoordachts gaat doen[hoe begrijpelijk dat ook is!!!]

Een lieve warme groet,mams4life
Conrad, 2011-05-28
( +6 )

Ik woon met mijn gezin in Spanje maar heb nog een dochter van nu 8 jaar die nog in nederlaND uithuis geplaatst is. dit sinds 2006. Met jeugdzorg valt niet te werken.De gestapo methoden zijn daar normaal en aan de dag. Echter heb ik er wat op gevonden.Ik heb mijn dochter via een website al twee maal zonder veel moeite kunnen opsporen. Daar ik dit vanuit Spanje doe kan jeugdzorg niets doen en is razend. Mijn dochter moet nu 24 uur per dag onder toezicht staan. Wij halen haar zodra wij dat kunnen weg bij de pleegouders. gevolg: jeugdzorg is hulpeloos, veel geld in het onder toezicht houden van mijn dochter. het pleeggezin in de stres.
Het zou niet zo gek zijn een website te creeren met fotos van onze vermiste kinderen en het verzoek of iemand ze heeft gezien, bij mij heeft het groot resultaat opgeleverd.
mail: beuda3@hotmail.com
Mams4life, 2011-05-29
( +5 )

@Conrad,

Dat is echt een goed idee,en ik hoop dat het jullie gaat lukken!!!
Misschien is het niet voor iedereen haalbaar,maar alleen al om ze op te sporen is al heel wat.
Er is op deze manier toch een beetje hoop weer voor de ouders.

Ik dank je echt bijzonder,en wens je al het beste toe.

Een lieve warme groet,
mams4life
Mam in schock, 2011-06-03
( +6 )

MOORD
23 jaar geen jeugd en toekomst gehad dankzij jeugdzorg met de dood als gevolg
er is geen hoop voor een moeder die dit moet meemaken
Mams4life, 2011-06-03
( +5 )

Mam in Schock,klopt inderdaad....als je dit meemaakt is er bijna geen hoop meer,alleen een klein beetje hoop voor de andere minderen,en ouders/grootouders dat hun DIT bespaard mag blijven!!!!
Ik heb het ook van dichtbij meegemaakt dat een kind overleden is door toedoen en bemoeienissen van JZ.en KB.
Het is TE triest voor woorden!!!
DIT ZOU NIET MOGEN GEBEUREN IN EEN LAND ALS NEDERLAND!!!

Ik wens je heel veel sterkte,wijsheid en kracht toe.

Maria[mams4life
Mams4life, 2011-06-03
( +5 )

IK BEDOEL NATUURLIJK KINDEREN EN ZEKER GEEN MINDEREN!!!
MIJN OPRECHTE EXUUS VOOR DE TYPEFOUT.

MAMS4LIFE[Maria]
Mam in schock, 2011-06-04
( +6 )

MAMS4LIFE[Maria]
ik hoop van harte dat je gelijk gaat krijgen
maar garandeer je dat ik alles wat maar mogelijk is heb gedaan om de jongen uit de klauwen van het monster jeugdzorg te bevrijden
wat bevestigd dat er geen hoop is voor andere kindjes en het alleen maar erger gaat worden.
het is zo triest voor de volgende slachtoffertjes
Mams4life, 2011-06-04
( +5 )

@Mam in schock,

Dat is op het moment het enige wat we over hebben,HOOP OP VERBETERING!!!
En hoe erg ook....je bent niet de enige die het niet is gelukt om je kind te bevrijden[erg toch hoe dit klinkt,maar t is de pure waarheid!!!]
Ik doe nogsteeds mijn best om kinderen te helpen indien mogelijk,maar soms lukt het gewoon niet.En dat is erg frustrerend.
Zeker als ik zie wat voor ellende wij hebben gehad,en wat ik allemaal te horen/lezen krijg,is echt hartverscheurend.Nu zelfs jaren later hebben mn meisjes er nog last van.
En dat heeft [maar 2 jaar geduurd,wel 2 lange jaren vol ellende en stress,verdriet,angst,wanhoop en pijn]En als ik dan zie,weet en lees dat er anderen jaren langer in dit systeem vastzitten ppfff zo oneerlijk,en zoooo onmenselijk wat de kinderen,ouders en grootouders[fam.] meemaken.
Daarom blijf ik hopen op betere tijden.
Lieve warme groet,

mams4life [Maria]
Mam in schock, 2011-06-04
( +6 )

Geloof mij alles wat me lief was is kapot en geruĆÆneerd. Mijn zoon, mijn gezin
en zwaar getraumatiseerde dochters.
Er is niets meer over alles is onherstelbaar beschadigd.
Dit zal niet fijn zijn om te lezen, maar helaas de bittere waarheid
Er zijn al verschillende site' als deze verwijderd door corrupte rechters in de jeugdzorg
ik wens je alle liefs toe en hoop dat je iets zult bereiken voor ons is het te laat
mam in schock, 2011-06-05
( +6 )

Mams4life [Maria]
jeugdzorg Nederland lijkt een gevaarlijke sekte,waar gewetenloze lieden zonder enig moraal bivakkeren. Volgens de boeken zij dit levensgevaarlijke psychopaten die na hun crime zich bij hun slachtoffer voegen om het effect van hun daad te observeren.
kijk uit!!!!
Mams4life, 2011-06-05
( +6 )

@mam in schok,
Het is inderdaad niet fijn om dit te lezen,is nooit fijn om mensen te zien leiden,of ongelukkig te zien.
En ja...ze zijn gevaarlijker als je zou denken als je er nog niets mee te maken hebt gehad,DENK e hulp bij ze te kunnen vinden ......pppfff maar nee hoor.....NOG MEER ELLENDE krijg je ervoor terug.
En zoals ik....ik wist van niets...mijn meisjes ging het goed mee,alles liep lekker.....tot die hufters om de bocht kwamen kijken bahbah.
Het is inderdaad niet alleen de medewerkers van JZ wsg of KB.....wij hadden een vrouwlijke rechter,en zelfs die heeft mijn meisjes tot op het bot toe vernederd,erg toch,maar als God een beetje rechtvaardig is krijgt ze ook haar ding om mee te vechten.Mag zij even kronkelen van ellende.[de rest van dr leven]
Maar ja...dit zijn dingen die mag je allemaal niet zeggen he

Een lieve warme groet,en tot lezen.
Mam in shock, 2011-06-14
( +6 )

Binnenkort een burgeroorlog?
Mama van lisa, 2011-06-25
( +4 )

Onze dochter van 6 weken oud is donderdag middag zonder pardon bij ons weggehaald.
Jeugdzorg wou langs komen om te praten, ik heb duidelijk aangegeven, dat het die middag niet uit kwam, en of het een andere keer kon. Ze had hier geen boodschap aan, want ze kwamen er nu aan zei ze. Dus mijn partner is in gesprek gegaan met deze dames.
Ik heb duidelijk aangegeven dat ik Lisa aan het verzorgen was (bad en de fles) en dat ik dat belangrijker vond dan hun. Hieruit hebben zei opgemaakt dat ik dus niet wou mee werken. (terwijl ik dit wel wil!)
Na meerdere malen telefoon gekregen hebben en ze zich steeds uit het gesprek verwijderd hebben naar hun auto, en wij dus niet normaal een gesprek konden voeren, werd er gezegd, Als jij (ik) nou gewoon met ons in gesprek gaat, is er veel te regelen, en kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
Ik reageerde erg boos tegen haar puur om het feit, dat ze zich aan het opdringen waren, en dat het allemaal maar moest gebeuren wanneer het hun uit kwam. En dat ik met hun wou praten wanneer het mij uit kwam.
Zei vond dat ik erg agressief was.
Nadat beide dames in de auto zaten te bellen (zogenaamde crisis zeiden ze) kwam ze 15 minuten later terug met politie en de mededeling dat ze Lisa mee zouden nemen, omdat het een gevaarlijke situatie was bij ons in huis.
Ik ben hier niet mee akkoord gegaan, maar had weinig keus dan haar in de maxi cosie te doen, en af te staan aan Jeugdzorg.
Ons werd beloofd dat wij die avond nog gebeld zouden worden, over hoe het met Lisa is, en dat ze veilig is aangekomen bij het pleeggezin.
Geen idee waar ze nu is, en Jeugdzorg laat niets los.
We hebben meerdere malen zelf contact op moeten nemen met Jeugdzorg om iets te weten te komen, want terug bellen hebben ze blijkbaar nog nooit van gehoord.

Nu is het feit, dat ik als boosdoener gezien word, want ik heb woede aanvallen en ben erg agressief volgens jeugdzorg.
Mijn vriend drinkt regelmatig een biertje teveel, maar het probleem ligt totaal niet bij hem word gezegd. Ik ben hier de totale boosdoener, en krijg mijn kind ook gewoon niet meer te zien.

Maandag moeten we bij de kinderrechter verschijnen, en ons verhaal vertellen.

ik heb een hele brief geschreven en die ga ik voorlezen in de rechtzaal.
Heb genoeg punten waar ik jeugdzorg op kan pakken waarin ze gefaald hebben.

Mijn vraag is nu, is het normaal dat ze zomaar een kindje van 6 weken oud, na 1 uit de hand gelopen gesprek, na 1 observatie gelijk zonder pardon bij de moeder wegrukken?

Ze hebben totaal niet in de gaten dat ze 3 levens totaal verwoesten.
Ik lig samen met mijn partner totaal in de lichaamlijke en geestelijke vernieling, en mijn kindje?? Ja geen idee... Daar krijg ik niets over te horen.

Kan dit zomaar?

Groet, Mama van Lisa
Mams4life, 2011-06-25
( +4 )

@Mama van Lisa,

Mijn hemel!!!! dit is echt niet te geloven!!!
Neem alsjeblieft een heeele goede advocaat in de hand!!!
Ik ben echt heel erg geraakt door je verhaal.
Kijk in de hierboven vorige stukken even naar adressen,en hier heb je nog iets waar je misschien iets aan hebt.

Op deze hyves kun je veel mensen vinden,en adressen die ook strijden tegen JZ en WGZ en KB.
http://oma-op-afstand.hyves.nl/

Ook op deze kun je veel vinden wat je kan helpen bij je betoog bij de kinderrechter.

http://thedarkkiller.hyves.nl/

[Dit is gekopieerd van een site]
neem kontakt met Laurens Wouter op tel is 0497384494 \0627566273 wandt hij kan met jullie overlegen ,wandt hij weet hoe wsg en bjz en ook hoe de instelling en leefgroepen wandt Laurens Wouters heeft ook heel veel mee gemaakt.

MAAR BLIJF ALLERT!!ER ZITTEN SPIONNEN BIJ DIE NET DOEN ALSOF ZE OOK LAST HEBBEN VAN JZ.EN DERGELIJKE.
Oma A. weet al aardig wat spionnen tussenuit te halen,dus kun je haar vragen.

Ik wens je heeel veel sterkte,kracht en doorzettingsvermogen!!!
Dat is wat je nodig hebt,en ookal wil je soms even alles opgeven.....DOE HET NIET!! PUT KRACHT UIT DE WETENSCHAP DAT JE KINDJE JE NODIG HEBT.

Een lieve warme groet,en ik zal duimen en bidden voor jullie allemaal.

mams4life[Maria]
Mama van lisa, 2011-06-25
( +4 )

@ Mams4life

Bedankt voor je reactie.

Nee dit is inderdaad niet te geloven, maar wat doe je er tegen?
Het enige wat we kunnen doen is maandag ons verhaal doen, en dan maar afwachten wat de rechter zal beslissen.
En als het een fatsoenlijke rechter is, dan zal hij Lisa terug laten komen bij ons gezin.
Een kindje van 6 weken oud hoort bij dr moeder, en niet bij andere mensen die nu vader en moedertje spelen over MIJN kind.
Het is gewoon te belachelijk voor woorden dat dit zomaar kan in Nederland.

We hebben een brief geschreven, en een plan van aanpak gemaakt, en dat zullen we maandag voorleggen bij de kinderrechter.

Een vriendin van ons heeft de brief ook gelezen, en zegt ook, beter kun je het niet verwoorden, geschreven met zoveel liefde en emotie, en niet omdat maar gewoon je kindje terug wil, dat er iets op papier gezet is.
Deze brief is zeer gemeend, en met alle liefde voor ons kindje geschreven.

Ondertussen voel ik me steeds slechter. slaap niet, eet niet.
Mijn partner loopt over te geven van alle spanning en stress.
Nog even en ze kunnen ons bij elkaar vegen, en dan heeft Jeugdzorg helemaal hun zin, want dan mag Lisa helemaal niet meer terug, omdat we niet voor ons zelf kunnen zorgen.

Nou ik hou jullie op de hoogte!

Groet, papa en mama van Lisa
Hermans, 2011-06-26
( +4 )

Dit zijn allemaal zeer trieste zaken, waarbij de levens van zo' n 300.000 gezinnen
in Nederland worden geruineerd BJ, RvdK en rechters hebben geen respect voor vele rechten, en advocaten zo corrupt en op de hand van de instellingen, daar is immers geld aan te verdienen.
We wensen een ieder veel sterkte en zijn bezig iets anders op te zetten nadat 3 kids door de staat zijn ontvoerd, omdat we onze woning niet aan de gemeente wilde verkopen met 3 ton verlies, zonder een stuk papier.
Henk & Stefania Hermans
Mams4life, 2011-06-26
( +5 )

@Mama en Papa van Lisa,

Oke geweldig,Maar blijf alsjeblieft sterk!!!!
DIT is waar ze op uit zijn!!!!Ze willen ouders en hele families kapotmaken,om er zelf beter van te worden.Het is HUN geld wat door alle akties minder dreigt te gaan worden,dus pakken ze nu alles wat er te pakken valt.
Ik hoop bid en wens dat je inderdaad een goede en eerlijke rechter treft.
Maar ook die zijn ver te zoeken.
Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaat,en of de brief genoeg was.
Mijn aller beste wensen en heel veel geluk maandag,zal aan jullie denken.
Ik hoor je weer,een lieve warme groet.


@Hermans,

Het is echt niet te geloven!!!maar jammergenoeg o,zo waar dat ze allemaal samenwerken.
Wat vreemd dat je niet wilde verkopen he!!! pppffff,dieven , chanteurs ,en grote leugenachtige oplichters zijn het allemaal.
ALS ZE MAAR GELD KUNNEN VERDIENEN!!!!EN HET LIEFST ZOVEEL MOGELIJK!!! DUS DIE 3 TON IS WEL LEUK VERDELEN!!!Maar dit mag je ook allemaal niet zeggen.
Ben benieuwd wat jullie aan het opzetten zijn.
Is misschien wel handig het dan ook hier te plaatsen,kunnen de mensen hopelijk iets mee doen.

Ik wens iedereen heel veel sterkte,kracht en uithoudingsvermogen,DAT IS WAT JULLIE ALLEMAAL NODIG HEBBEN!!!EN GEEEF NIET OP!!!DE KINDEREN HEBBEN HUN OUDERS EN EIGEN FAMILIE NODIG!!!

Een lieve warme groet,

mam4life [Maria]
Mama van lisa, 2011-06-27
( +4 )

Nou vandaag voor de kinderrechter moeten verschijnen.
Helaas wisten wij al dat dit een gevecht zou worden dat we zouden verliezen, en ja hoor!
De rechter begreep ons heel goed, maar heeft toch Bureau Jeugdzorg de kans gegeven om alles te kunnen onderzoeken samen met de Raad van Kinderbescherming.
Lisa blijft in eerste instantie 3 maand uit huis geplaatst, maar de rechter wil haar zo snel mogelijk weer naar huis laten, aangezien ze nog maar 6 weken is.
Jeugdzorg krijgt 3 maand, maar moet van de rechter zo snel mogelijk alle stukken die ze wil hebben, leveren.

Na de zitting gesprek gehad met die vrouw van Jeugdzorg.
Aangegeven wat gewoon totaal niet waar is, maar heeft mevrouw totaal geen boodschap aan.
Lisa is onveilig bij ons volgens haar (en haar collega's) terwijl die vrouw dat niet eens gezien heeft, of het ook werkelijk zo is.

Morgen mogen we haar 1 uurtje zien, bij Bureau Jeugdzorg.

Verder ging het wel goed met Lisa.
Kregen telefoon toen we in gesprek waren bij Jeugdzorg, en die vrouw van de pleeggezinnen begeleider ofzoiets, zei dat ze er goed verzorgd uit zag, en dat ze het verder erg goed deed. Dus op de verzorging van Lisa konden ze ons niet pakken.

Maar al met al, we zijn nog steeds ons kindje kwijt, en we zullen er alles aan doen, om haar zo snel mogelijk terug te krijgen.

Mijn partner mag van Jeugdzorg niet meer drinken, ik mag niet meer boos worden.
Hij moet opgenomen worden van Jeugdzorg, en ik moet agressie therapie of iets dergelijks gaan volgen.

Ach we doen maar wat ze willen, als we daarmee ons dochtertje terug krijgen??!! DOEN WE ALLES!!!!!

Nou dat was het weer!
Morgen weer een update als we Lisa gezien hebben!

Liefs Gerine (mama van Lisa)
Mams4life, 2011-06-28
( +5 )

@mama van Lisa,

Je hebt gelijk,en weet je...dat de rechter heeft gezegt dat de baby snel terug moet is al meer dan ik had duven hopen.
Dus ik hoop dan ook dat ze je snel je meisje terug geven!!
En ja...ik heb in die tijd ook de meest onzinnige dingen moeten doen,wat nergens op sloeg,maar je doet alles voor je kinderen toch.

Ik wens je heel veel stekte,doorzettingsvermogen en kracht toe.

Een lieve warme groet,

mams4life [Maria]
Mama van lisa, 2011-06-28
( +5 )

Vanmiddag hebben we Lisa 1 uurtje mogen zien.
Van kwart voor 3 tot kwart voor 4.
We hebben haar zelf een flesje kunnen geven, en de luier!
Ze was erg rustig, maar begon te huilen toen ze weer weg moest.
Ze zag er verder wel goed uit, naar ons idee wel dik geworden.
Want we schrokken even toen we haar luiertje gingen verschonen, en haar buikje zagen.
Verder zag ze er wel goed verzorgd uit.
Dus dit was wel een geruststelling.
Verder is het nu afwachten tot ze bij jeugdzorg meer weten, aangezien er nog niet duidelijk is wie onze voogd word.
Het was vandaag een zeer emotionele dag.
Kga nu op de bank zitten, en even alles van me af zetten!
Geniet nog van het mooie weer zolang dat er nog is, en tot zo ver je dat kunt!

Liefs Mama van Lisa (Gerine)
Mams4life, 2011-06-29
( +5 )

@Mama van Lisa,

Ik voel met je mee,en ik geef je een PM op hyves.

Heeel veel sterkte!!!

Een lieve warme groet,

mams4life[Maria]
Ano, 2011-07-01
( +5 )

Mijn zoon van 10 jaar wordt geestelijk en lichamelijk mishandeld en verwaarloosd door pleegouders en de voogd doet niets. de kinderrechter deed ondanks getuigenverklaringen niets. en ik weet het niet meer!!
Mams4life, 2011-07-02
( +5 )

@Ano
Als ik jou was zou ik een tegenaanklacht indienen,en een rechtzaak tegen HUN opstarten.
Ik heb dit namelijk pas gehoord van iemand die dit had gedaan,dan moeten ze t wel onderzoeken.
Ik wens je heel veel kracht sterkte en wijsheid toe.
Neem een goede advokaat,en kijk even op hyves,daar zijn verschillende sites die tegen jeugdzorg en dergelijke zijn.[nou ja tegen de wanprestaties]

Een warme groet,

mams4life [Maria]
Mama van lisa, 2011-07-04
( +5 )

Hier weer even een berichtje van mij.

Morgen hebben we een afspraak met de gezinsvoogd.
Afgelopen vrijdag alle papieren binnen gekregen van de rechtbank, met de uitspraak van de rechter.
Tot op heden niets meer vernomen van Jeugdzorg mbt tot Lisa.
Wij vroegen ons af, aangezien hier de zomervakantie volgende week begint, of Jeugdzorg dan wel werkt of niet.
Want we zitten waarschijnlijk de hele zomervakantie zonder ons meisje.
Is het normaal dat Jeugdzorg niets van zich laat horen??
We zullen haar waarschijnlijk deze week nog wel zien.
Volgende week moet ze naar het cb toe voor haar 1e inentingen, maar ze gaat niet hier bij ons naar het cb maar waar ze nu woont, zoals jeugdzorg dat zegt
Ben benieuwd hoe snel we Lisa weer terug hebben thuis.
Jeugdzorg moet samen met de Raad van de kinderbescherming een hele vragenlijst beantwoorden, wat betrekking heeft op Lisa, en op onze leefwijze en omgeving.
Echt zeer belachelijke vragen, maar goed, ze kunnen het krijgen zoals ze het willen, denk ik dan maar.
Er staat ook een vraag in mbt tot onze financiele gegevens.
Mag de Raad van de Kinderbescherming en Jeugdzorg die zomaar opvragen?
Het gaat hun toch niets aan wat wij op de bank hebben staan?
Wij schatten de situatie zodanig in, dat Lisa nog behoorlijk lang weg zal blijven bij ons.
Wij kunnen niet van de 1 op de andere dag onze "problemen" wegwerken, ook al zijn we daar zeer hard mee bezig.
Maar we kunnen moeilijk elke dag bij Jeugdzorg gaan zitten, of bij de hulp instanties die we ingeschakeld hebben.

Nou we zijn benieuwd wat jullie hier van vinden en over zeggen!?

Liefs Mama van Lisa (Gerine)
Ron, 2011-07-16
( +6 )

Mama van Lisa zie :

Wij vechten reeds 5 jaar tegen" Jeugdzorg" en de Raad en rechtbank
Onze dochter al bijna 3 jaar niet meer gezien..
Blijf positief denken, echter in de rechtbank is alles van te voren al bekonkeld tussen jeugdzorg en Kinderechter : zie http://www.youtube.com/watch?v=TLFOlnJ56rE en www.burojeugdzorg o.a bij de zaak Nienhuis-Lenders
Blijf sterk!
Ron, 2011-07-16
( +6 )

Mama van Lisa zie :

Wij vechten reeds 5 jaar tegen" Jeugdzorg" en de Raad en rechtbank
Onze dochter al bijna 3 jaar niet meer gezien..
Blijf positief denken, echter in de rechtbank is alles van te voren al bekonkeld tussen jeugdzorg en Kinderechter : zie http://www.youtube.com/watch?v=TLFOlnJ56rE en www.burojeugdzorg o.a bij de zaak Nienhuis-Lenders
Blijf sterk!
Christen, 2011-07-24
( +6 )

Beste mensen
weet u nu nog niet dat de kinder en jeugd hulpverlening zich schuldig maken aan dood door schuld. Duizendtallen kinderen die het leven hebben gegeven door de misdadige behandelingen en regelrechte moord op onschuldige kinderen is, van lieden uit dit circuit. Waar ouders en grootouders ook niet worden gespaard. Dat u hier niets aan en tegen kunt doen en zij roepen (next please). U hebt daar met een gewetenloze secte te maken die nergens voor terug deinst. Jeugdzorg over de vloer? Vroeg of laat bent u geheid u kind kwijt en krijgt het nooit meer terug. Na hun 18de misschien, zwaar beschadigd, volledig de weg kwijt of dood (vermoord letterlijk en figuurlijk). Veel succes met jullie petities en denken recht te vinden in dit criminele circuit
Mams4life, 2011-07-24
( +5 )

@Christen,

Ja het lijkt idd wel een sekte!!EN ZE ZIJN ECHT GEVAARLIJK!!!

@Ron,

Het is echt ongelooflijk wat ze ouders/grootouders EN VOORAL DE KINDEREN AANDOEN!!
Ik zou een rechtzaak TEGEN de jeugdzorg aangaan,ZE MOGEN JE NIET ZOLANG VAN JE KIND[EREN] SCHEIDEN!!

Ik zou willen dat ik meer kon doen voor alle kinderen.....maar ik hoop door hier een uitlaatklep voor iedereen te kunnen geven,al zou ik jullie allemaal jullie kindern terug willen geven!!!
Maar dat is voor nu nog onmogelijk JAMMERGENOEG,maar ik leef met een ieder intens mee.EN IK BLIJF HOPEN DAT ER OP EEN DAG GERECHTIGHEID MAG KOMEN IN DIT LAND!!!EN IEDEREEN ZIJN EIGEN KINDEREN TERUG ZAL KRIJGEN.EN HULP INDIEN DAT NODIG IS.

Een lieve warme groet aan alle ouders/grootouders,en NATUURLIJK AAN AL DIE KINDEREN DIE IN DIT GEVAARLIJKE EN ONMENSELIJKE SYSTEEM ZITTEN.

mams4life [Maria]
Mama van lisa, 2011-07-24
( +5 )

Nou het lijkt zeker op een secte!!!
Wij zijn nog steeds bezig om ons dochtertje van nu ondertussen 11 weken oud terug te krijgen.
Ze zijn nu bezig met een onderzoek met gedragswetenschapper.
Echt een zeer aparte vrouw, maar goed, je moet het er maar mee doen.
Wel zijn wij er achter gekomen, dat hun dossier vol leugens staat, en dat zijn wij nu aan het uitzoeken.
Over anderhalve week mogen wij het dossier bekijken, zodat hun nog even de tijd hebben om alles te kunnen veranderen.
We kregen aantal weken terug te horen dat wij zelfs de kinderkamer kort en klein geslagen hadden.
Dit is dus echt totaal niet waar.
Ze zou het gaan uitzoeken, en ja hoor 4 weken later komt ze met de mededeling dat ze het niet heeft terug kunnen vinden in het dossier, en dus weet ze ook niet waar het vandaan komt. Volkomen bull shit dus.
Ook staan er dingen in dat ik totaal in verwarde toestand de woning zou verlaten hebben met mijn kind, en dat de politie mij heeft zien lopen met de kinderwagen in verwarde toestand.
Dan is onze vraag... als ik zo verward was, waarom ze mij dan niet aangesproken hebben.
Ik ben helemaal niet verward weggegaan, want ik wist precies wat ik deed, en ben gewoon naar een vriendin een paar straten verderop gegaan.

Maar goed, de machtiging voor de uithuisplaatsing is tot 23 september, dus voor die tijd moet er een rechtzitting geweest zijn.
Tot nu toe hebben wij iedereen achter ons staan behalve jeugdzorg.
Zelfs de raad van de kinderbescherming staat achter ons, want ze hebben gezegd, als wij zo door blijven gaan, krijgen wij Lisa terug.
Wij werken aan alles mee, en hebben zelfs een advocaat ingeschakeld. (dit zonder medeweten van iedereen)
Wij nemen de advocaat mee, als de papieren van de kinderbescherming etc binnen zijn, en de uitspraak van de kinderrechter negatief voor ons zal uitpakken.
Ik zal jullie op de hoogte houden.

Het gemis word steeds erger, en doet echt enorm pijn.
We weten allebei niet waar we aan toe zijn, en zitten echt met de handen in ons haar.

Heb ook het filmpje van Ron bekeken, en schrok hier echt enorm van.

Onze advocaat zei al tegen ons,

Als Lisa te lang uit huis gehouden word door jeugdzorg, kan de rechter zelfs zeggen dat het niet meer in het belang van het kind is om hem/haar terug te plaatsen naar de ouders, want het is teveel gehecht aan de pleeg ouders.

ECHT WERKELIJK WAAR, NIET NORMAAL MEER.
SNAP NIET DAT ZE DIT OVER HUN HART KUNNEN VERKRIJGEN!!!
GEWOON EEN GEZIN, KIND OUDERS FAMILIE VRIENDEN ECHT IEDEREEN WERKEN ZE TOTAAL NAAR DE KNOPPEN.

Lisa was nog geen 2 weken weg, hadden we de eerste rekening al op de mat liggen, of we maar even wouden betalen.

ALSOF WIJ ER VOOR KIEZEN OM ONS KIND UIT HUIS TE LATEN HALEN, MAAR BETALEN ZAL WEL MOETEN. TIS ECHT TE SCHANDALIG VOOR WOORDEN.

DAT HELE JEUGDZORG ZOUDE ZE AF MOETEN SCHAFFEN.
STELLETJE MOORDENAARS ZIJN HET!!!!!!

Mama van Lisa (Gerine)
Mams4life, 2011-07-25
( +5 )

@Mama van Lisa (Gerine),

Ja DAAR DRAAIT ALLES DUS GEWOON OM HE!!GELDGELD EN NOG EENS GELD!!!
TE SCHANDALIG VOOR WOORDEN!!!

IK HOOP OOK OPRECHT DAT JE JE KINDJE SNEL TERUG MAG KRIJGEN,DIT KAN EN MAG TOCH NIET GEBEUREN IN NEDERLAND!!!

En wat goed van je dat je een advocaat in de hand genomen hebt.
Hopelijk kan die jullie helpen de kleine snel thuis te krijgen!!!

Een warme lieve groet,en alle sterkte en kracht toegewenst die er maar is!!

mams4life [Maria]
Bettina, 2011-08-04
( +5 )

Hoi allemaal..

Ik had gehoopt hier sterker uit te kunnen worden en dat ik eventueel geholpen zou kunnen worden mijn kindjes terug te kunnen krijgen.
Maar als ik heel eerlijk ben ben ik alleen maar verdrietiger geworden.
Nu ik dit alles gelezen heb, is het net of je naar een uitgang zoekt in het universum.
En we weten dat het universum oneindig is. Ik weet het gewoonweg niet meer, mag mijn kinderen niet opvoeden maar mijn stiefkind wel.
Dat is verschrikkelijk hard voor een moeder.
Een nagel van je vinger trekken doet pijn weetje, een kind die je gebaard hebt en gevoed hebt aan je borst waar je voor geleden hebt tijdens een bevalling ......Vlees uit jou vlees.
Dit gun je niemand toe, het is verschrikkelijk.....ik kan alleen maar bidden dat de tijd snel versneld en de kinderen hun eigen keus maken mogen.
Tot die tijd is het aan mij om sterk te worden psygisch en lichamelijk, want zodra mijn meisjes weer terug zijn moet ik hele diepe sneeen gaan verzorgen en wonden gaan likken. Ik doe dit met liefde en de grootste zorg die er maar mogelijk is.
Ik ben vredelievend ingesteld...en jz mag blijzijn dat ik mijn kinderen leer om te vergeven.....kon ik ze maar leren te vergeten ...Na alle fouten die jz heeft gemaakt zijn mijn kindjes er psygisch aan onderdoor gegaan met ziekenhuisname als gevolg....en mog ik erbij....nee, uit rust voor mn kind was het beter als ik niet kwam, mn kind zou dan verdrietig zijn als ik weer weg moest en dat was te onrustig. Nu heeft mn meisje het destijds zonder mij moeten stellen, allenig.
Het is te treurig voor woorden...heb een moment gedacht dat het beter was om gewoon er een einde aan te maken omdat ik het niety meer kon verdragen de pijn en verdriet in hun ogen te zien...Maar iets houdt me tegen...een innerlijke kracht die tegen me zegt dat ik de hoop niet op moet geven. Ik ben het klimmen moe, niet zomaar een berg maar een onmogelijke berg die we beklimmen. Je ziet wel een eide maar bovenop de top gooit er iemand rotsen naar je toe die je enorm verwonden, elke keer weer denk je een stukje geklommen te zijn en dan krijg je weer een rots die je met een gang naar beneden keilt. Ik ben 8weken geleden bevallen van een beeldschoon dochtertje en 1,5 jaar geleden van een supersterke zoon, Mijn andere meisjes die nu bij hun vader wonen zijn 8 en 5, en ze waren 6 en 3 toen ze naar hun vader werder toegewezen ...ik ben het beklimmen moe, ik gooi de uitrusting van me af en probeer te herstellen van de rotsblokken. Ik had gehoopt vandaag iets te kunnen vinden dat ons zou kunnen helpen...Ik geef het op...als ik nu niet opgeef ga ik er echt aan ondedoor en hebben mijn kinderen niets aan hun moeder....en dan wel een stiefdochter opvoeden die bij ons woont....dat is werkelijk heel hard...zei kan er niets aan doen begrijp me niet verkeerd...maar het is hard als jullie snappen wat ik bedoel...Ik geef het op...Ik GEEF HET OP.
Mama van lisa, 2011-08-07
( +5 )

@ Bettina

Wat erg zeg!
Heb je verhaal met een brok in mijn keel gelezen.
Echt verschrikkelijk dat Jeugdzorg zo handelt.
Misschien heb je mijn verhaal hierboven ook wel gelezen.
Het is vechten met de rug tegen de muur lijnrecht tegenover Jeugdzorg.
Wij moeten nog 4 weken wachten voor wij te horen krijgen of ons dochtertje terug komt of niet.
Als het aan de gedragswetenschapper van Jeugdzorg ligt, komt Lisa niet terug.

Geef de moed niet op Bettina!
Je kinderen hebben je harder nodig dan iemand anders!
Ik snap heel goed dat je de gedachten hebt gehad om er maar een eind aan te maken, maar dan ben je egoĆÆstisch. (volgens de nederlanders, niet volgens mij)
Jij bent dan wel van "alles" af, maar je kinderen zitten met heel veel pijn en verdriet!
Dus ben heel blij dat er iets van binnen is wat je tegen houd!

Probeer te blijven vechten voor je kinderen!
Beter hard vechten, en dan uiteindelijk niets bereiken.
Maar dan kun je in ieder geval zeggen, en bewijzen dat je er alles aan gedaan hebt, en het beste voor hun wilt/ hebt gewild!

Heel veel sterkte, en je mag altijd je verhaal hier kwijt!
Er is altijd wel iemand die je verhaal "aanhoort" en je een duwtje in je rug geeft!
Er zijn veel mensen die tips en wijsheden hebben, waar een ander misschien ook wat aan heeft.

Het van je af schrijven, kan al heel opluchtend zijn.
Tenminste dat heeft bij mij tot nu toe altijd wel geholpen.
Het neemt de pijn niet weg, maar het is wel alsof er op dat moment even een blok van je schouders af valt.
Iemand anders heeft een andere kijk op bepaalde dingen omdat die er van buiten af tegen aan kijkt.
Wij zien dan dingen over het hoofd, of denken niet aan bepaalde dingen, die hun wel zien!

Blijf gewoon terug komen hier!
We hebben elkaar allemaal nodig!!

Heel veel sterkte in de toekomst, en ik hoop met heel mijn hart,
Dat je kindjes bij jou terug komen!

Jij kan niet zonder je kindjes, maar je kindjes kunnen niet zonder hun moeder!!!!

Heel veel liefs

Mama van Lisa

Gerine
Christen, 2011-08-08
( +5 )

B v d brink: Dit is het begin van het ritueel er is ook nog een daarna.Valt het niet op dat de meeste kinderen onder bjz het formulier hebben moeten ondertekenen organen af te staan na hun overlijden? Dat in Limburg kinderen onder bjz zonder toestemming van ouders
en de kinderen zelf een dna wordt afgenomen en zij systematisch worden gedrogeerd.

Bron: Het grote verloop onder medewerkers in de jeugdzorgā€ | Mijn mening over... | Samenleving en ontwikkeling
Mams4life, 2011-08-11
( +4 )

@Christen...Zou je mij die link kunnen sturen waarin je dit kunt laten zien,dat van de drugs[systematisch drogeren] en dna onder druk.
Ik zou dat graag willen hebben,kunnen we misschien wat meer mee doen dan.
Alvast mijn hartelijke dank.
En dank je dat je dit wilde delen met ons.

Vriendelijke groet,

mams4life
Mams4life, 2011-08-11
( +3 )

@Bettina,
Mijn hemel...ik ben er echt stil van!!!
Terwijl ik je bericht zit te lezen voel ik je pijn,verdriet en machteloosheid.
Het is echt heel erg dat je nu nog erger het gevoel hebt dat je gevecht onmogelijk is.
Maar geloof me...er zijn mensen hard aan het werk om de onrecht en oneerlijke behandelingen aan te pakken.
Blijf alsjeblieft volhouden,zowel je stiefkind als je bloedeigen kinderen hebben je heel hard nodig!!!BLIJF STERK!!BLIJF VECHTEN VOOR JE KINDEREN!!DAT HEBBEN JULLIE NODIG,ZOWEL JIJ ALS JE KINDEREN.
ZORG DAT JE STERK BENT ALS JE ZE TOCH TERUG MAG KRIJGEN!!DAN HEBBEN ZE JE ECHT HEEL HARD NODIG!!

Ik ben wat laat met reageren omdat ik weg was.Sorrie.

Ik wens je heel veel kracht inzicht en doorzettingsvermogen toe!!
Een lieve warme groet,

mams4life
Christen, 2011-08-17
( +3 )

Mams4life
zoals je in mijn eerdere berichten hebt kunnen lezen heb ik overal afstand van genomen na het gruwelijke gebeuren waar jeugdzorg hoofddader van is ik waarschuw je dat elke weerstand in je persoonlijke privƩ leven wordt afgerekend door bjz alles wat ik je gemeld en doorgegeven heb is gewoon op internet te vinden
Depardeau, 2011-08-20
( +3 )


Bron: Het grote verloop onder medewerkers in de jeugdzorgā€ | Mijn mening over... | Samenleving en ontwikkeling; ik wens jullie van harte toe wat mij 23 jaar lang met deze misdadigers van bjz is overkomen armoede, mishandeling, verkrachting, ontvoering moord, ontwrichting van mijn gezin, de meest smerige onderzoeken op de kinderen, drogeren, vernederingen tot op het bot, op je ziel getrapt worden, het leven en de jeugd van je kind ruĆÆneren, je kinderen in een cel stoppen zonder reden en meer van dit soort zaken de hele samenleving wist dat dit ongehoord,misdadig tegenover mij en mijn kinderen is en was niemand deed iets.waarom zou alleen mij dit moeten overkomen? In deze vieze verrotte wereld. Val allemaal hartstikke dood nu jullie dit zelf overkomt is het ineens ontoelaatbaar? Hoezo? En waarom?


Bron: Het grote verloop onder medewerkers in de jeugdzorgā€ | Mijn mening over... | Samenleving en ontwikkeling
Nanny., 2011-08-21
( +2 )

Beste allemaal,

Rustig maar allemaal,het is verschrikkelijk wat er gebeurt,ik weet er alles van.
Als we het programma the Nanny van Jo Frost zien,dan kunnen we niet anders dan concluderen,dat er vele wegen naar rome leiden,ik bedoel dat er met goede goachen in een gezin,die ''positief''werk verrichten ,werkelijk de gemoederen in Nederland zouden bedaren.Nanny Jo Frost,komt in gezinnen,waar men in Nederland allang onder toezicht stelt,of zelfs uit huis plaatst.Men is te rapportage kundig,is meer achter de computer te vinden,dan dat men werkelijk iets ''positiefs terweeg brengt,waar iedereen gelukkig van kan worden.Maar waarom....denk je dan?.
Heeft men de negativiteit die er wordt gecreeerd niet door,het is namelijk niet menselijk om een baby van 6 weken bij een moeder weg te halen......of ander soort schrijnende verhalen,het is niet gezond om ouders negatieve zaken te laten lezen,die naar eigen meningen zijn opgesteld,omdat dat enkel een negatief zelfbeeld kweekt,wellicht voor de rest van iemands leven,dat is ''mishandeling''en dat kan inzake van kinderen nooit de ''weg'' zijn.Lopen van gerecht naar gerecht...moedeloos en machteloos gemaakt,niet worden gehoord,of tegen onwaarheden die iemand achter een desk heeft uitgetikt,zelf moeten verdedigen,met dan nog de vraag of je geloofd wordt...
Dat is barbaars,en middeleeuws,zoals in de tijd van de ''heksenvervolgingen''.
Kinderen ontredderd,ze weten niet waarom,sommigen kunnen niet eens praten.
Derek oglivil,of hoe deze precies heet...laat heel mooi zien wat er bij kinderen precies
van binnen gebeurt...kon deze het maar eens in dit soort situatie`s naar voren brengen.
Of waren er maar meer psychologen die deze manieren gaan verafschuwen,en er iets tegen gaan doen,men heeft dit zo in de wereld geroepen,om criminelen te voorkomen,maar Nederland huilt....wordt machteloos gemaakt,de kinderen zijn ontredderd,en ontheemt,
men heeft niet door,dat de gevoelens die men kweekt,juist later een staat vol met criminelen maakt,omdat er ''toch''niet naar hen werd geluisterd.
Een hoop schit wordt er over mensen uitgesmeerd,maar maakt dat hen trots?...aan het einde van de dag?......men kan gaan betalen voor een beslissing die zij zelf hebben genomen.........en zelf heb je niks meer...dat is toch fustrerend.Ze hebben geen geld om het ''goed''te doen zo zegt men zelf,jeugdzorg Utrecht kampt met tekorten,en anderen ook,een voogd heeft 10 tot 15 gezinnen tot zich ter beschikking....en doe er maar ''iets ''mee..zo snel mogelijk naar de gerechtshoven....dat is het makkelijkste voor de voogden..omdat ze de druk niet aankunnen,en beter te vroeg dan te laat,zo denken ze dan.....zonder het besef wat men heeft aangericht.........kwetsbaar gemaakten kinderen....en ouders....werk je mee dan is het vaak nog niet goed genoeg....
Er is zoveel te doen,en te veranderen..op een manier die ''positief ''kan zijn.
Het tij zal gaan keren,omdat er mensen zullen opstaan,en te werk zullen gaan vanuit hoeken,waaruit men het niet verwacht,de leugens bij elkaar pakken,en deze bij universiteiten over de wereld neer zullen leggen,zo van kijk eens,zo werkt Nederland.
Ontwrichting eerste klas.

Mogen een ieder die negativiteit terweeg heeft gebracht in gezinnen,zelf worden ontwricht,om te voelen wat zij een ander hebben aangedaan,of de rest van hun leven rusteloos zijn,omdat.. wat men niet wilt dat uzelf geschied ,doe dat ook een ander niet.
Depardeau , 2011-08-23
( +3 )

Bron: Het grote verloop onder medewerkers in de jeugdzorgĆ¢ā‚¬Ā | Mijn mening over... | Samenleving en ontwikkeling;
heb jij dankzij deze bjz misdadigers "die hem geestelijk en lichamelijk vermoord hebben" ook je kind dood aangetroffen en hem weg moeten brengen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------wat is dit?
Er is zoveel te doen,en te veranderen..op een manier die ''positief ''kan zijn.
Het tij zal gaan keren,omdat er mensen zullen opstaan,en te werk zullen gaan vanuit hoeken,waaruit men het niet verwacht,de leugens bij elkaar pakken,en deze bij universiteiten over de wereld neer zullen leggen,zo van kijk eens,zo werkt Nederland.
hoe wreed ben je om dit zo uit te leggen besef jij wel wat het is om je eigen door dit soort randmongolen kapot gemaakt wordt en uiteindelijk sterft. jou eigen kind die je9 maanden bij je gedragen hebt, je eigen vlees en bloed. Besef jij wel dat je die rand debielen ook nog steunt en en meewerkt aan dit soort misdaden,met dit soort opmerkingen, werkelijk zwaar gestoord, breng jij je eigen kind maar naar zijn graf dan wil ik je wel eens weer horen. En ik zeg je dit het gaat alleen maar erger worden niemand doet iets


Bron: Tips tegen corrupte rechters en jeugdzorg | Samenleving en ontwikkeling | Politiek
Mams4life, 2011-08-23
( +2 )

@ Depardeau,

Ik kan me uw boosheid en verdriet goed zelfs heel goed begrijpen!!

Ook ik heb een kindje weg moeten brengen naar zijn grafje....dit kwam niet door jz,maar door fouten van artsen!!
En dat is ook heel erg,en niet te bevatten of te accepteren.

En verder zoals u waarschijnlijk wel hebt gelezen,is dit gebeuren met jeugdzorg en kinderbescherming ook al jaren geleden.
IK ZIE DAGELIJKS de worstelingen waar mijn kinderen mee vechten en moeten leven!!!
Daarmee wil ik uw verdriet en boosheid[die terecht is] niet bagatelliseren,maar zo heeft ieder mens op zich verschrikkelijke dingen meegemaakt,of zitten er nog midden in die hel van onderdrukking verachting en mishandelingen die de ouders moeten aanzien en zelf ondergaan,door de leugens die de voogden e.d. in stand houden,en alleen maar meer leugens en bedrog bovenop gooien!!!

Dit "hier"is een plekje waar mensen elkaar kunnen vertellen en even alles van zich af kunnen schrijven.....misschien steun vinden bij elkaar,en even NIET het gevoel te hebben dit alles als enige te moeten doorstaan.

Van alle verhalen die hierboven staan is er inderdaad allemaal leed en ellende te lezen....net als van U ,en ik kan niet zeggen dat de een minder erg is dan de ander,we hebben allemaal in die hel gezeten,of zitten er nog in,of hebben te maken met de restanten van beschadigingen die de kinderen en onszelf zijn aangedaan!!!

En nogmaals ik begrijp uw boosheid en verdriet,u mag al uw gevoel hier neerzetten,ik denk dat een ieder die heer soms komt kijken en soms stukjes schrijven uw stuk met begrip en verslagenheid zullen lezen,zoals we alle stukken lezen die elk op zich verschrikkelijk zijn.

Ik wens een ieder de kracht en moed om verder te gaan,en te blijven vechten voor je kind[deren] en/of jezelf weer kracht kunt halen uit de kleine dingen die we elke dag krijgen,zie de kleine lichtpuntjes,en put daar de moed uit om verder te gaan.
Soms kan het een kleine glimlach vol liefde van een vreemde zijn die we tegenkomen,of van een kind die je stralend aankijkt,of we zien iets in de natuur wat zoo mooi kan zijn....ja....die dingen mogen we niet uit het oog verliezen,er zijn mensen om ons heen die om ieder van ons geven,en willen steunen en helpen waar het kan.DAT zijn de dingen waar we de kracht en de energie uit kunnen halen om door te gaan.

Een lieve warme groet,

mams4life

ps.
zelfs door dit artikel te hebben geplaatst zoveel jaar naar dato zijn er dingen die gebeuren in mn leven die niet kloppen,dus nog steeds zitten ze me dwars op vele fronten,was zelfs van plan dit weg te halen,maar dan hebben ze hun zin.
Dus ik laat dit stuk hier staan,gewoon om mensen zich niet alleen te laten voelen in hun gevecht.Hoewel ik VEEEEEL meer zou willen doen,maar net als zovelen kan ik de wet of de handelswijze van alle afkortingen zoals jz,kb en ga zo maar door niet alleen veranderen.
Maar blijf hopen op een betere toekomst voor ons allemaal.

mams4life
Willem, 2011-09-01
( +1 )

Sorry wordt echt emotieneel van deze hevige confrontaties ben vanaf 2005 bezig in gevecht met ljr en bjz via rechtbank heb me relatie gekost en vermogen aan geld en stres en heb er niks me gewonnen alles wat me gezegt werdt was gewoon een leugen maar geef niet op uiteindelijk zal ik winnen hoe dan ook en wat het nog meer gaat kosten relatie beetje bij beettij oke maar wat heb dat klote systeem ons gesloopt leef met jullie me gr willem
Willem, 2011-09-01
( 0 )

Sorry wordt echt emotieneel van deze hevige confrontaties ben vanaf 2005 bezig in gevecht met ljr en bjz via rechtbank heb me relatie gekost en vermogen aan geld en stres en heb er niks me gewonnen alles wat me gezegt werdt was gewoon een leugen maar geef niet op uiteindelijk zal ik winnen hoe dan ook en wat het nog meer gaat kosten relatie beetje bij beettij oke maar wat heb dat klote systeem ons gesloopt leef met jullie me gr willem
Mama van k...., 2011-09-06
( +2 )

Hallo,

kan ik ook wat links krijgen zo dat ik daar wat kan kijken hoe ik kan geholpen worde
Drs. n.j.m.mul, 2011-11-04
( +2 )

Ik zie dat er op deze site nogal eens om tips gevraagd wordt. Ik heb zelf een verzameling tips om van 'jeugdzorg' af te komen, klachtenprocedures en zaken die u zonder advocaat zƩlf kan doen en belangrijke jurisprudentie verzameld in mijn 'Nico Mul's link.
Hier is die dan: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf
Niet schrikken: nu 105 pagina's + vele aangelinkte pagina's en websites... de meest belangrijke staan op blz. 3 en hoofdstuk 2 + 3.
Komt u er niet uit, bel gerust of schrijf een berichtje. Ook voor nieuwe en misschien betere tips houd ik me aanbevolen om anderen weer mee te helpen!

Veel plezier er mee,
Drs. N.J.M.Mul
Tel.: 06-44772618
N.J.M.Mul@gmail.com
Jolanda, 2011-11-14
( +2 )

Jeugdzorg is niet voor maar tegen kinderen. Ze maken onze familie al 1,5 jaar tot een hel.
Opa/oma, kleine neefje en nichtje hebben hun neefje al bijna een jaar niet gezien. Jeugdzorg laat de moeder 1 keer een uurtje per 3 weken haar kind zien en praat nu al over dat het kind naar een gezin gaat tot hij 6 is en daarna tot 12, etc. Terwijl de volgende rechtzaak nog moet komen. Ze verklaren haar gewoon voor gek, spreken elkaar tegen en als ze op tegenstrijdigheden worden gewezen, zeggen ze niks en denken shit.
Ze doen ook maar helemaal niks om het kind weer terug bij de moeder te brengen. Nu moeten wij als familie aan het oudere neefje en nichtje vertellen dat ze hun neefje nooit meer zullen zien. Wat moet je dan zeggen, dat het kind dood is. Ze vragen er steeds naar.
Jeugdzorg zijn echt criminelen en doen niks om een kind terug te brengen bij zijn familie.
Wie weet hoe nog te handelen tegen deze oneerlijke wezens?
Poppe marc, 2011-11-30
( +2 )

Kan je mij en betaalbare meester geven die mijne tweeling wil verdedegen groeten papa poppe marc
Cor, 2012-01-12
( +1 )

Wij zijn ook benadert door de kinderbescherming . wat mij opvalt is dat er zoveel mensen inderdaad problemen hebben en zich samen willen spannen . dat is goed en terecht .
ik vind dat kinderen geen lust opjekt moeten zijn van de staat wat inhoud dat kinderen niet de dupe moeten zijn van het systeem wat ze zelf krieeren .
wat ik ermee aan wil geven is dat het allemaal begon toen wij begeleiding kregen hadden we ereen van mee dat net deed of hij zijn werk deed
waar we al gauw achter kwamen dat het niet zo was
ik ben zelf vader van aan kind van 3 die nog niet praat en laten we zeggen gehandicapt
mijn vriendin is ziekelijk en ik ben ontslagen bij mij werk omdat ik thuis moest blijven voor de kleine te verzorgen hoe dan ook als ik het zo hoor en zelf meemaakt wat er gaande is in het systeem vind ik ook dat er aktie ondernomen moet worden bij alle instantiehet is zo in de regel hun mogen fouten maken maar als wij ze maken weten ze ons te vinden en ermee lastig te vallen

maar wie en wanneer worden de hoge pieten erover aanesproken ?
ik denk als het hun te heet word dat ze dan vluchten naar het buitenland
ik hoor ook steeds meer kreten van mensen dat de hoge ooms vaak naar asie gaan
je kunt natuurlijk op je vingers naar tellen waarom dat is ?
ik vind het apsurt en ik hoop dat de bal dit jaar nog gaat rollen want dan sluit ik me graag aan en dan hoop ik dat het over gaat met de hoge pieten die inderdaad corrupt zijn


ik zou nog veel meer kunnen schrijven maar dan word het te lang
mocht u dit verhaal niet begrijpen dan probeer ik het anders uit te leggen


mvg cor MIJ MEDE LEVEN GAAT NAAR AL DEZE MENSEN
Jasje, 2012-01-23
( 0 )

Ik woon in belgie ik sta nu gedurende meer dan 2 jaar onder jeugdzorg en hier is het niet veel beter.
mijn oudste dochter is in een internaat van jeugdzorg geplaatst en ik heb haar de voorbije 2 jaar enkel op overnachting met oud op nieuw gehad en ze zouden uitbreiding doen en nu zou ze maar 1 overnachting per vakantie mogen doen, nu zijn ze ook met mijn andere dochter bezig ongeveer een jaar en nu mijn zoontje 2,5 is geworden gaan ze met hem ook al beginnen. terwijl op school wordt gezegd dat er niks mis met hem is en dat alles super loopt. ik heb het vermoeden dat ik terug wordt gepakt omdat toen ik 16 was van hen terug moest naar huis wonen waar ik mishandeld werd door mijn vader en ik gezorgd heb dat ik onder rechtbank kwam zodat ze dat niet konen doen.
hier in belgie loopt het dus ook zo corrupt als maar kan en spijtig genoeg heb je geen enkele plaats waar je terecht kan want als je naar de bemiddelingscomissie gaat dan ben je 9 op de 10 keer je kind kwijt dat het geplaatst wordt.

ik zou willen dat alle mensen die dit probleem hebben er samen iets konden tegen doen maar als je je mondd teveel in belgie open trekt worden de kinderen zonder pardon uit huis geplaatst want je zou met die kwaadheid een gevaar kunnen vormen voor je kinderen
Roosje33, 2012-01-23
( +2 )

Hoi mensen
als jullie dit lezen dan zullen jullie net zo schrikken als ik van jullie verhaal die jullie hebben mee gemaakt..Het was op 2-12-2011 vrijdag we waren nog goed en wel net wakken en wilde voor me oudste dochter van 6 jaar de school bellen dat ze weer beter was en het mag niet baten want ze hadden me kindjes uit huis gehaalt net voor zinterklaas feest en me oudste dochtertje waar we niet meer haar verjaardag konden vieren is helemaal verstoord en me zoontje die lag nog op bed die had ik helemaal nog niet gezien op die ochtend en die is nog 2 jaar oud was ook nog niet eens verschoond omdat hij nog op bed lag te slapen en me jongste dochtertje die toen nog maar 7 maanden was is ook weg gehaal zonder kleren en zonder jas en schoenen aan en het was erg koud voor onze kindjes ....
Maar daar voor hadden we hulp in geschakkelijk die niks uit voerde en ook geen advies gaven maar meer leugens had gezegt dat we niet onze 2 jongste niet hadden verschoonde en dat me kindjes vieze kleren aan hadden en nu zijn ze al 2 maanden uit huis en voor het eerste keer dat we onze kindjes zagen had me zoontje flinke blauwe
plek aan de voorhoofd dat is niet normaal meer we hebben daar ook foto van gemaakt
en aan onze advocaat mee gegeven ..
de tijden dat we allemaal opstonden was 7:00 uur en we gingen aan tafel eten om 7:30 uur voor dat me dochtertje van 6 naar school werd gebracht en me zoontje van 2 naar peuterspeelzaal ging en bij de avond eten waren we ook op tijd gewoon de tijd van 17:00 uur dat zijn de vaste uren dat we met ze alle gingen eten ..
en ze gingen ook iedere dag in bad voor ze naar bed gingen en hun tandjes poetsen
we nemen aan dat het toch goede opvoeding is?

maar wat blijkt nou dat we de gezins onder steuning aan gevraagt hadden die hun werk niet goed uit voerde en maar leugens heeft vertelt tegen de gezinsvoogd en dan staan we op dat punt machteloos en deze vrijdag mogen we de kinderen weer zien want daar voor had me jongste dochtertje vieze kleding aan en ook nog kapotte rompen waar ze nu verblijven ,maar waar geen idee want dat blijft geheim zegt de gezinsvoogd van WSG
dit hebben hun met voor bedachte rade gedaan om onze gezin uit elkaar gedaan maar we zijn met de hoge beroep onze kinderen zijn hier nu de tube van we mogen niks zeggen als me oudste dochter vraagt wanneer ze naar huis mag en ze zeide dat ze bang is van de politie en me zoontje kon goed lopen en die is weer flink achter uit gegaan die doet nammelijk weer billenschuiven en zit ook niet meer op de peuterspeelzaal erg he
dat onze kinderen de tube zijn van dat macht positie van WSG
Cor, 2012-02-02
( +1 )

Beste menesen we hebben inmiddels de rechtbank achter de rug er is een gezins voogt aangesteld bij ons onverband met mijn zoontje van 3
ik kan u vertellen dat ik niet bang ben voor het systeem want nu hebben we pamyer en die heb ik all geconfronteerd met het systeem hoe het gaat en waarom het allemaal zoveel geld moet kosten om al die instantie
wat ik ook weet is dat in het begin van het jaar de ambtenaren 75% van hun loon omhoog zijn gegaan
dat houd in dat ze dus de loon die ze al hadden nog eens 75% erboven op kregen
wij mensen proberen ons hoofd boven water te houden
en daar komt het en onze kinderen te eten te geven zodat ze gezond blijven
naar mij indruk proberen zeelf hun werk te crieeren
zowel de rechters als de voogt en de kinderbeschering
en noem maar op wat nog meer ik durf het wel aan om ertegen te vechten het gaat tenslotten om je eigen kinderen niet die van hun
vaak hebben ze zelf niet eens kinderen
ze zeggen dan vaak de mensen van zo een instantie hebben ervaring aan me hoela
helemaal geen ervaring de naam die ze dragen daar gaat het om en niet de ervaring wat ze zogenaamd hebben
want hadden ze dat wel dan zouden ze anders reageren en beter hun best doen in plaats van slap te praten over dingen die helemaal nergens op slaan
ik vind het triest de laat ik het maar zo zeggen
de aarde hebben we voor niks gehad de grondstof voor niks
waarom moeten wij boeten voor wat hun willen
want ik wil ook mijn kind een goed toekomst geven en niet zoals hun denken hoe het moet gaan
ik zeg maar zo je hoort erbij of je lig eruit bij de instanties
dat houd in je kan nog zo je best doen als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben dan gaat het er niet meer uit totdat je ze wakker kan schudden

mvg cor

ps ik vind het erg triest om dat te horen ik hoop dat jullie allemaal jullie kinderen weer vweilig in je armen kunt sluiten in de toekomst ?
Roos33, 2012-02-09
( +1 )

Hoi mensen

en bedankt cor maar zelf jij en je parner ook veel sterkte toe gewenst
dit gun ik niemand dat ze zo veel macht hebben of nog erger dat is nammelijk
bedreigt worden door een gezinsvoogd om te zeggen 1 van jullie moeten stiliseren anders raken jullie de kinderen kwijt en we zijn de kinderen nu 3 maanden en 7 dagen kwijt maar we zijn nu 2 keer geweest om onze kinderen te zien en herkende me jongste dochtertje van 9 maanden niet meer ze is nu zo danig dik als een ballon in haar gezicht en buikje van haar en me zoontje wilt al haast niet meer lopen dat heeft allemaal te maken met trauma die ze mee hebben genomen op 2-12-2011 ik hebt nu een hele grote wond en daar is maar 1 middel voor en dat zijn me kinderen want kunnen me wond weer laten genezen . binnen kort hebben we hoge beroep van de raadsheren dus geen rechters ,want de rechter zijn van 95 procent een partijdig maar de raadsheren zijn niet een partijdig .


mensen we kunnen veel steun gebruiken net als de anderen ook nodig hebben

mvg roos33
Darksca, 2012-02-09
( +2 )

Hallo allemaal, via google kwam ik deze site tegen en ben geshokeerd van wat ik hier allemaal lees, nog dat er in vele gevallen overeenkomsten tonen van wat ik heb mee gemaakt.

In Almere is er een jeugdzorg genaamd "Vitree" nou die schijnt naar horen al heel lang bekend te staan als een gezinsslopeden instantie. Zij hebben ons leventje ook om gegooid. "Vitree, daar sloopt u uw gezin mee!"

Open en te eerlijk zijn tegen instanties en hulpverenigingen, NOOIT doen, wij maakte deze fout. Mijn vrouw was te open en te eerlijk naar de hulpinstantie, de grootste fout ooit, want wat wij vertelde werd uiteindelijk tegen ons gebruikt.

Ik werd zelfs beschuldigd van sexueel kindermisbruik bij mijn eigen dochtertje, ze werd direct uit huis geplaatst en opgevangen in een crisis opvang pleeggezin.
De raad moest e.e.a. gaan onderzoeken.

Forensisch onderzoek heeft mogen blijken dat er niets te vinden was, maar een juridische opmerking werd er wel bij gegeven: Al is er niets te vinden houd het niet in dat het niet heeft plaats gevonden. VOTS stond voor 3 maanden, maar door dat ik een studie had gedaan in het Deltaplan wist ik precies welke stappen zij moesten zetten en wat er stond te wachten, ik was voorbereid, ik wees hun op de vingers van waar zij nu mee bezig moesten houden en dit aan bjz. Ook voor de Raad had ik een studie in gedaan en wist waar zij allemaal vragen zouden gaan stellen.

Door dat er niets te vinden was op de forensisch onderzoek, werd ik vrij gepleit, maar alsnog is er wel een OTS uitgesproken over mijn zoon en dochter voor een duur van een jaar op gronde van verwaarlozing. Terwijl wij ze helemaal niet verwaarlozen.

Nu ben ik tijdens werktijd bezig met een studie over hoe men te werk moet gaan in een OTS fase.

Ik wil wel benadrukken dat het verhaal hierboven een beknopte versie is van wat er gebeurd is. Ik zal binnenkort een forum opstarten op mijn eigen domein waar het hele verhaal in geplaatst zal worden.

Ik weet niet of er hier iemand bekend is met de juridische achtergronden, maar de vraag die ik heb:
Als het een gesloten zitting betreft, dus geen publiek aanwezig mag zijn, mag er dan een 2de kinderrechter als publiek erbij aanwezig zijn, een 2 raad voor de kinderbescherming en een 2de bureau jeugdzorg medewerker?

Volgens mij is het dan niet echt meer een gesloten zitting maar een publiekelijke zitting.

Maar goed, door dat ze niets meer konden vinden over mij, terwijl ik al meerdere malen had aangeduid wat er wel en niet gebeurd was, was de VOTS verkort van 3 maanden naar 2 maanden, ik had godzijdank haar 1 dag voor de kerst weer thuis en kon haar verjaardag op 3 januari gelukkig weer vieren.

De Tip die ik kan geven is; Google naar de PDF documenten over de Deltaplan dat is opgesteld door ene Montfoort, daar kun je dus alles in terug lezen van wat de richtlijnen zijn van de BJZ, lezen wat ze moeten doen, welke beslissingen en dergelijken moeten nemen. Dit heb ik gedaan voor zowel de indicatie / risico taxatie voor de thuis omgeving en nu voor de OTS/gezinsvoogdij.

Let wel, laat u niet verrassen. Als men gaat spreken over ouderlijke gezag, dan klopt dit niet. U/Jullie zullen altijd de volledige ouderlijk gezag hebben over jullie kinderen.

Een OTS is slechts een Toezicht, niet meer.
Hebben de mensen al eens een Risico Taxatie bij u thuis gedaan? Nee, kaart het aan.
Dit horen zij af te nemen.

Met veel liefde en steun toegewenst.

Moedeloos, 2012-02-11
( +1 )

Me zoon is op 6 jarig leeftijd onder toezicht geplaatst van de WSG ( toen nog WSS), me zoon had gedrags problemen vanaf zijn 3e jaar .
schopte,beet,sloeg ,gooide dingen geregeld volledig out controle.
na 3 jaar geprobeert hulp te zoekn wat niet mogelijk was wegens zijn jonge leeftijd werd gezegt , en een flinke stress klap die me op de ic bracht voor een week , dus een voogd.
het eerste was een zware intensive begleiding of een uithuis plaatsing, terwijl volledig overspannen en aan me eind toch gekozen voor Family First, resultaat , ja een dag in de week een rustig handelbare jonge, dus niet het gewenste resultaat na 2 weken , Family First stopt , en na lang en erg frustrerent gesprekken toch aanmelding gekregen voor therapy by MEE ( toen SPD )3 voor zijn gedrag maar wel een wachttijd van minimaal 8 maanden .
zoon een uitbarsting gekregen moeder aan dr einde dus per direct uithuis op een groep.
Arkemeyde op de groep de Krekels .
daar begon de elende, zoon door leiding opgesloten op zn kamer, met deur op slot, aan de oor een trap omhoog trekken en een dauw in de kamer geven , terwijl zoon ziek was leiding naar de stad gaat en zoon bij schoonmaakster achter laat , door 3 verschillende leiding mee naar huis si genomen, reden zoon was alleen met leiding op de groep een weekend en leiding had thuis nog wel wat te doen dus dan neem je een kind mee , hm, ik moest thuis wat ophalen en je zoon vond me bad mooi omdat het warm was mocht hij dus bij jaar thuis in bad, hm, we hadden niks te doen dus zijn we even naar mij huis gegaan kon die zien waar ik woon, hm,moeder word gebeld en zoon zegt mam we zijn op vakantie , pardon?? excuse leiding ja we hadden wat extra geld over dus zijn we een lang weekend even weg, we kunnen niet alle ( 8?) de ouders over elk wisewasje opbellen, moeder raakt gefrustreerd hoe makkelijk haar kind als een hondje meegenomen word , maar word afgeschildert als gefrustreerd overspannen tegenwerkende moeder door zowel voogd als groep .
vervolgens word me zoon door een kind op de groep misbruikt , in een uitbarsting heeft me zoon het eruit gegooit, ik ben gebeld en er was iemand van de Krekels onderweg naar moeder om te praten .
te ziek voor woorden kwamen ze alleen om het still te houden, weigerde ze aangifte te doen of psygologisch hulp of slachtoffer hulp voor me kind te zorgen , sterker nog, me bezoek recht stond op springen, ik mocht me zoon niet van school halen wat ik elke vrijdag deed 1 keer in de 2 weken,en moest naar de groep komen voor bezoek daar anders zou me kind niet naar school gaan die vrijdag,zoon zat toen nog in moeder woon plaats op school.
moeder was het niet mee eens en uit eindelijk zoon toch naar school op vrijdag en moeder haalt hem op brengt hem terug naar de groep waar zoon wederom huilend aan moeder klemt en zegt mag ik naar huis niet hier, verteld in het kantoortje waar de leiding ons mee had genomen(en dus ook bij was) wat er gebeurt was , en moest toen gaan want het was geen bezoek tijd , ik heb toen nog gezegt ik wil dat er aangifte word gedaan , moeder zou er over gebeld worden en moest toch echt gaan.
Groep zag geen aanleiding voor aangifte noch voor hulp gezien het allemaal wel mee viel en de politie er niks mee kon doen , moeder accepteerd dat niet en beld als jullie niet gaan dan kom ik me zoon halen en ga daar naar de politie met hem zelf,volgens de Krekels had dat toch geen nut en dan moest ik maar doen wat ik niet laten kon.
Moeder is toen naar de groep gegaan waar ze op het terein tegen gehouden werd,kwam een recht voor moeder staan en liet niet langs gaan om bij de groep van me zoon te komen, ik moest eerst mee naar het kantoor voor een gesprek, na meerdere malen gezegt te hebben ga uit me weg zonder resultaat toch mee naar kantoor.
Hier werd me verteld dat aangifte geen zin had en er al contact met de politie was geweest en ze er niks mee konden doen, waarop moeder reageer dan wat is het probleem als ik wel ga? , hij vond het niet nodig en kon me niet tegen houden als ik echt wou , maar het gewoon geen zin had
na een lang wel niet spelletje was ik het zat en vroeg of hij nog iets toe te voegen had zo niet dan ging ik, ben uit het kantoor gelopen en naar me zoon, mee naar de politie maar dicht op zondag , of de volgende dag terug gekomen kon worden, uitgelegt woon hier niet enz enz .
uiteindelijk toch aangifte wat een melding werd er contact opgenomen werd met De Krekels die zouden het intern oplossen .
Oplossing bestond uit niks doen en me zoon is ( in ieder geval) 3 keer daarna nog door dezelfde jongen aangerand, op de grond gegooit en de jongen ging op me zoon liggen met handelingen in het bij zijn van 3 andere kinderen, 2 kinderen hebben het bij de leidng gemeld en er werd gezegt je moet met je eigen zaken bemoeien, waarop de 2 kinderen dus naar mij gingen ( moeder zoon) ik enorm boos werd en de leiding erop aansprak en eiste dat of me zoon elders gigng of die jongen , vervolg een brief thuis met een nieuwe aanwijzing ik mocht niet meer op het terrein komen van de Krekels waar me zoon verbleef .
Reden : moeder maakte de kinderen bang en was moeilijk in de omgang en niet mee te communiseren .
Zooo enorm boos geworden en uiteindelijk werd het omgezet in 1 uur in de 2 weken begeleid een spelletje doen met me kind in een kantoortje .
Nou moet het niet gekker worden me zoon word misbruikt en ik word bestraft ? als ik me goed gedroeg dan kon het uitgebreid worden met een uurtje naar buiten , onder begeleiding .
Stel je voor van een weekend logeren naar begeleid in de stad lopen voor een uurtje met je kind aan de hand en een die 2 stappen achter je loopt ga je links ga diegene links ga je een stap rechts de begeleider ook , sta je voor een winkel ruit te kijken , een achter je om te kijken of je niet iets fout zegt of doet, ik voelde me als een tbsā€™er
en maar alles in het belang van me kind , al is het belang van deze toneel wel erg ver te zoeken .
Vervolgens is zoon met een indicatie ZMLK school uit moeder de woonplaats gehaald en op een MLK school geplaats in Nijkerk vlakbij de groep , moeder werd dat tijdens een overleg mede gedeelt dat hij per die en die datum op een andere school zou zitten , allemaal met goedkeuring WSG en zonder mede weten van moeder die het volledige gezag had, zoon op zijn tenen moest lopen zelfs in een aangepaste klas en geregeld van school werd gestuurd door zijn gedrag, maar niks mee gedaan werd tot frustratie toe van moeder , en er werd weer netjes een aantekening gemaakt hoe moeilijk moeder is en niet mee te communiceren valt.
bij elk overleg, behandel plan bespreking tot frustratie toe ge eist en al voor een therapy en hulp voor me kind, niks sterker nog, doelen die gesteld werden mbt De leiding van de groep werden niet nagekomen/na geleeft me zoon moest zich better gedragen, veters leren strikken enz enz, maar moeder werd keer op keer bestraft met minder zien van dr zoon of contact voor dingen als trein die niet rijden of niet kunnen komen wegens ziek zijn, moeder kwam met de trein , vaak trein vertrekt niet, komt te laat problemen op het spoor noem maar op , dus kon niet altijd om 12 uur precies of 7 uur precies daar zijn dan werd het half uurtje later of wanneer trein vertrok , als trein niet vetrok werd een overleg of behandel plan bespreking gedaan zonder moeder ook al gaf ze aan dat niet te willen en een nieuwe afspraak wilde gezien moeder geen trein kan dwingen te rijden , niks mee te maken je bent er niet dus je komt je afspraken niet na werd er dan genoteerd, als moeder belde of een dag bezoek aan de groep een weekend later kon omdat moeder een enrome migraine uitbarsting had en amper door het huis kon lopen van de pijn, werd er gezegt dat doen we niet je hebt een lijst met data wat de afspraken zijn, now neem me vooral niet kwalijk dat me migraine daar niks van aantrak van een papiertje, vervolgens werd aan me zoon doorgegeven je moeder wil niet komen , waarop hij erg overstuur raakte en me savonds ook huilend belde en vroeg waarom ik niet wou komen, ik dacht dat ik door de grond zonk en vroeg de leiding aan de telefoon en kwaad vroeg waar dit opsloeg, vervolgens gezegt word nou je wou toch niet, ik kwaad reageer en zeg ik kan niet eens lopen zonder me vast te houden door me huis me hoofd voelt nu helemaal als een blok , ik kan niet niet dat ik niet wil, het is maar net wat je voor je kind over heb , waarop ik een uitspraak deed niet geschikt voor hier, en me zoon vroeg en hem uitlegde.
Wederom werd er genoteerd dat moeder erg agressief en obsenaat is en niet mee te praten valt.
Vervolgens moest moeder eerst naar een psygiater en in behandeling zijn voor zoon thuis kon komen, dat ging me dus echt te ver ,dit had totaal geen betrekking tot me zoon en zijn gedrag werd alleen meer onhndelbaar op school werd geregeld dagen van school gestuurt, vechten op school met leraren, met zwem leraren, en er maar geen therapy of hulp traject werd ingezet om zoonā€™s gedrag te behandelen en hem hulp te geven voor zijn ODD/CD .
na 5 onmogelijke jaren en wsg en groep niks meer konden verzinnen zoon toch naar huis .
Moeder vroeg weekend opvang , voor 1 a 2 weekenden in de maand, eventueel naschoolse dagbesteding en nog steeds therapy voor me zoon autisme , een iogā€™ster kreeg me zoon 1 keer in de week als zoon op school zat die uit eindelijk niks kon doen dan langs komen het aan horen en advies geven.
Zoon zat in moeder de woonplaats weer op school en gign met school busje Connexion naar school, deze buschaufeurs hebben hun eigen beleid en regels, zo werd er chips en flesjes cola uitgedeelt,even langs een kennis gereden voor de kinderen thuis te brengen, een kind wel iets geven ander kind niet, zonder overleg met kantoor werd een kind wel of niet opgehaald, geregeld gebeld waar blijft de bus dat het kantoor niet wist waarom zoon niet was opgehaald, gevolg zo 3 dagen thuis omdat buschaufeur geen zin had om zoon op te halen, voogd belt iogā€™ster belt het blijft door gaan , moeder geeft aan zoon staat op springen, iogā€™ster zegt nog ja maar dan ben ik er ook nog, gevolg 2 maanden later een enorme uitbarstign van me zoon die moeder wil aanvallen , en ja weer uithuis naar crisis plek.
Borculo, moeder bezoekt zoon , zoon kan weekende naar huis en moeder ( heeft fotoā€™s )ziet elke 2 weken een kind met flinke blauwe plekken op rug been armen bil , fotoā€™s gemaakt naar voogd gestuurd enorm bezorgd ,maar geen gehoor thuis van WSG , beter nog WSG vind het totaal geen probleem als zoon daar een jaartje blijft en tijdens een uithuis plaatsing bij de rechter een verslag opgesteld door een spygoloog die moeder niet heeft gesproken hierover of ingelicht toe voegd met daarin hoe moeilijk moeder is in de omgang en niet mee te communisren valt .
zitting uitgesteld paar weken later weer terug naar rechtbank de voogd kon niet goed genoeg onderbouwen waarom de uithuis plaatsing moodzakelijk was en thuis plaatsing niet mogelijk was, dus zoon mocht naar huis MAAR moest wel begeleiding en dagbesteding gezocht worden gezien zoon niet op school zat en 14 jaar was met ODD/CD.
Voogd gefrustreerd en kon niet echt bekrompen dat zoon naar huis kwam en zag het ook als een verlies, gekwets was de voogd en kon zich niet meer inzetten wat naar buiten kwam tijdens een gesprek met advocaat over hoe nu , afspraken gemaakt zoon zou naar zorgboerderij gaan,zoon zou een voogd krijgen die verstand had van een zorg boerderij en goed kon plaatsen , excuses van team leider we hebben verkeerd gehandelt , als goed maker zou er kaartjes voor ouwehand geregeld worden ,een fonds aangeschreven zodat moeder die een uitkering heeft dagbesteding kon doen met zoon .
Nu 9 maanden later geen fonds en geen ouwehands kaartjes en geen zorgboerderij later , me zoon 15 jaar geen school, geen dagbesteding, geen begeleiding, geen therapy,bij moeder thuis 24/7 wachten tot er iets gaat gebeuren, ja gebeuren zoon natuurlijk een uitbarsting puur uit verveling maar dreigend dat moeder de crisi dienst van WSG beld, moeder legt uit ik ben al 5 uur bezig met zoon hij bedreigt me , scheld non stop gaat niet naar bed ( toen all avond) reactie crisis dienst : kan hij niet even naar een vriendje om 10 uur savonds?? in deze bui ?? hij heeft geen vriendjes, moeder is al haar kennisen en vrienden kwijtgeraakt geen family die hem aan kan , wat verwacht je van de crisis dienst dan word er gesommeert.
Pardon ? over me toeren van me zoon helemaal verbijsterd ik verwacht hulp me zoon dreigt me hoofd af te snijden, ze zal kijken en me later terug bellen.
na te lang moeder belt politie die komt en vind de situatie niet verantwoord belt crisis dienst die op haar beurt zegt we kunnen niks doen.
Politie neemt zoon mee naar politie en kijkt van daaruit of ze crisis kunnen regelen .
Volgende morgen 9 uur telefoon, we zin onderweg om je zoon te brengen, ben je thuis. owkay en nu ja geen plek tot 9 uur smorgens zo moet weer naar huis.
paar weken later zelfde ritueel, zoon krijgt uitbarsting, crisis dienst bellen weer kan niet bij vriendje ? ja moeder u houd behandeling tegen dus wij kunnen geen crisis hulp bieden, als een klap in me gezicht ik ben al 9 jaar aan het strijden voor therapy en dat zoon gedrag behandelt word niks word gedaan , en IK sta behandeling in de weg ???
ik dacht dat ik een inzinking kreeg .
weederom politie weer mee met politie naar een crisis vor 1 nachtje voogd had geen tijd dus moeder moest zelf maar even zorgen dat ze voor 9 uur bij de crisis plek was om zoon op te halen .
al die tijd geen hulp, moeder boos word en wederom nieuwe voogd verteld verd*** meld me zoon bij MEE of Alrecht aan voor een therapy dit gaat niet zo, volgens voogd werden er geen kinderen met een IQ van 51 niet aangenomen, ik verklaarde van wel, wonder boven wonder deze voogd pakt de telefoon en beld Altrecht, ja we nemen zelfs kinderen met iQ50 voor behandeling aan.
Voogd heeft me zoon ook aangemeld, het hele trieste van alles is , me zon heeft op 09-12-2011 een dus danige uitbarsting gekregen dat hij nu dus wederom uithuis gepllatst is en mogelijk alleen nog te behandelen is in een instelling/clinic terwijl net deze week 13-12-2011 intake kon worden begonnen voor behandeling traject .
Ik ben samen met de advocaat naar de klachten commisie gegaan waar we over 2 a 6 weken uitslag over krijgen , of de WSG naar behorens heeft gehandelt en ingezet voor me zoon in zijn situatie ( allen over de afgelopen 2 jaar).


Toch vraag ik me af, wat kan ik nu nog doen om te voorkomen dat dit een ander kind/gezin overkomt en toch de WSG tot verandwoording te roepen gezien de team leider er ronduit voor uit komt zich niet verandwoordelijk te voelen voor de hele gang en gebeuren .

klachten commissie gewonnen , maar nu?
Moedeloos, 2012-02-11
( +1 )

Me zoon is op 6 jarig leeftijd onder toezicht geplaatst van de WSG ( toen nog WSS), me zoon had gedrags problemen vanaf zijn 3e jaar .
schopte,beet,sloeg ,gooide dingen geregeld volledig out controle.
na 3 jaar geprobeert hulp te zoekn wat niet mogelijk was wegens zijn jonge leeftijd werd gezegt , en een flinke stress klap die me op de ic bracht voor een week , dus een voogd.
het eerste was een zware intensive begleiding of een uithuis plaatsing, terwijl volledig overspannen en aan me eind toch gekozen voor Family First, resultaat , ja een dag in de week een rustig handelbare jonge, dus niet het gewenste resultaat na 2 weken , Family First stopt , en na lang en erg frustrerent gesprekken toch aanmelding gekregen voor therapy by MEE ( toen SPD )3 voor zijn gedrag maar wel een wachttijd van minimaal 8 maanden .
zoon een uitbarsting gekregen moeder aan dr einde dus per direct uithuis op een groep.
Arkemeyde op de groep de Krekels .
daar begon de elende, zoon door leiding opgesloten op zn kamer, met deur op slot, aan de oor een trap omhoog trekken en een dauw in de kamer geven , terwijl zoon ziek was leiding naar de stad gaat en zoon bij schoonmaakster achter laat , door 3 verschillende leiding mee naar huis si genomen, reden zoon was alleen met leiding op de groep een weekend en leiding had thuis nog wel wat te doen dus dan neem je een kind mee , hm, ik moest thuis wat ophalen en je zoon vond me bad mooi omdat het warm was mocht hij dus bij jaar thuis in bad, hm, we hadden niks te doen dus zijn we even naar mij huis gegaan kon die zien waar ik woon, hm,moeder word gebeld en zoon zegt mam we zijn op vakantie , pardon?? excuse leiding ja we hadden wat extra geld over dus zijn we een lang weekend even weg, we kunnen niet alle ( 8?) de ouders over elk wisewasje opbellen, moeder raakt gefrustreerd hoe makkelijk haar kind als een hondje meegenomen word , maar word afgeschildert als gefrustreerd overspannen tegenwerkende moeder door zowel voogd als groep .
vervolgens word me zoon door een kind op de groep misbruikt , in een uitbarsting heeft me zoon het eruit gegooit, ik ben gebeld en er was iemand van de Krekels onderweg naar moeder om te praten .
te ziek voor woorden kwamen ze alleen om het still te houden, weigerde ze aangifte te doen of psygologisch hulp of slachtoffer hulp voor me kind te zorgen , sterker nog, me bezoek recht stond op springen, ik mocht me zoon niet van school halen wat ik elke vrijdag deed 1 keer in de 2 weken,en moest naar de groep komen voor bezoek daar anders zou me kind niet naar school gaan die vrijdag,zoon zat toen nog in moeder woon plaats op school.
moeder was het niet mee eens en uit eindelijk zoon toch naar school op vrijdag en moeder haalt hem op brengt hem terug naar de groep waar zoon wederom huilend aan moeder klemt en zegt mag ik naar huis niet hier, verteld in het kantoortje waar de leiding ons mee had genomen(en dus ook bij was) wat er gebeurt was , en moest toen gaan want het was geen bezoek tijd , ik heb toen nog gezegt ik wil dat er aangifte word gedaan , moeder zou er over gebeld worden en moest toch echt gaan.
Groep zag geen aanleiding voor aangifte noch voor hulp gezien het allemaal wel mee viel en de politie er niks mee kon doen , moeder accepteerd dat niet en beld als jullie niet gaan dan kom ik me zoon halen en ga daar naar de politie met hem zelf,volgens de Krekels had dat toch geen nut en dan moest ik maar doen wat ik niet laten kon.
Moeder is toen naar de groep gegaan waar ze op het terein tegen gehouden werd,kwam een recht voor moeder staan en liet niet langs gaan om bij de groep van me zoon te komen, ik moest eerst mee naar het kantoor voor een gesprek, na meerdere malen gezegt te hebben ga uit me weg zonder resultaat toch mee naar kantoor.
Hier werd me verteld dat aangifte geen zin had en er al contact met de politie was geweest en ze er niks mee konden doen, waarop moeder reageer dan wat is het probleem als ik wel ga? , hij vond het niet nodig en kon me niet tegen houden als ik echt wou , maar het gewoon geen zin had
na een lang wel niet spelletje was ik het zat en vroeg of hij nog iets toe te voegen had zo niet dan ging ik, ben uit het kantoor gelopen en naar me zoon, mee naar de politie maar dicht op zondag , of de volgende dag terug gekomen kon worden, uitgelegt woon hier niet enz enz .
uiteindelijk toch aangifte wat een melding werd er contact opgenomen werd met De Krekels die zouden het intern oplossen .
Oplossing bestond uit niks doen en me zoon is ( in ieder geval) 3 keer daarna nog door dezelfde jongen aangerand, op de grond gegooit en de jongen ging op me zoon liggen met handelingen in het bij zijn van 3 andere kinderen, 2 kinderen hebben het bij de leidng gemeld en er werd gezegt je moet met je eigen zaken bemoeien, waarop de 2 kinderen dus naar mij gingen ( moeder zoon) ik enorm boos werd en de leiding erop aansprak en eiste dat of me zoon elders gigng of die jongen , vervolg een brief thuis met een nieuwe aanwijzing ik mocht niet meer op het terrein komen van de Krekels waar me zoon verbleef .
Reden : moeder maakte de kinderen bang en was moeilijk in de omgang en niet mee te communiseren .
Zooo enorm boos geworden en uiteindelijk werd het omgezet in 1 uur in de 2 weken begeleid een spelletje doen met me kind in een kantoortje .
Nou moet het niet gekker worden me zoon word misbruikt en ik word bestraft ? als ik me goed gedroeg dan kon het uitgebreid worden met een uurtje naar buiten , onder begeleiding .
Stel je voor van een weekend logeren naar begeleid in de stad lopen voor een uurtje met je kind aan de hand en een die 2 stappen achter je loopt ga je links ga diegene links ga je een stap rechts de begeleider ook , sta je voor een winkel ruit te kijken , een achter je om te kijken of je niet iets fout zegt of doet, ik voelde me als een tbsā€™er
en maar alles in het belang van me kind , al is het belang van deze toneel wel erg ver te zoeken .
Vervolgens is zoon met een indicatie ZMLK school uit moeder de woonplaats gehaald en op een MLK school geplaats in Nijkerk vlakbij de groep , moeder werd dat tijdens een overleg mede gedeelt dat hij per die en die datum op een andere school zou zitten , allemaal met goedkeuring WSG en zonder mede weten van moeder die het volledige gezag had, zoon op zijn tenen moest lopen zelfs in een aangepaste klas en geregeld van school werd gestuurd door zijn gedrag, maar niks mee gedaan werd tot frustratie toe van moeder , en er werd weer netjes een aantekening gemaakt hoe moeilijk moeder is en niet mee te communiceren valt.
bij elk overleg, behandel plan bespreking tot frustratie toe ge eist en al voor een therapy en hulp voor me kind, niks sterker nog, doelen die gesteld werden mbt De leiding van de groep werden niet nagekomen/na geleeft me zoon moest zich better gedragen, veters leren strikken enz enz, maar moeder werd keer op keer bestraft met minder zien van dr zoon of contact voor dingen als trein die niet rijden of niet kunnen komen wegens ziek zijn, moeder kwam met de trein , vaak trein vertrekt niet, komt te laat problemen op het spoor noem maar op , dus kon niet altijd om 12 uur precies of 7 uur precies daar zijn dan werd het half uurtje later of wanneer trein vertrok , als trein niet vetrok werd een overleg of behandel plan bespreking gedaan zonder moeder ook al gaf ze aan dat niet te willen en een nieuwe afspraak wilde gezien moeder geen trein kan dwingen te rijden , niks mee te maken je bent er niet dus je komt je afspraken niet na werd er dan genoteerd, als moeder belde of een dag bezoek aan de groep een weekend later kon omdat moeder een enrome migraine uitbarsting had en amper door het huis kon lopen van de pijn, werd er gezegt dat doen we niet je hebt een lijst met data wat de afspraken zijn, now neem me vooral niet kwalijk dat me migraine daar niks van aantrak van een papiertje, vervolgens werd aan me zoon doorgegeven je moeder wil niet komen , waarop hij erg overstuur raakte en me savonds ook huilend belde en vroeg waarom ik niet wou komen, ik dacht dat ik door de grond zonk en vroeg de leiding aan de telefoon en kwaad vroeg waar dit opsloeg, vervolgens gezegt word nou je wou toch niet, ik kwaad reageer en zeg ik kan niet eens lopen zonder me vast te houden door me huis me hoofd voelt nu helemaal als een blok , ik kan niet niet dat ik niet wil, het is maar net wat je voor je kind over heb , waarop ik een uitspraak deed niet geschikt voor hier, en me zoon vroeg en hem uitlegde.
Wederom werd er genoteerd dat moeder erg agressief en obsenaat is en niet mee te praten valt.
Vervolgens moest moeder eerst naar een psygiater en in behandeling zijn voor zoon thuis kon komen, dat ging me dus echt te ver ,dit had totaal geen betrekking tot me zoon en zijn gedrag werd alleen meer onhndelbaar op school werd geregeld dagen van school gestuurt, vechten op school met leraren, met zwem leraren, en er maar geen therapy of hulp traject werd ingezet om zoonā€™s gedrag te behandelen en hem hulp te geven voor zijn ODD/CD .
na 5 onmogelijke jaren en wsg en groep niks meer konden verzinnen zoon toch naar huis .
Moeder vroeg weekend opvang , voor 1 a 2 weekenden in de maand, eventueel naschoolse dagbesteding en nog steeds therapy voor me zoon autisme , een iogā€™ster kreeg me zoon 1 keer in de week als zoon op school zat die uit eindelijk niks kon doen dan langs komen het aan horen en advies geven.
Zoon zat in moeder de woonplaats weer op school en gign met school busje Connexion naar school, deze buschaufeurs hebben hun eigen beleid en regels, zo werd er chips en flesjes cola uitgedeelt,even langs een kennis gereden voor de kinderen thuis te brengen, een kind wel iets geven ander kind niet, zonder overleg met kantoor werd een kind wel of niet opgehaald, geregeld gebeld waar blijft de bus dat het kantoor niet wist waarom zoon niet was opgehaald, gevolg zo 3 dagen thuis omdat buschaufeur geen zin had om zoon op te halen, voogd belt iogā€™ster belt het blijft door gaan , moeder geeft aan zoon staat op springen, iogā€™ster zegt nog ja maar dan ben ik er ook nog, gevolg 2 maanden later een enorme uitbarstign van me zoon die moeder wil aanvallen , en ja weer uithuis naar crisis plek.
Borculo, moeder bezoekt zoon , zoon kan weekende naar huis en moeder ( heeft fotoā€™s )ziet elke 2 weken een kind met flinke blauwe plekken op rug been armen bil , fotoā€™s gemaakt naar voogd gestuurd enorm bezorgd ,maar geen gehoor thuis van WSG , beter nog WSG vind het totaal geen probleem als zoon daar een jaartje blijft en tijdens een uithuis plaatsing bij de rechter een verslag opgesteld door een spygoloog die moeder niet heeft gesproken hierover of ingelicht toe voegd met daarin hoe moeilijk moeder is in de omgang en niet mee te communisren valt .
zitting uitgesteld paar weken later weer terug naar rechtbank de voogd kon niet goed genoeg onderbouwen waarom de uithuis plaatsing moodzakelijk was en thuis plaatsing niet mogelijk was, dus zoon mocht naar huis MAAR moest wel begeleiding en dagbesteding gezocht worden gezien zoon niet op school zat en 14 jaar was met ODD/CD.
Voogd gefrustreerd en kon niet echt bekrompen dat zoon naar huis kwam en zag het ook als een verlies, gekwets was de voogd en kon zich niet meer inzetten wat naar buiten kwam tijdens een gesprek met advocaat over hoe nu , afspraken gemaakt zoon zou naar zorgboerderij gaan,zoon zou een voogd krijgen die verstand had van een zorg boerderij en goed kon plaatsen , excuses van team leider we hebben verkeerd gehandelt , als goed maker zou er kaartjes voor ouwehand geregeld worden ,een fonds aangeschreven zodat moeder die een uitkering heeft dagbesteding kon doen met zoon .
Nu 9 maanden later geen fonds en geen ouwehands kaartjes en geen zorgboerderij later , me zoon 15 jaar geen school, geen dagbesteding, geen begeleiding, geen therapy,bij moeder thuis 24/7 wachten tot er iets gaat gebeuren, ja gebeuren zoon natuurlijk een uitbarsting puur uit verveling maar dreigend dat moeder de crisi dienst van WSG beld, moeder legt uit ik ben al 5 uur bezig met zoon hij bedreigt me , scheld non stop gaat niet naar bed ( toen all avond) reactie crisis dienst : kan hij niet even naar een vriendje om 10 uur savonds?? in deze bui ?? hij heeft geen vriendjes, moeder is al haar kennisen en vrienden kwijtgeraakt geen family die hem aan kan , wat verwacht je van de crisis dienst dan word er gesommeert.
Pardon ? over me toeren van me zoon helemaal verbijsterd ik verwacht hulp me zoon dreigt me hoofd af te snijden, ze zal kijken en me later terug bellen.
na te lang moeder belt politie die komt en vind de situatie niet verantwoord belt crisis dienst die op haar beurt zegt we kunnen niks doen.
Politie neemt zoon mee naar politie en kijkt van daaruit of ze crisis kunnen regelen .
Volgende morgen 9 uur telefoon, we zin onderweg om je zoon te brengen, ben je thuis. owkay en nu ja geen plek tot 9 uur smorgens zo moet weer naar huis.
paar weken later zelfde ritueel, zoon krijgt uitbarsting, crisis dienst bellen weer kan niet bij vriendje ? ja moeder u houd behandeling tegen dus wij kunnen geen crisis hulp bieden, als een klap in me gezicht ik ben al 9 jaar aan het strijden voor therapy en dat zoon gedrag behandelt word niks word gedaan , en IK sta behandeling in de weg ???
ik dacht dat ik een inzinking kreeg .
weederom politie weer mee met politie naar een crisis vor 1 nachtje voogd had geen tijd dus moeder moest zelf maar even zorgen dat ze voor 9 uur bij de crisis plek was om zoon op te halen .
al die tijd geen hulp, moeder boos word en wederom nieuwe voogd verteld verd*** meld me zoon bij MEE of Alrecht aan voor een therapy dit gaat niet zo, volgens voogd werden er geen kinderen met een IQ van 51 niet aangenomen, ik verklaarde van wel, wonder boven wonder deze voogd pakt de telefoon en beld Altrecht, ja we nemen zelfs kinderen met iQ50 voor behandeling aan.
Voogd heeft me zoon ook aangemeld, het hele trieste van alles is , me zon heeft op 09-12-2011 een dus danige uitbarsting gekregen dat hij nu dus wederom uithuis gepllatst is en mogelijk alleen nog te behandelen is in een instelling/clinic terwijl net deze week 13-12-2011 intake kon worden begonnen voor behandeling traject .
Ik ben samen met de advocaat naar de klachten commisie gegaan waar we over 2 a 6 weken uitslag over krijgen , of de WSG naar behorens heeft gehandelt en ingezet voor me zoon in zijn situatie ( allen over de afgelopen 2 jaar).


Toch vraag ik me af, wat kan ik nu nog doen om te voorkomen dat dit een ander kind/gezin overkomt en toch de WSG tot verandwoording te roepen gezien de team leider er ronduit voor uit komt zich niet verandwoordelijk te voelen voor de hele gang en gebeuren .

klachten commissie gewonnen , maar nu?
Roos33, 2012-02-12
( +1 )

Familie baauw 29-1-2012

Het verhaal hoofd stuk 1We hebben een heel slecht gevoel over sinds de kinderen uit huis zijn gehaald
want hebben we goede rede er voor omdat te zeggen.De kinderen zijn op 2-12-2011
uit huis gehaald en drie weken later op 29-12-2011 de eerste begeleid bezoek op
de raad van de kinderbescherming dat zoude veilige plek zijn voor de kinderen en
we kwamen daar aan en wat zien we als eerst dat Diego onze zoontje vieze gezicht
had.
En we zagen dat de schaar open en blood lag op de middelste kast waar Diego zo
kon pakken en inderdaad heeft Diego de schaar gepakt,Diego had zich kunnen be-
zeren terwijl ze hadden gezegt dat het veilig was voor de kinderen ,maar dat bleek
dus niet zo wat ze hebben gezegt. Toen Maichel de vader van de kinderen hoog heeft
gelegt in ver band dat Diego zich daar niet mee kan bezeren toen kon Debbie pas
aandacht op houden ,maar we moeten eerst wat zeggen voor hun pas in ziet hoe
gevaarlijk is voor de kinderen .We vinden Debbie geen geschrikt als een
gezinsvoogd want ze heeft geen in zicht over onze kinderen enege wat ze kan is
met een van de raad praten en niet op letten hoe kan ze dat nou doen ze is toch
verantwoordelijk als het wat gebeurt met onze kinderen .
Onze dochtertje van 9 maanden oud is dikker geworden en ook had ze vieze kleertjes
aan en kapotte rompje aan en ons de les leren maar het is meer anders om .
En bij Diego zijn we ook van geschorken want hij had op die dag flinke blauwe
plek op z`n voor hoofd en Debbie van rossum heeft daar geen verklaring voor
en dat vinden we erg schandalig zijn is die gene die verantwoord is van onze
kinderen en ken ze nog niet van zeggen wat er is gebeurd met Diego


Afspraak hoofd stuk 1-deel 2


Er kwam een brief van de WSG gezinsvoogd Debbie van rossum dat de afspraak op
17-1-2012 om 14:00 uur en op die brief stond alleen dat iemand van de linden-
houd bij zou zijn bij deze gesprek en die persoon heet Marjo waals
maar wat er niet bij stond was dat er eentje die nog moest leren (staciare)
bij deze gesprek hebt dat is prive schande .ik nog gevraagt hoe Diego aan
die blauwe plek aan de
voorhoofd maar daar kon ze niets op zeggen want ze heeft geen verklaring
daar op en toen begonnen we over de telefoontje die ze gepleegt heeft
aan me vader dat Kattalina goed doet op school en ja zegt de vrouw van me
vader en me vader vroeg ook gelijk aan Debbie van rossum gaan de kinderen
uit huis en Debbie heeft tegen me vader gezegt dat gaat niet zomaar gebeuren
wat dan zal er meer gebeuren voor de kinderen uithuisplaatsing ,maar ze
heeft nog op de zelfde dag een spoeduithuisplaatsing gedaan
maar ze heeft het nu ontkent waar marjo waals bij zat bij het gesprek
en de gesprek was nog niet eens voor bij en ze ging zelf weg terwijl de gesprek nog
niet klaar was .
We vinden dat ze niet tegen de waarheid kan en daarom is op de loop gegaan anders
was ze wel gebleven hoor.
Ik kreeg woede aanval en daar had ik beter onder de controle moeten houden maar dat
ging niet want ze wilde gewoon niet naar ons luisteren en dat tollereren we niet van haar
hoe ze ons daar mee behandeld ze wilt gewoon de macht hebben en dat kan gewoon niet
het moet van twee kanten afkomen om naar elkaar te luisteren en niet steeds gaan zeggen van
ik ga hier niet in de discussie ..
Van uit me eer hebt ik haar een maitje gestuurt en me exussie aan geboden
en dat vond ze positieve mailtje van mijn ,maar dit willen we graag dat
ze netzo goed naar ons luisterd
en wij naar haar anders blijft ze een grote vijand van ons ....

Familie baauw hoofd stuk 2Op 27-1-2012 hebben we weer begeleidbezoek met de kinderen ,maar we gingen met de trein de eerste
trein hadden we gemist dus de volgende zoude op 13:32 uur komen maar met omstantig kon
die trein niet rijden
dus Maichel heeft Debbie een smsje gestuurt dat we later kwamen.. We kwamen een
half uurtje aan en wat zien we
dat het te rommelig je kan zo vallen wat er allemaal op de grond zie liggen en
ik zie zo Diego zo vallen
ow ow dit is niet de veiligste plek voor de kinderen en ik zie Amy en schrok
want ze lijkt net op een ballon
zo erg voor z`n meisje van 9 maanden oud en bij Diego zien we ook dat hij ook steeds dikker word
we vinden dat Diego niet genoeg beweging krijgt waar de kinderen verblijven
en Kattalina zagt er sib uit of er wat is gebeurt met haar maar ze durft het niet te zeggen
we kennen onze kinderen door en door kattalina houd wat achter wat ze niet durft te zeggen
en Amy voelde koud en zweeterig en ze had geen schoentjes aan en ook was de slapertje waar Amy
de mondje schoon moest maken was ook kapot en viezig heid zat er op.
en Amy had strake rompje aan en ze heigt weer door dat ze erg dik is op haar leeftijd
en dat moet ze zeggen dat wij hun ontvoed? nou hun doen ze vetmesten ,maar
kattalina was toen ook zo klein als Amy
en ze was helemaal niet dik en Diego was ook niet dik tot dat ze
onze kinderen uit huis hebben
gehaald is Diego en Amy dikker geworden dit moet ten einde komen voor
ze nog eens ontploft door dikker te worden
door die mensen die we ook nog niet eens kennen ..
En dan nog iets een medewerkster van de raad van kinderbescherming heeft me zoontje Diego geschopt
in zijn buik om dat ze aan het lezen was in een boekje ze heeft niet gekeken
want als de 2 kinderen in de kamertje
loopt weetje dat je uit moet kijken waar je de voeten laat of het ongelukig
was of met op zet was maakt niet uit
ze moet gewoon de ogen gebruiken en ze heeft nog niet eens sorrie gezegt het
lijkt bij haar dat er niks is gebeurt
maar wij vinden dit niet kunnen en is ook niet normaal.. Wat denken ze, dat
ze een koninging is dan zit ze op de verkeerde
adres bij ons..
We zullen zien hoe het af gaan lopen op 6 februari 2012 hoe het dit keer zal uit pakken ??
ik hebt er twijfels maar zal me bestens doen om rustig te blijven en als ik de woede aanval krijgt
dat ik ff peukje buiten roken en dan maar hopen dat het goed gaat met deze gesprek die we dan krijgen.
Ze zal om 9:20 uur komen wij weten dat ze die afspraak die we dus me man en ik hebben gestelt
dat ze niet naar gaat komen over de verjaardagen van me kinderen want afgelopen december op de 26ste
konden we ook niet vieren en dat vonden we heel erg voor haar als voor ons ,maar daar gaan we verandring
brengen als we de hoge beroep hebben en wanneer het dan gaat gebeuren krijgt
Debbie van rossum een korte lontje dan gaat ze voelen dat zij inderdaad verkeert zit maar haar macht
word dan steeds kleiner en kleiner tot zo niks meer te zeggen hebben over de kinderen van ons.
Wij gaan door tot dat we de zaak hebben gewonnen want we houden niet van mensen die liegen en bedriegen
en ons laten bedrijgen en we laten er daar niet bij zitten ze moeten weten hoe wij zijn voor de kinderen
maar niet om steeds het zelfde persoon die zomaar ergens in word geplant die nog helemaal niks van af
weet wat de gaande is van onze situatie.
Marjo waals wilt niet eens weten hoe onze situatie is maar vertellen hoe we dit weer op de plaats
kan zetten zo dat de kinderen weer terug kan maar dat is gewoon onmogelijk zelfs Marjo waals
kan niet zien hoe we met de kinderen zijn er word te weinig infromatie door gegeven zoals bij ons
een ding weten we wel dat is dat ze onze twee jongste kindjes flink dik maken en de rest weten we
voor geen toete of blazen van : waar Kattalina op school zit en niet weten waar de kinderen verblijven
dat blijft ten alletijden geheim zegte de gezinsvoogd Debbie van sorrum
terwijl toch de ouders moggen weten waar ze zitten en waar onze oudste dochter van 6 jaar op school zit
en de gezinsvoogd hoort alletijden te weten wat er gebeurt met de kinderen maar van onze zoontje Diego
weet ze niks van over het hoofd waar zo flinke blauwe plek terwijl ze echt een verklaring moet geven en
dat kan ze weer is niet en dat noemen we geen geschrikte gezinsvoogd is een onavare persoon
het is de waar heid en de waarheid is hard en klinkt hard .
We hebben niets voor niks een advocaat ingeschakkeld om in de hoge beroep te gaan
en voor Kattalina moest naar school opvangst gaan ,maar dat is alleen voor ouders die aan het werk zijn
en wij alle bij werken niet eens daarom vind ik dit erg onzin voor kattalina
wij moesten voor diego een andere schooltje laten doen en dat wilden we niet want we hebben
van kentalis infomatie die we van diego`s logopedie hebben gekregen maar wat zegt de gezinsvoogd
ik ga daar niet in de discussie terwijl de ouders geen kans voor kreegt om te overleggen met de
gezinsvoogd dat vinden we erg onbeschoft wat ze doet tegen over ons ze heeft ook weleens gezegt
daar komen we later wel op terug en ze doet het niet die gezinsvoogd we vinden dat ze te veel
macht heeft over ons en dat noemen we al mijneed ofterwijl gezegt de macht in hun eigen hand houden
en dat de ouder machteloos naar hun kinderen kunnen kijken hoe ze zijn geworden en we mogen niks zeggen
daar over als 1 van onze kinderen er om vragen waarom mogen we niet mee naar huis toe
we moeten gewoon liegen tegen onze eigen kinderen terwijl we niet zo op zijn gegroeit
en we hebben ook niet aan de kinderen geleert om te liegen .
30-1-2012 maandag

Familie baauw hoofd stuk 3 deel 1

Vandaag hebben we gesprek gehad om 13:30 uur met Marjo waals en Janneke middel en we zijn nog niet
eens verder op geschoten alleen heeft Marjo waals wat dingetje op geschreven wat echt niet door de
beugel kan en punt 1:
Dat amy zo dik is geworden en dat geld voor Diego ook
punt2:
Dat amy behoorlijk strake rompje aan heeft en ik hebt gelijk bij gezet tegen
Marjo waals als iedereen strake kleren aan trekt zit het niet lekker je hebt
wel ruimte nodig om goed te kunnen bewegen.
punt3: Amy had weer vieze keertjes aan en had ook geen schoentje aan de voeten
en ze had vieze slappertje en kapot we vinden dat het niet zo door kan gaan.
punt4: Kattalina zat ergens mee maar durfte niks tegen me te vertellen er is iets
met haar we kunnen wel van alles denken wat er kan gebeuren met onze dochter.
punt5:we hadden over de weekende dat de kinderen kunnen slapen bij ons maar dat ligt
zover weg en dat ze allemaal daar zo laks zijn als een slak.
is hard maar wel de waarheid.
punt6ebbie is alles verantwoordelijk wat er gebeurt met onze kinderen en ze heeft
er geen zicht op en ze kan niet verklaren hoe het komt zelfs dat is heel erg
slordig van een gezinsvoogd.
nu is het alleen wachten op 6-2-2012 om 9:30 uur en Janneke middel zal erbij zijn en me vader en kijken hoe
ze dan nog op gaat reageren op de vraag van me vader en als ze weer zomaar op stapt en weg gaat lopen
is het voor kans zo klein dat zij nog een gezinsvoogd kan zijn. dat vunaneren ze niet goed als gezinsvoogd
de gezinsvoogd schuift alles af wat haar verantwoordelijk is geeft ze af aan Marjo waals
zo zitten we niet in me kaar ze geeft ons iemand die gewoon maar in gekwakt is ze ken de situatie niet en
ze heeft de dosier niet gelezen maar ze wilde wel weten hoe dat goed aan kan pakken ,maar zo werk ik niet
wat kan zijn nou doen eigenlijk helemaal niks voor ons ze is als een posbode als het niet aan staat dat we
aan haar door geven wat niet door de beugel kan ,maar deze trappen we niet meer in we zijn zo vaak belaarzaterd
dat hebben we zovaak mee gemaakt dat we niet eens serius daar op worden genomen .

5-2-2012 zondag
Familie baauw hoofd stuk 4 deel 1


de afspraak die we hadden met Marjo waals was Janneke middel er ook bij en we waren aan het praten
en even laten heeft marjo waals me in de arm geknepen dat is in me ogen al mishandeling en daar
houden we niet van we zijn geen mensen die iedereen over ons heen laat want nu is ons wel een welletjes
geweest om alles te doen wat hun willen , maar alleen doen we wel aan horen wat zeg heeft te zeggen
heeft ,maar we zullen haar ook eens flink de bom laten branden tot ze uit laat barsten tot ze weet dat
ze heel fout heeft gedaan. maar nu komt het ze heeft me een mailtje gestuurt en ze wilt maandag op 6-2-2012
over de kinderen vertellen en dan mogen we eindelijk eens over de kentelis praten.
eerst de kinderen uit huis halen en naar 4 maanden later en dan ook nog via ,via kunnen ze eindelijk
wel eens naar luisteren ? we vinden dan wel verpant dat er nu wel aandacht word besteed is toch al te laat
de kinderen zijn al uit huis is dat dan nog nut voor ons om daar over te praten ? nu hebben we
veel vraagtekens over dat had toch ook op 29-11-2011 dan was niet dat onze kindjes uithuis gehaalt
of zijn we het verkeert volgens ons niet maar ze laten ons geen keus dat we nu met de hogeberoep bezich zijn
We zien wel hoe het morgen af gaat lopen .......


6-2-2012 Maandag
Familie baauw hoofd stuk 4 deel 2


Vandaag om 9:30 uur kwam Debbie van rossum en haar stage bij zich zonder toestemming van ons
ze had eigenlijk helemaal de stage mee mogen nemen maar goed en wel ze is begonnen met
Kattalina het gaat erg goed met haar ook op school maar dat gelooft ik niet want ik vertrouw haar niet meer
wat ze ons heeft aan gericht en met Diego gaat toch nog naar een kindercentrum toe ,maar
we hopen dat hij later zal zeggen dat diego naar hij wilt en bij Amy zijn we zo geschrokken over
wat er gezegt werd over amy`s beentjes dat er een langer is als de anderen ,maar ik had kunnen zeggen
van dat we allemaal hebben niet iedereen is gewoon zelfs de gezinsvoogd Debbie van rossum
maar ze wilt ook eens dat ze pleeg moeder zo als ze zeggen anette is haar naam en heel wat ouder
en amy heeft veel te laat prikje die ze nog niet steeds hebt gekregen maar amy moet afvallen ze
hebben op hun vingers gehad omdat amy te dik werd en ze is nog erg dik vinden wij.

8-2-2012 woensdagfamilie baauw hoofd stuk 4 deel 3


gisteren hebben we even onze advocaat gebelt of we konden wraken maar dat hoeft niet
want het zijn geen rechters maar raadsheren die staat niet voor 1 partij hun doen het
uit zich zelf hun zijn niet bang we hopen dan ook dat we eens wel in onze recht staan
want als we nou de foto`s er bij zoude zetten zie je gewoon dat ze te weinig beweging
krijgt me jongst dochtertje niet want die is nog maar 9 maanden oud maar die word wel
vet gemest.
maar aan gezien kan ik al 3 maanden niet verzoendelijk slapen door dat hun mijn gezin
hebben gestoort ik zelf hebt maatschappelijk werkster aan gevraagt via de huisarts
maar die kunnen ook niks voor me betekenen helaas niemand kan dat bij me weg halen
dit is zo erg wat ze hebben gedaan maar we laten onze kinderen niet in de steek en ook
niet barsten en we gaan er alles aan doen om de kinderen weer thuis te krijgen
en met de andere hulpverleners die wel naar ons adviezen geven op dat moment waar het
ook nodig is.we hebben als ouders geen kans gehad om het te herstellen om de uithuis-
plaatsing te verkomen ,maar ja we weten nu hoe hun zijn van de driestroom de gezins-
ondersteuning zijn ze zijn achterbaks en zijn niet rechtstreeks naar ons toe maar
achter onze rug worden dingen vertelt wat niet klopt en daar mogen we niks op zeggen
want dat word het altijd gezegt door de gezinsvoogd van : ik ga niet in de discussie
of daar kom ik later wel op terug.


Nou mensen zo gaan ze tegenwoordig met mensen om dan hebt ik over WSG natuurlijk
wij hopen dat niet voor de anderen die zo iets mee hebben gemaakt en wij gunnen jullie dat ook niet aan we hebben wel binnekort gesprek met de advocaat die op de 15de februari komt om te tekenen voor de hoge beroep dus mensen wenst ook op goed geluk

M.V.G roos33
Marielle, 2012-02-16
( +1 )

Hoe kan ik in contact komen met de website beheerder?
MVG Marielle
Roos33, 2012-02-17
( 0 )

Ik hebt geen idee
Roos33, 2012-02-17
( -1 )

Ik hebt geen idee
Roos33, 2012-02-20
( +1 )

Hoi mensen

hoe vinden jullie als een afspraak hebt met de kinderen naar de tandarts moet en
dat de gezinsvoogd het niet goed keurde en dat de gezinsvoogd in die periode vakantie heeft en niet aan de afspraak houd dat onze kinderen over 2 dagen naar de tandarts voor controlen dat is toch medische zorg ontnemen en wat vinden jullie dat .
en wat kunnen we daar tegen doen zo dat de kinderen wel naar hun eigen tandarts heen moeten

groete roos33
Els, 2012-03-06
( 0 )

Ik ben ook moeder van drie kinderen 27 maart 2012 hoor ik als mijn kinderen ook uit huis wortd geplaast.het moet van mijn gezinsvoogt ik voel hhel erg met jullie mee soms word de kinderen zonder reden uit huis geplaast of wat hun vertelt is niet waar ik bne zo ban dat mijn kindere bij mij weg moet ik zoek stuin van mensen die dit ook mee maakt sameen een op losin zoekke en elkaaar steunen groetjes van e
Roos33, 2012-03-17
( 0 )

Hoi els

jij krijgt nog te horen dat je kindjes eventuweel uithuis geplaast word
bij mijn is het zonder echte rede en onaangekondig voor me deur om de kinderen
uit huis gehaald
Roos33, 2012-03-17
( 0 )

Hoi els

jij krijgt nog te horen dat je kindjes eventuweel uithuis geplaast word
bij mijn is het zonder echte rede en onaangekondig voor me deur om de kinderen
uit huis gehaald
Bernadet, 2012-03-27
( 0 )

Help help help
12 jaar geleden gescheiden had toen 4 kids heb altijd de zorg voor de kids gehad.
oudste 2 innmiddels volwassen en jongste 2 nog thuis tenminste tot vanmiddag.
Ik had een melding gemaakt bij jeugdzorg over de zorgen rondom alchohol gebruik van vader.
Onderzoek is gekomen maar vader heeft mooi kunnen praten en volgens hun was ik te sterk.
Zoon van 16 zou volgens raad nu problemen hebben omdat het tussen vader en mijn niet botert, communicatie is nihil.
Zoon is een rustige ietwat verlegen jongen en dat zou volgens raad komen door conflicten tussen vader en mij
De jongens zijn nu al zo groot dat ze heel goed zelf beslissen en wanneer ze naar vader gaan en wanneer niet.Volgens raad zou zoon loyaal zijn naar mij toe en zichzelf verliezen.
School heeft ook gezegd dat zoon rustig is en vaak wat stiller maar zo is hij ook van karakter.
Inderdaad vind hij dit schooljaar moeilijk en gaat het niet zo goed met cijfers, dit zou ook komen door dat zoon volgens raad ertussen staat.
Vanmiddag om half 3 gebeld door raad, advies is dat robert naar vader toe moet wonen.
Zoon om half 4 gebeld door raad dat hij bij zijn vader ging wonen, hij heeft zich er bij neer gelegd maar was liever gewoon bij ons blijven wonen ook mede omdat jongere broer wel hier blijft wonen.
Het ging allemaal zo snel, wat is er toch gebeurd, waarom ik kan het niet begrijpen
ik ben op dit moment ten einde raad en weet niet wat te doen, het huis is stil, jongste snapt er niets van
ik ga hier aan onderdoor help me wat kan ik doen
hij is inmiddels 16 en woont altijd al bij me
ik weet niet of ik de kracht hiervoor kan vinden om dit vol te houden
Roos33, 2012-03-28
( 0 )

Als ik u was ben ik naar de advocaat gegaan en neem ook maatschappelijke werkster
en ga hoge beroep in .als we naar onze kinderen gaan bij raad van het kinderbescherming om onze kinderen te zien mogen we niet meer de jongste dochtertje verschonen .
Omdat ik onze huisarts had gebelt en gevraagt of het kan dat door de diarree komt
omdat ze aan de geslagsdeel helemaal beschadigd is en de huisarts heeft gezegt dat het niet door de diarree komt maar dat het infectie is wat ze heeft aan alle beide kan bij de geslagsdeel waar later de haartje op komen als je wat ouder word.
en nu komt het ergste de CRISSISPLEEGGEZIN heeft valsheid in geschrift gedaan
als het rapport van me dochter van 6 jaar oud en de ouders horen dan te tekenen
en de CRISIS PLEEGGEZIN heeft het zomaar getekend en me advocaat heeft al gezegt
dat het strafbaar is dus de gezinsvoogd van WSG en CRISIS PLEEG GEZIN kunnen
daar op een gevangenis van 6 a 7 jaar voor krijgen of geldboete
en de hoge beroep begint in april de eerste week

ik wenst iedereen erg veel sterkte toe
MVG roos33
Roos33, 2012-03-28
( 0 )

Als ik u was ben ik naar de advocaat gegaan en neem ook maatschappelijke werkster
en ga hoge beroep in .als we naar onze kinderen gaan bij raad van het kinderbescherming om onze kinderen te zien mogen we niet meer de jongste dochtertje verschonen .
Omdat ik onze huisarts had gebelt en gevraagt of het kan dat door de diarree komt
omdat ze aan de geslagsdeel helemaal beschadigd is en de huisarts heeft gezegt dat het niet door de diarree komt maar dat het infectie is wat ze heeft aan alle beide kan bij de geslagsdeel waar later de haartje op komen als je wat ouder word.
en nu komt het ergste de CRISSISPLEEGGEZIN heeft valsheid in geschrift gedaan
als het rapport van me dochter van 6 jaar oud en de ouders horen dan te tekenen
en de CRISIS PLEEGGEZIN heeft het zomaar getekend en me advocaat heeft al gezegt
dat het strafbaar is dus de gezinsvoogd van WSG en CRISIS PLEEG GEZIN kunnen
daar op een gevangenis van 6 a 7 jaar voor krijgen of geldboete
en de hoge beroep begint in april de eerste week

ik wenst iedereen erg veel sterkte toe
MVG roos33
Mc davicine william, 2012-03-31
( -2 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mc davicine william, 2012-03-31
( -3 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mc davicine william, 2012-03-31
( -3 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mc davicine william, 2012-03-31
( -4 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mc davicine william, 2012-03-31
( -4 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mc davicine william, 2012-03-31
( -4 )

Ben je moe van die leningen en hypotheken? Heb je al afgewezen
voortdurend door uw banken en andere financiƫle instellingen?
Heeft u behoefte aan een lening aan het opzetten van een bedrijf? u neeƫn te betalen uit uw rekeningen?
ja! Mc Davicine William aanbod leningen, variƫrend van 2.000,00 euro Min.
tot 25 miljoen euro Max. een 3% rente per annum.All Reacties
moet worden voorgelegd aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Wij bieden alle soorten leningen, met inbegrip
* Persoonlijke Leningen
* Business Leningen
* Consolidatie Leningen
* Het opslaan van diensten Leningen
* Bouw Leningen
* Studenten leningen
* Investment Leningen ETC ....

Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbare, efficiƫnte, snelle dynamische getest en
vertrouwd. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie

Alle reacties moeten worden toegezonden aan E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Contact Naam: Mc Davicine William
N / B:
M / C / D: ons om hier te lenen is het goed om terug te betalen is het beter om het goed is de beste!
Contacteer ons vandaag!

Bedankt.

Naam: Mc Davicine William
E-mail: mcdavicineloanfirm@gmail.com
Mr fredrick, 2012-05-28
( -2 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( -2 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( -2 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( -2 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( -2 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( -3 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( 0 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Mr fredrick, 2012-05-28
( 0 )

Dit is te melden voor het grote publiek dat Mr.Fredrick Peterson lening bedrijf, heeft
opende de mogelijkheid voor een ieder die behoefte hebben aan enige financiƫle help.We geven
uit lening aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en
begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail:
fredrickpeterson.loanfirm @ gmail.com

Leners benodigde informatie invullen en terug.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
Plaats:
Provincie / staat:
Zip / Postal Code:
Land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Lening Bedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen:
Heeft u een aanvraag voor een lening voor?
zo ja hoe is het gegaan.

Bedankt

De heer Fredrick Peterson
Jose van as, 2012-06-10
( +4 )

Ik wil graag met mensen in kontakt komen,die met jeugdzorg te maken hebben of gehad hebben.Ik kom met een boek uit.Ons hele gezin is kapot gegaan door leugens.Ik ben inmiddels weduwe.Ik hoop spoedig wat te horen.
Jose van as, 2012-06-10
( 0 )

Ik was net vergeten mijn email adres te plaatsen dat is pupkeveldhuis@gmail.com.ik hoop dat ik veel reactie's krijgt.Samen staan we sterk.
Roos33, 2012-08-03
( 0 )

Hoi jos van as

ik hebt net een mailtje naar je toe gestuurd
ik en me man hopen nog van je te horen
Latina , 2012-10-26
( 0 )

Mijn kind hebben ze een jaar geleden afgepakt als ze drie maand was en ik had een postnatale depressie toen en mijn ex wou binnenbraken en is mijn dochter per ongeluk gevallen,direct dokter maar ze beschuldigden me van mishandeling en ben vrijgesproken!!!!!!!had ik ze terug en na twee jaar al bezig weer afgepakt omdat ik niet wil meewerken???????????IK ZIT DIEP IN DE PUT en wil me wreken.DAT DIER RECHTBANK EN JEUGDZORG ONTERECHT EN BEWEZEN KINDEREN HUN LEVENS KAPOT MAKEN EN DAT VAN HUN ALLEENSTAANDE MAMA DAT KAN NIET EN IS GRUWELIJK
Dwene aniela, 2012-12-12
( 0 )

Ik begon met jeugtzorg begin 2009 naar 2010 .bij mij kam dankzij mij moeder die toen mij partner problemen haden door dat haad mij moeder ter wraak de amk gebelt en melding gedaan.na dat kreeg ik een onderzoek en een rechtzaak de raad wou de kinderen afnemen maar mocht dankzij mij advocat tog blijven een voogd die onse de hulp zou geven.toen wij een ruzie kregen buiten onse huis.werden de kinderen uithuisgeplaats zonder pardon kreeg niet mij rechten die horden.zonder pardon werden mij kinderen in een tehuis geplaats.tijdens de zeting kreeg ik te horen dat ik ze niet terug kreeg of hulp.ik ging tekeer en door dat mocht ik ze drie manden niet zien.en dan als leuk zegt de voogd zullen we koffie drinken .dacht echt van deze man is niet goed in zijn hoofd.na 1 jaar ging de voogd weg en kreeg ik een vrouw.ik ging toen rechtzaak in en uit en kreeg mij kinderen niet terug.die mevrouw die behandel mij als vuil en mij partner die werd goed behandeld .toen wij op 2012 een nieuwe baby kregen toen pas kregen wij de hulp.maar in november kregen wij een probleem de kinderen waren weer weg en de baby ook.ook all bleef ik alleen maakt de vrouw van jeugtzorg de voogd mij heel maal zwart en mij ex werd goed behandeld ben nu mij kinderen kwijt.moet tot 2013 wachten maar die voogd wil ze niet terug geven ze is ook bezig met mij baby weg te nemen de advocat die ik heb laat alles toe en wil graag een goei advocat wil mij kinderen terug en mij baby.ben bezig met een nieuwe voogd krijgen maar jeugtzorg helpt niet mee.en zie mij kindtjes 1 uur per twee weken.is schandelig dat jeugtzorg met leugens toe hun zakjes voor krijgen.
Iksnaphetniet!, 2013-01-10
( 0 )

Ten eerste ik denk ik ga via google kijken of er meer mensen zijn met slechte ervaringen met de jeugdzorg,Ik namelijk wel ben ook sinds 2 dagen even de weg kwijt.Maar ik schrik ervan!
Ik durf niet te veel op internet te zetten,je wet nooit wie er mee leest.
Maar even kort en krachtig..Probeer ik dan...Ik ben tante,het gaat om een nichtje van mij.
die is sinds meer als een jaar uit huis geplaatst,ook door moeder die heeft goedkeuring gegeven.Maar moeder is labiel.Ik nam alle dingen over van moeder tegenover me nichtje wat een moeder hoort te doen. Jeugdzorg de gezinsvoogd dat me nichtje blij mag zijn met iemand zoals ik noem maar op! Maar me nichtje geeft al aan dat ze bij mij wilt wonen sinds ze onder die OTS loopt.We waren zover, een onderzoek of ik een goeie pleegmoeder was voor haar.Dat gaf de kinderrechter aan.Ik heb zwart op wit dus van jeugdzorg dat ik een goeie pleegmoeder ben.
Maar goed me nichtje zit in een instelling en die instelling zegt dat ze uit is behandeld.
Maar in December ging die gezinsvoogd weg en zouden we een nieuwe krijgen.Meer als een maand wisten we pas dat wij er een hadden wie het alleen wist was moeder!
Maar die had niks gezegd tegen die instelling of mij.. en wij maar bellen.Dat vond ik al heel vreemd ineens.Dit kende ik van hun niet!
Dus wij naar de rechtzitting voor OTS verlening volle moed we zagen het possitief in echt!de mentor van me nichtje mee.Wij naar binnen moeder mee naar binnen,
dochter en moeder hebben inmiddels geen contact meer wou me nichtje niet meer
veels te veel voor gebeurd.En echt is ook echt waar.Nou we zitten en echt waar.
Ik heb er nog geen woorden voor echt niet! Ik heb zwart op wit van de jeugdzorg dat ik een goede pleegmoeder ben,en ineens was het tijdens de rechtzitting dat als me nichtje naar mij toe kwam dat ze weer terug bij af was! Nou echt! Ook was het toen er nog geen plek was voor me nichtje heb ik ze opgevangen tot er plek was.En dat ging goed
zeiden ze zelf stonden ze van te kijken! Want thuis was het allang mis gegaan gaven ze toe alles! Ook was het geval dat de jeugdzorg zat te liegen!
Ik wist niet wat me overkwam! de advocaat van me nichtje nou die zei op den duur
over een punt wat erg lang duurde bij de jeugdzorg wat heel belangrijk is voor me nichtje!en over alles ik heb hier geen woorden voor echt echt niet! Alleen ja schandalig!echt schandalig!En ze was echt boos.En toen wisten ze dat moeders loog de jeugdzorg en dat was voor mij de druppel ik kon niet meer.Ik ben zo boos geworden dat ik weg ben gelopen en alleen iets tegen me zus had gezegd en toen de deur dicht gooide.
Ook was het dat me nichtje over een paar dagen uit die instelling weg moet.Maar we wisten allemaal dat de jeugdzorg nooit in die paar dagen een andere plek voor haar kon vinden..Wist die kinderrechter ook! Het was zelfs zo dat de jeugtzorg niet eens fatsoenlijk antwoord kon geven op vragen echt ongeloofelijk!Ja een antwoord van ja ja bezuinigingen en dan de gezinsvoogd ja ik werk er net dus ja en druk druk.
Ze waren helemaal niet volgens mij op de hoogte van de situatie van me nichtje!
Die gezinsvoogd niet en die teamleider niet van jeugdzorg want die zat er ineens bij.
Ik heb er geen woorden voor hoe dit is gegaan de mentor van me nichtje belde me op
die vroeg hoe het was? Zelfs de Mentor zegt echt schandalig dit ik maak veel recht zittingen mee maar zoals deze?NEE nooit gebeurd! En lag ook niet aan mij ik had alles goed gehoord en dat ze loogen alles! Want ik schoof de schuld op mezelf op een een of ander manier maar moest ik niet doen! Hij vertelde mij ook, waar hij bang voor was hij wilde me waarschuwen, want na die recht zitting kan je alles verwachten zij hij dus.
En hij vond dit niet normaal..Hij vertelde me ook die waren echt niet op de hoogte en dan die uitspraak over jou zei die! Nou waren ze op de hoogte wat dus wel moet zijn
ze moeten hu eigen kapot schamen! Zo vertelde hij dat! en dat me nichtje alleen mij had ik was overal bij en alles maar dit?Nee dit kon volgens hem echt niet!
Dat iets moest geregeld worden via jeugdzorg vroeg de kinderechter aan jeuhdzorg dan en hun zeiden erop ja de mentor is er misschien moet u die vragen?
Nou hij moest lachen hij zei dikke neus is julie pakje aan en moeten jullie regelen en staat vast dat jullie moesten en zouden regelen en daar zijn jullie voor en ik niet
Nou echt ik ben er nog kapot van en het ergste is ook nog ja is dat ze daar weg moet en geen plek is en jeugdzorg zei meer als half jaar wachtlijst en dat de OTS verlengt werd met een half jaar!! Hoe kan in hemels naam een kinderrechter dit uitspreken nadat ze zo wie zo heeft gehoord dat er geen plek is nergens niet!
En dan na de rechtzitting me nichtje bellen dat lef had ze ook nog die gezinsvoogd
hoe het was en dat ze hoogstwaarschijnlijk geen plek voor haar hebben maar ze gingen hun best doen nouww echt!!!!!!! wat is dit? ik snap er niks van! Mag zo wie zo de jeugdzorg liegen in de rechtbank en echt dat een kinderrechter hier in trapt ik snap het niet!!! ligt dit nou aan mij of??Ik snap het niet!k voel me zooo beflikkerd door de jeugdzorg echt ik snap het niet,ik weet ook niet meer wat ik kan doen voor me nichtje
wat kan ik in hemelsnaam doen voor haar?Ze gaat hieraan kapot echt geloof me


Tineke, 2013-01-17
( 0 )

Hallo ik ben tineke ik heb ook al vier en een half jaar mot met jeugdzorg. mijn twee kinderen zijn ook uithuisgeplaatst. ze hebben mij ook uit het ouderlijke macht gezet. dus ik heb helemaal niks meer te zeggen. mijn zoontje zat tot acht jan 2013 in rotterdam de horizon. hij zit nu in zuthpen. ik heb daar geen rondleiding gehad, mijn ex man en ik en onze zoon werden na het gesprek als kleine kinderen er uit gestuurt, we konden niet eens ons verhaal doen, we moesten praten waar mijn zoon bij was. ik zie mijn zoon 1x per 3 week drie uurtjes. in de horizon zag ik hem ook 1x per 3 week maar toen kwamen ze ook 1x per 2 maanden 2 uurtjes bij mij thuis. en ze belden mij als er iets was met mijn zoontje. dat mag nu niet meer. het was daar zo onpersoonlijk. we werden daar zo raar behandelt, zo behandel je een hond nog niet eens. toen mijn zoontje in de horizon zat heb ik allerlei dingen gedaan. ik heb hulp voor mij zelf gezocht,ik ben naar een onafhankelijk psygoloog geweest heb mij daar laten onderzoeken uitslag was goed,ik heb een onafhankelijke psygoloog op gezocht omdat er door mijn ex man en voogd werd gezegt dat ik heb gedronken in mijn zwangerschap wat niet zo is dus hebben mijn kinderen fasd. ze hebben geen hersencan gehad en die diagnose fasd kan alleen maar gestelt worden met een hersencan. ze willen mijn kinderen geen hersencan geven.wij mogen echt niks maar dan ook helemaal niks van de voogd. tegen jeugdzorg valt niet te vechten maar ik geef niet op
De heer raymond hills, 2013-02-20
( 0 )

Geachte heer / mevrouw,
Voordat er met andere woorden in de eerste plaats bent u welkom om Raymond Hills Finance Company

Heeft u behoefte aan financiƫle hulp? Heeft u behoefte aan een lening uit te breiden uw
bedrijf? Heeft u behoefte aan een lening aan een grootschalig bedrijf te starten?

Heeft u behoefte aan een lening die uw leven en uw huidige financiƫle kan veranderen
status?

Heeft u behoefte aan een dringende of noodkrediet om dingen in de juiste plaats?

Dan bent u in het juiste huis voor al uw kwaliteit lening ontworpen aan te passen
uw behoeften.

Een wereld klasse lening bedrijf hecht waarde aan het net lening. We geven bedrijf te starten en zakelijke expansie leningen aan toekomstige zakelijke mannen en vrouwen
tegen een lage en betaalbare rente van 3% en een lange termijn terugbetaling
duur van uw keuze.

geĆÆnteresseerd
aanvragers zijn verplicht om de onderstaande informatie te verschaffen en
contact met ons op via e-mail: raymondhillsfinance@yahoo.com

LENING AANVRAAGFORMULIER
================================

Voornaam? ...................

Achternaam? ..................

Contact Adres? .................

Leeftijd? ..........................

Geslacht? ....................

Telefoonnummer? ..............

Burgerlijke staat? .................

Beroep? ...............

positie? .................

maandelijks inkomen? ..............

Lening Bedrag? .................

Doel voor de lening? ...............

duur? ....................

Country? ....................

Heb je aangevraagd lening
voor? ............

begrijp je
Nederlands? .................

We kijken uit naar een meer sterkere zakelijke relatie met u.
De heer Raymond Hills
De heer raymond hills, 2013-02-20
( 0 )

Geachte heer / mevrouw,
Voordat er met andere woorden in de eerste plaats bent u welkom om Raymond Hills Finance Company

Heeft u behoefte aan financiƫle hulp? Heeft u behoefte aan een lening uit te breiden uw
bedrijf? Heeft u behoefte aan een lening aan een grootschalig bedrijf te starten?

Heeft u behoefte aan een lening die uw leven en uw huidige financiƫle kan veranderen
status?

Heeft u behoefte aan een dringende of noodkrediet om dingen in de juiste plaats?

Dan bent u in het juiste huis voor al uw kwaliteit lening ontworpen aan te passen
uw behoeften.

Een wereld klasse lening bedrijf hecht waarde aan het net lening. We geven bedrijf te starten en zakelijke expansie leningen aan toekomstige zakelijke mannen en vrouwen
tegen een lage en betaalbare rente van 3% en een lange termijn terugbetaling
duur van uw keuze.

geĆÆnteresseerd
aanvragers zijn verplicht om de onderstaande informatie te verschaffen en
contact met ons op via e-mail: raymondhillsfinance@yahoo.com

LENING AANVRAAGFORMULIER
================================

Voornaam? ...................

Achternaam? ..................

Contact Adres? .................

Leeftijd? ..........................

Geslacht? ....................

Telefoonnummer? ..............

Burgerlijke staat? .................

Beroep? ...............

positie? .................

maandelijks inkomen? ..............

Lening Bedrag? .................

Doel voor de lening? ...............

duur? ....................

Country? ....................

Heb je aangevraagd lening
voor? ............

begrijp je
Nederlands? .................

We kijken uit naar een meer sterkere zakelijke relatie met u.
De heer Raymond Hills
Vlasta, 2013-04-08
( +2 )

Mensen hoe menselijk kan je zijn als je 10 dagen uit baby bij je weg halen en je geef de Borstvoeding nou ik denk dat je geen mens ben maar een steen die geen gevoel heb.
Wij hebben geen rechten en de Kindjes ook niet dus eigelijk moet de wet verandert voorden.Jeugdzorg is e blijf criminele organisacie waar hun misbruik makken van onze kinderen.Ik hoop dat er iemand komt die hun les gaat leren.Ze hebben mijn man bij naar vermord die heb door dat Hardinfarekt gaat.Nou bedankt BJZ goed gedaan hoor maar ik pak jullie wel terug.
Vlasta, 2013-04-08
( 0 )

Mensen hoe menselijk kan je zijn als je 10 dagen uit baby bij je weg halen en je geef de Borstvoeding nou ik denk dat je geen mens ben maar een steen die geen gevoel heb.
Wij hebben geen rechten en de Kindjes ook niet dus eigelijk moet de wet verandert voorden.Jeugdzorg is e blijf criminele organisacie waar hun misbruik makken van onze kinderen.Ik hoop dat er iemand komt die hun les gaat leren.Ze hebben mijn man bij naar vermord die heb door dat Hardinfarekt gaat.Nou bedankt BJZ goed gedaan hoor maar ik pak jullie wel terug.
Vlasta, 2013-04-08
( 0 )

Mensen hoe menselijk kan je zijn als je 10 dagen uit baby bij je weg halen en je geef de Borstvoeding nou ik denk dat je geen mens ben maar een steen die geen gevoel heb.
Wij hebben geen rechten en de Kindjes ook niet dus eigelijk moet de wet verandert voorden.Jeugdzorg is e blijf criminele organisacie waar hun misbruik makken van onze kinderen.Ik hoop dat er iemand komt die hun les gaat leren.Ze hebben mijn man bij naar vermord die heb door dat Hardinfarekt gaat.Nou bedankt BJZ goed gedaan hoor maar ik pak jullie wel terug.
Vlasta, 2013-04-08
( 0 )

Mensen hoe menselijk kan je zijn als je 10 dagen uit baby bij je weg halen en je geef de Borstvoeding nou ik denk dat je geen mens ben maar een steen die geen gevoel heb.
Wij hebben geen rechten en de Kindjes ook niet dus eigelijk moet de wet verandert voorden.Jeugdzorg is e blijf criminele organisacie waar hun misbruik makken van onze kinderen.Ik hoop dat er iemand komt die hun les gaat leren.Ze hebben mijn man bij naar vermord die heb door dat Hardinfarekt gaat.Nou bedankt BJZ goed gedaan hoor maar ik pak jullie wel terug.
Vlasta, 2013-04-08
( 0 )

Mensen hoe menselijk kan je zijn als je 10 dagen uit baby bij je weg halen en je geef de Borstvoeding nou ik denk dat je geen mens ben maar een steen die geen gevoel heb.
Wij hebben geen rechten en de Kindjes ook niet dus eigelijk moet de wet verandert voorden.Jeugdzorg is e blijf criminele organisacie waar hun misbruik makken van onze kinderen.Ik hoop dat er iemand komt die hun les gaat leren.Ze hebben mijn man bij naar vermord die heb door dat Hardinfarekt gaat.Nou bedankt BJZ goed gedaan hoor maar ik pak jullie wel terug.
Galesloot, 2013-05-08
( 0 )

Beste Bestuur
Ik heb al 2 jaar problemen met jeugdzorg en de raad van de kinderen bescherming,maar het is beste dat ik eerst van beging.

In jaar 2000 heb ik mijn Tsjechische vrouw van de vrouwenhandel weg gehaald,en met de politie en justitie mee samen gewerkt om
de handelaars op te pakken en de zaken sleutel maar toe ik en mijn vrouw verde bedrijg en mijn vrouw papieren had nodig hebben de politie
gezegd dat ik het zelf uit zoeken moet en dat mijn vrouw moet terug naar haar land.
Ik ben met deze vrouw ook getrouwd en heb eerst twee kinderen gekrijgen.De IND had mijn vrouw in 2004 moeten oproepen dat haar code 30 moest veranderen,
maar dat hebben ze niet gedaan.
Om dat mijn vrouw Tsjechisch is krijg zij geen verblijf vergunning niet en daar room zijn wij in jaar 2006 veer troken naar Belgie eerste 2 jaar gin het goed
maar in het jaar 2008 gin het miss met mijn zoontje en mijn het woning in Belgiƫ was ongezond heel wel schimmel vocht en asbest toen was ik op zoek ook naar
de bewoner die ook in het huis heb gewoond en helaas deze man had niet lang leven die is door de huis in 2009 overleden en ook achter gelaten vrouw met 2 kindjes.
In Belgiƫ zijn ook de 2 kindjes geboren.
waar ook zij ziek varen en ik ook.Toen haden wij ook iemand die een keertje per week bij ons kwam op zoek en de gezondheid gezien maar niks heb gedaan.
Toen in 2011 zijn wij naar Nederland gegaan en geprobeerd huis te huren maar helaas het gin miss ik heb eerst betaald 750 euro huur en dan kwam de man elke dag bij ons of wij nog meer geld haden en toen zijn mijn vrouw dat kan niet zou door gaan ik pluk de geld niet van de boom en toen zijn wij naar een garage gegaan waar de politie kwam en de kinderen meenam.
En toen begonnen problemen maar overal waar ik kwam om help vragen varen ze bang om dat ik slechte achternaam heb voord overal duur gesloten,ik heb de achternaam niet gekozen dus waarom kan ik niet als Nederlander niet geholpen voorden?
Ik ben naar Marokko vertrokken en mijn leven goed opgebouwd maar bureau jeugdzorg bleef mijn bel dat ik naar Nederland moet komen dat heb ik ook gedaan maar toe hebben ze ook mijn vrouw die al 5 kindje en hoog zwanger gingen lastig valen en zou met vol vertrouw naar Nederland gelokt dat als ze komt dat de kindje niet afgepakt zal zijn en toch hebben ze het gedaan kleine baby die 11 dagen uit is en in Nederland niet woon en de ouders ook niet is rechter niet bevoegd om de kindje van 11 dagen uit af halen bij de moeder di haar borstvoeding geef en wat zeg de jeugd zorg dat ze geen borst gaat ze blijven alen liegen en bedriegen.waar is de rechter van de mens en rechter van de kind,dat mag de Nederland niet vergeten dat wet is heel belangrijk.Ik en mijn vrouw hebben geen vertrouwen met aan de jeugdzorg en de raad en de rechter die niet naar de ouders niet leuterde en eens niet weten weet ik snap echt echt niet.Ik heb lieve dat ik en mijn vrouw ingeslapen voord van wij zijn moe.
Is er echt die ons kan helpen en hoelang moet ik blijven vechten?
Ik heb door jeugdzorg ook 2 hartinfarct gaat en drez van mijn leven moet ik medicatie gebruiken leuk he?Willen jullie mijn echt dood hebben,ik denk dat het bedoeling is van jeugdzorg,zijn moeten blijven liegen maar als wij wat zegen dan is er bedreiging nou wat zijn ze zielig zeg.Maar ik zeg Als het God bestaat dan straf hij ze heel goed.En hoe kan het dat nederland moet bezuinigen en jeugdzorg blijf geld weg smajten,is het niet goed koop als de kinderen bij de ouders zijn het kost nu per kind 516 euro en ze hebben 5 kinderen van mijn dus het kost nu 2580 euro en nog de uitkering 861 euro bij dus dan mag u zelf kijken wat het goed koop is.
Ik hoop dat u op mijn reageert.
U kan mijn bellen op het nummer 0659151849
Groetjes Galesloot
Jesscat, 2013-06-21
( +1 )

Bjz is niet eerlijk en de raad ook niet, ze nemen klakkeloos informatie over en spelen de zaak niet eerlijk. bij ons in het gezin was t dat mijn man niet altijd even goed voor mij was, daar willen we hulp voor. maar voor onze kinderen waren we goed, ze zijn keurig netjes opgevoed en keurig verzorgd altijd. ze waren dol gelukkig dat is ook op foto s te zien, we deden alles met ze. nu is hun lach geforseerd. mijn hart is gebroken. had hulp gegeven en niet zomaar de kinderen weg te plaatsen. wij als ouders willen hulp en relatietherapie maar bij ons was nooit iets gericht naar de kinderen. ik vecht enorm hart voor mijn kinderen. maar bjz is corrupt naar mijn mening. het aller liefste en mooiste en trotste in ons leven is ons ontnomen.
Anti corruptie, 2013-08-15
( +1 )

HAHAHA IK HEB ALLEMAAL TAPEJES VAN JEUGDZORG,PLEEGHULP EN RAAD VOOR DE KINDER BESCHERMING EN VAN DE RECHTER ,

1 DE RAAD VAN KINDERBESCHERMING DOET NIET AAN WAARHEIDSVINDING ZEGGEN ZE LETTERLIJK OP TAPE
2 JEUGZORG HEEFT AL MAANDEN NIET GESPROKEN MET ONS OMDAT WE OPNAMEN
3 IN DE RECHTBANK OPGENOMEN DAT DE RECHTER ONS RECHT WIL AFPAKKEN EN IKHAAR NOG OP DE WET WIJS ARTIKEL139A JE MAG WEL DEGELIJK GESPREKKEN OPNEMEN ALS JE ZELF DEELNEMER BENT AAN HET GESPREK ZIJ WOUDEN NIET DAT WE OPNAMEN EN OP DAT MOMENT DOET DE RECHTER AAN MENSENRECHTENSCHENDING AANGEZIEN DE WET BOVEN DE WET VAN DE RECHTBANK STAAT,MAAR TOCH HEBBEN WE ER SCHIJT AAN AL DIE RECHTERS
AANGEZIEN WE AL JAREN IN DE ZEIK ZIJN GENOMEN DOOR AL DEZE INSTANDSIES EN RECHTBANKEN HET IS 1 GROTE TONEEL STUK DIE AL DEZE PARTIJEN SAMEN OPVOEREN,
JEUGDZORG DIE AAN MEINEED DOET JE HOORT MIJ OOK ZEGGEN U ZORGT VOOR DAT DEZE MENSEN LEUGENS WILLEN VERKONDIGEN HUN WEL ONDER EDE STAAN?
MAAR GOED WE ZIJN OOK BERIJD OM EERDAAGS DE HELE BOEL OP INTERNET TE ZETTEN WANT OOK DAT HEBBEN WE ZE BELOOFT WANT ALS JE AL ALS RECHTER NIET AAN DE WET HOUD ,HOEF JE DAT OOK NIET ALS BURGER EN WORD HET TIJD OM JE AAN DE SCHANDPAAL T NAGELEN U HOORT NOG VAN ONS ,GROETEN OUDERS DIE GENAAIT ZIJN DOOR DEZE OPLICHTERS CQ CORRUPTIE PARTIJEN WANT ZONDER GELD GEEN WERK WE HEBBEN ALLE BEWIJZEN IN HANDEN WORDT VERVOLD HEHE
Donald dennis, 2013-09-03
( 0 )

Goedendag
Heeft u behoefte aan een dringende lening om u te helpen af te spreken met uw onmiddellijke behoeften? dan heb je geen andere keuze dan om een ā€‹ā€‹onmiddellijke en zeer betaalbaar leenfaciliteit van onze grote lening Agentschap krijgen. Auto leningen, hypothecaire leningen, consolidatie lening, ETC je hoeft niet verder te zoeken, wij zijn hier aan uw deur stap om te helpen en u te helpen op alle gebieden van loan syndication, bieden wij gedekte en ongedekte leningen aan echte personen en bedrijven tegen een zeer lage rente binnen 48 uur, contact met ons op donalddennisloandpt1@gmail.com

Vul het onderstaande aanvraagformulier
Voornaam .................
Last Name .................
Beroep .................
Sex ....................
Land ..................
Staat ................
Maandelijks inkomen ..................
Bedrag dat nodig is ...............
Duur .....................
Telefoonnummer .....................

E-mail: donalddennisloandpt1@gmail.com
Met vriendelijke groeten
De heer Donald dennis
Jane, 2014-05-25
( 0 )

Hallo iedereen gelieve Ik zal graag over de goedheid van God in mijn leven te praten na zoveel maanden van het proberen om een ā€‹ā€‹lening te krijgen op het internet en werd opgelicht de som van $ 1800 werd ik zo wanhopig bij het verkrijgen van een lening van een legitieme geldschieter online toen een vriend vertelde me dat er een legit lening bedrijf waar hij zijn lening snel en gemakkelijk zonder stress zodat hij me voorgesteld aan een man genaamd Mr John Larry wie is de CEO SANG QIANG Cash Loans , dus ik een aanvraag voor een lening bedrag van ( $ 60.000,00 ) met een lage rente , zodat de lening werd goedgekeurd en gestort op mijn bankrekening dat was hoe ik was in staat om mijn lening te krijgen , dus ik was in staat om af te betalen mijn rekeningen . ik ben het adviseren van een ieder die geĆÆnteresseerd is in het verkrijgen van een lening snel en makkelijk te vriendelijk contact met hen via e-mail : prophetbaz34@yahoo.com . als goed, Dus bedankt als je de grootste getuigenis van mijn levensverhaal te lezen en dank zij God, de Almachtige voor zijn goedheid op mijn leven . Ik ben jankan sooky op naam kunt u mailen naar jankansooky@ymail.com de lening gebruik o kosten voor Transfe betaling te bevestigen , maar ze zijn legit en ze zijn gevestigd in nederland .. Ik heb mijn lening van hen een betaalde ik slechts een keer .. dank
Martin, 2014-06-15
( 0 )

Bureau Jeugdzorg Groningen spant de kroon n.l.deze autoriteit misbruikt kinderen om tegen de ouder een sanctie af te dwingen. dit gebeurt in 2014 recentelijk.
Procederen?
Sir kumar, 2015-01-14
( 0 )

Heb je een dringende lening nodig hebt als ja dan kunt u E-mail ons: finivloan2@aol.com
Anja, 2015-01-20
( 0 )

Jeugdzorg liegt
Anja, 2015-01-20
( 0 )

Kinderen uit huis geplaast woon nu in rustigen omgeven en liegt jeugzorg nog baba
Clem, 2015-07-31
( 0 )

Goede dag,
Heeft u een lening nodig voor het opstarten van een bedrijf, betalen uit uw schuld of of kopen van een nieuw huis? Heeft u geld nodig om politieke redenen of om uw bedrijf uit te breiden? Als uw antwoord ja is dan contact met mij vandaag via e-mail: clemhenderson@hotmail.com
Clem, 2015-07-31
( 0 )

Goede dag,
Heeft u een lening nodig voor het opstarten van een bedrijf, betalen uit uw schuld of of kopen van een nieuw huis? Heeft u geld nodig om politieke redenen of om uw bedrijf uit te breiden? Als uw antwoord ja is dan contact met mij vandaag via e-mail: clemhenderson@hotmail.com
Walker helps, 2015-08-03
( 0 )

Heeft u een lening nodig naar het ziekenhuis rekeningen of schuld te betalen of om activiteiten uit te breiden
? of bedrijf lening of lening van welke aard Zo ja, zijn we hier in Duitsland E-mail ons via: walkerputhinvestment@gmail.com
Leenbedrag:
Lening Duur:
land:
Mobiel Nee:
Maandelijks inkomen:
voor meer details.

E-mail :: walkerputhinvestment@gmail.com
Frank anderson, 2015-09-08
( 0 )

Behoefte aan een snelle lange termijn of korte termijn lening met een relatief lage rente zo laag als 3% rente? Wij bieden zakelijke lening, persoonlijke lening, woningkrediet, auto lening, student lening, schuld consolidatie leningen, enz., Ongeacht hun credit score. We hebben het verlenen van financiƫle diensten gegarandeerd om onze vele klanten over de hele wereld. Met onze flexibele leningen pakketten leningen kunnen worden verwerkt en zet de kredietnemer in de kortst mogelijke tijd, contact met ons deskundig advies en financiƫle planning. Als u een lening snel antwoord op deze e-mail nodig privatefunding1@hotmail.com

dringend e-mail te sturen naar (privatefunding1@hotmail.com)
Gregory hagan, 2016-03-22
( 0 )

Bent u behoefte aan eenvoudige kwalificatie zakelijke of persoonlijke leningen? Wij bieden alle soorten van de lening, zoals start-up lening, persoonlijke

lening, Investment lening etc. Voor meer informatie, neem dan contact met ons op via E-mail: greghagan687@gmail.com
1) Volledige Namen:
2):
3) Telefoonnummer:
4) Leningen Nodig:
)Maandinkomen
Bezetting:
5) Lening Duur:
nu contact met ons op: greghagan687@gmail.com
Beste wensen,
Gregory Hagan
Lisa, 2016-06-09
( 0 )

Ik ben Thomas Lisa op naam. Ik woon in Nederland, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online kredietverstrekkers. Ik had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer betrouwbare geldschieter genaamd Mr.James barry die me lenen een ongedekte lening van ā‚¬ 95.000 in het kader van 2 uur zonder stress genoemd. Als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem opnemen via: Jamesbarryloancompany@yandex.com
Ik gebruik dit medium om alle leningen zoekers alert vanwege de hel ik doorlopen in de handen van degenen frauduleuze geldschieters. En ik weet niet eens mijn vijand wil via deze hel te gaan dat ik ging door in de handen van de frauduleuze online geldschieters, zal ik ook wil dat je me helpen deze informatie doorgeven aan anderen die ook behoefte hebben aan een lening als je eenmaal ook ontvangt u uw lening van Mr.James Barry, ik bid dat God haar lange leven moet geven.

God zegene hem voor altijd.

Thomas Lisa

Getuigenissen over hoe ik heb mijn lening
Lisa, 2016-06-09
( 0 )

Ik ben Thomas Lisa op naam. Ik woon in Nederland, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online kredietverstrekkers. Ik had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer betrouwbare geldschieter genaamd Mr.James barry die me lenen een ongedekte lening van ā‚¬ 95.000 in het kader van 2 uur zonder stress genoemd. Als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem opnemen via: Jamesbarryloancompany@yandex.com
Ik gebruik dit medium om alle leningen zoekers alert vanwege de hel ik doorlopen in de handen van degenen frauduleuze geldschieters. En ik weet niet eens mijn vijand wil via deze hel te gaan dat ik ging door in de handen van de frauduleuze online geldschieters, zal ik ook wil dat je me helpen deze informatie doorgeven aan anderen die ook behoefte hebben aan een lening als je eenmaal ook ontvangt u uw lening van Mr.James Barry, ik bid dat God haar lange leven moet geven.

God zegene hem voor altijd.

Thomas Lisa

Getuigenissen over hoe ik heb mijn lening
Julia lukas, 2016-07-06
( 0 )

Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlƤssigen und Vertrauen Loan Company { adrianfinancefirm@yahoo.com }

Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die GĆ¼te Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war fĆ¼r mich die Hƶlle, weil es kein Geld zu kĆ¼mmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich fĆ¼r ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein GeschƤft starten kƶnnen, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der GeschƤftsfĆ¼hrer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzƶgerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner grĆ¶ĆŸten Ɯberraschung der Darlehen war Ɯbertragung auf mein Bankkonto. Ich hƤtte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlƤssig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Hƶhe von $ 190,000.00usd und Ƥnderte mein Leben zum Besseren. Ich weiƟ, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da drauƟen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfĆ¼rchtige Mann fĆ¼r ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine FĆ¼rsorge und VerstƤndnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen fĆ¼r Ihre Projekte schnell und schnell, so fĆ¼hlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.
Julia lukas, 2016-07-06
( 0 )

Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlƤssigen und Vertrauen Loan Company { adrianfinancefirm@yahoo.com }

Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die GĆ¼te Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war fĆ¼r mich die Hƶlle, weil es kein Geld zu kĆ¼mmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich fĆ¼r ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein GeschƤft starten kƶnnen, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der GeschƤftsfĆ¼hrer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzƶgerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner grĆ¶ĆŸten Ɯberraschung der Darlehen war Ɯbertragung auf mein Bankkonto. Ich hƤtte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlƤssig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Hƶhe von $ 190,000.00usd und Ƥnderte mein Leben zum Besseren. Ich weiƟ, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da drauƟen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfĆ¼rchtige Mann fĆ¼r ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine FĆ¼rsorge und VerstƤndnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen fĆ¼r Ihre Projekte schnell und schnell, so fĆ¼hlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.
Felicia, 2016-09-01
( 0 )

Deze wereld is een wrede plek voor de echte. Ik heb last van Huwelijk problemen gedurende 9 maanden nu niet wetende dat mijn beste vriend is de belangrijkste oorzaak van mijn probleem geweest. Mijn verhaal kan nuttig zijn voor u, neem uw tijd en lees.

Ā Ā Ā Ā Ā Ik ben mevrouw Felicia, ik ben getrouwd met mijn man voor 8 jaar en we hebben een zoon van 4 jaar oud. Mijn huwelijk was erg mooi met mijn man omdat we zo verliefd op elkaar, waar tot mijn man automatisch gewijzigd naar mij en mijn zoon. Hij begon het houden van late nachten en stopte de zorg voor mij en onze zoon
Meerdere malen ik vroeg hem wat er aan de hand was, maar hij nooit enige reden voor zijn verkeerde gedrag naar mij en onze zoon had. Hij houdt me te vertellen dat zijn hoofd is zwaar en hij zijn moe van ons huwelijk. Hij zei dat hij wil scheiden. Ik smeekte meerdere malen en herinnerde hem aan onze mooie verleden leven, maar hij heeft nooit naar me geluisterd, noch de kreet van onze zoon. Op een dag een vriend van mij kwamen naar de stad toen vertelde ik hem over mijn situatie. Hij verbond me met een grote sterke man genaamd Dr Okosu. Hij vertelde me dat deze man heeft hem geholpen zijn ex terug te krijgen en een goede baan ook. Hij adviseerde me om hem een ā€‹ā€‹proef te geven. Ik nam contact op deze man via zijn e-mail: drokosu01@gmail.com
Hij vertelde me dat mijn beste vriend was de oorzaak van mijn probleem. Dat mijn beste vriend is met behulp van een liefde charme op mijn man om mijn huwelijk te vernietigen. Ohh Dit heeft me echt deverstated maar God dat dr Okosu was in staat om de charme te breken en binnen 2 dagen mijn man kwam terug naar huis en weer zichzelf hij toonde me hoeveel hij van me hield net zoals hij gebruiken om te bedanken. Alles werkte perfect en we zijn allemaal nu leven als een gelukkig gezin. Een paar dagen later mijn vriend kwam ook naar me om haar slechte daden CONFEX en smeekte om mijn vergiffenis. Dr Okosu vroeg me om haar te vergeven en zo ik deed.

Ik zal blijven om te spreken van uw goede werken groot man Dr Okosu. En moge de Almachtige God u blijven gebruiken om andere mensen te helpen in deze wereld.

Alsjeblieft mijn volk niet lijden in stilte, ook u kunt ook proberen deze man ik denk dat het voor u zou werken net zoals het werkte voor mij. Dit is zijn e-mail: drokosu01@gmail.com

Dr Okosu is ook goed voor oplossingen op veel andere problemen

(1) Heeft dat uw ex terug.
(2) Wilt u om rijk te worden
(3) U wilt ware liefde te vinden
(4) Wil je een kind.
(5) U wilt geluk in alles wat je doet
(6) Wilt u om uw verloren geld terug te krijgen of om uw verschuldigde bedrag.
(7) financiƫle hulp nodig hebben.
(8) Wil je de controle over je huwelijk
(9) genezing van een ziekte.
Ā Ā Ā Ā 
Neem contact op met DR Okosu vandaag en ik weet zeker dat u zult er geen spijt. E-mail: drokosu01@gmail.com
Steven johnson, 2017-01-12
( 0 )

Heeft u behoefte aan een lening om uw schulden / facturen te wissen, of het opstarten van een bedrijf? Denk dan eens aan uw financiĆ«le problemen voorbij. In het huidige economische klimaat, het vinden van betrouwbare financieringsbronnen kan frustrerend en vol teleurstellingen, maar met onze geavanceerde aflossing van de lening plan, iedereen Smiles huis. Cincinnati Financial Corporation biedt financiering voor alternatieve energie, commercieel onroerend goed projecten en persoonlijke financiering; dus, het regelen van een lening met ons is simpel en eenvoudig, handig en snel. Wij kunnen u een onmiddellijke 'in principe' besluit mee en wij zullen u een aantal van de meest concurrerende persoonlijke lening prijzen aanbieden. Wij bieden gegarandeerde lening diensten van welke bedrag en naar alle delen van de wereld voor (particulieren, bedrijven, Makelaars en rechtspersonen) in onze prachtige rente van 3%. Ons team van de lening experts luistert eerst aan de eisen van onze klanten en dan geeft ze met beste lening oplossingen. Wij bieden leningen, variĆ«rend van $ 100,000.00 Min. tot $ 900,000,000.00 Max. 3% rente per jaar, Leningen voor de ontwikkeling van uw bedrijf expansie. Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiĆ«nt, snel en dynamisch. en een co-financier werken voor onroerend goed en alle soorten van bedrijfsfinanciering, geven we op lange termijn lening voor maximale 5yrs tot 30 jaar. Gelieve indien u geĆÆnteresseerd bent in onze financiĆ«le aanbod zijn, aarzel dan niet om contact met ons op: (cincinnatifc@hotmail.com) voor meer informatie dank en wachten op uw antwoorden ...
Steven johnson, 2017-01-12
( 0 )

Heeft u behoefte aan een lening om uw schulden / facturen te wissen, of het opstarten van een bedrijf? Denk dan eens aan uw financiĆ«le problemen voorbij. In het huidige economische klimaat, het vinden van betrouwbare financieringsbronnen kan frustrerend en vol teleurstellingen, maar met onze geavanceerde aflossing van de lening plan, iedereen Smiles huis. Cincinnati Financial Corporation biedt financiering voor alternatieve energie, commercieel onroerend goed projecten en persoonlijke financiering; dus, het regelen van een lening met ons is simpel en eenvoudig, handig en snel. Wij kunnen u een onmiddellijke 'in principe' besluit mee en wij zullen u een aantal van de meest concurrerende persoonlijke lening prijzen aanbieden. Wij bieden gegarandeerde lening diensten van welke bedrag en naar alle delen van de wereld voor (particulieren, bedrijven, Makelaars en rechtspersonen) in onze prachtige rente van 3%. Ons team van de lening experts luistert eerst aan de eisen van onze klanten en dan geeft ze met beste lening oplossingen. Wij bieden leningen, variĆ«rend van $ 100,000.00 Min. tot $ 900,000,000.00 Max. 3% rente per jaar, Leningen voor de ontwikkeling van uw bedrijf expansie. Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiĆ«nt, snel en dynamisch. en een co-financier werken voor onroerend goed en alle soorten van bedrijfsfinanciering, geven we op lange termijn lening voor maximale 5yrs tot 30 jaar. Gelieve indien u geĆÆnteresseerd bent in onze financiĆ«le aanbod zijn, aarzel dan niet om contact met ons op: (cincinnatifc@hotmail.com) voor meer informatie dank en wachten op uw antwoorden ...
Steven johnson, 2017-01-12
( 0 )

Heeft u behoefte aan een lening om uw schulden / facturen te wissen, of het opstarten van een bedrijf? Denk dan eens aan uw financiĆ«le problemen voorbij. In het huidige economische klimaat, het vinden van betrouwbare financieringsbronnen kan frustrerend en vol teleurstellingen, maar met onze geavanceerde aflossing van de lening plan, iedereen Smiles huis. Cincinnati Financial Corporation biedt financiering voor alternatieve energie, commercieel onroerend goed projecten en persoonlijke financiering; dus, het regelen van een lening met ons is simpel en eenvoudig, handig en snel. Wij kunnen u een onmiddellijke 'in principe' besluit mee en wij zullen u een aantal van de meest concurrerende persoonlijke lening prijzen aanbieden. Wij bieden gegarandeerde lening diensten van welke bedrag en naar alle delen van de wereld voor (particulieren, bedrijven, Makelaars en rechtspersonen) in onze prachtige rente van 3%. Ons team van de lening experts luistert eerst aan de eisen van onze klanten en dan geeft ze met beste lening oplossingen. Wij bieden leningen, variĆ«rend van $ 100,000.00 Min. tot $ 900,000,000.00 Max. 3% rente per jaar, Leningen voor de ontwikkeling van uw bedrijf expansie. Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiĆ«nt, snel en dynamisch. en een co-financier werken voor onroerend goed en alle soorten van bedrijfsfinanciering, geven we op lange termijn lening voor maximale 5yrs tot 30 jaar. Gelieve indien u geĆÆnteresseerd bent in onze financiĆ«le aanbod zijn, aarzel dan niet om contact met ons op: (cincinnatifc@hotmail.com) voor meer informatie dank en wachten op uw antwoorden ...
Steven johnson, 2017-01-12
( 0 )

Heeft u behoefte aan een lening om uw schulden / facturen te wissen, of het opstarten van een bedrijf? Denk dan eens aan uw financiĆ«le problemen voorbij. In het huidige economische klimaat, het vinden van betrouwbare financieringsbronnen kan frustrerend en vol teleurstellingen, maar met onze geavanceerde aflossing van de lening plan, iedereen Smiles huis. Cincinnati Financial Corporation biedt financiering voor alternatieve energie, commercieel onroerend goed projecten en persoonlijke financiering; dus, het regelen van een lening met ons is simpel en eenvoudig, handig en snel. Wij kunnen u een onmiddellijke 'in principe' besluit mee en wij zullen u een aantal van de meest concurrerende persoonlijke lening prijzen aanbieden. Wij bieden gegarandeerde lening diensten van welke bedrag en naar alle delen van de wereld voor (particulieren, bedrijven, Makelaars en rechtspersonen) in onze prachtige rente van 3%. Ons team van de lening experts luistert eerst aan de eisen van onze klanten en dan geeft ze met beste lening oplossingen. Wij bieden leningen, variĆ«rend van $ 100,000.00 Min. tot $ 900,000,000.00 Max. 3% rente per jaar, Leningen voor de ontwikkeling van uw bedrijf expansie. Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiĆ«nt, snel en dynamisch. en een co-financier werken voor onroerend goed en alle soorten van bedrijfsfinanciering, geven we op lange termijn lening voor maximale 5yrs tot 30 jaar. Gelieve indien u geĆÆnteresseerd bent in onze financiĆ«le aanbod zijn, aarzel dan niet om contact met ons op: (cincinnatifc@hotmail.com) voor meer informatie dank en wachten op uw antwoorden ...
Steven johnson, 2017-01-12
( 0 )

Heeft u behoefte aan een lening om uw schulden / facturen te wissen, of het opstarten van een bedrijf? Denk dan eens aan uw financiĆ«le problemen voorbij. In het huidige economische klimaat, het vinden van betrouwbare financieringsbronnen kan frustrerend en vol teleurstellingen, maar met onze geavanceerde aflossing van de lening plan, iedereen Smiles huis. Cincinnati Financial Corporation biedt financiering voor alternatieve energie, commercieel onroerend goed projecten en persoonlijke financiering; dus, het regelen van een lening met ons is simpel en eenvoudig, handig en snel. Wij kunnen u een onmiddellijke 'in principe' besluit mee en wij zullen u een aantal van de meest concurrerende persoonlijke lening prijzen aanbieden. Wij bieden gegarandeerde lening diensten van welke bedrag en naar alle delen van de wereld voor (particulieren, bedrijven, Makelaars en rechtspersonen) in onze prachtige rente van 3%. Ons team van de lening experts luistert eerst aan de eisen van onze klanten en dan geeft ze met beste lening oplossingen. Wij bieden leningen, variĆ«rend van $ 100,000.00 Min. tot $ 900,000,000.00 Max. 3% rente per jaar, Leningen voor de ontwikkeling van uw bedrijf expansie. Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiĆ«nt, snel en dynamisch. en een co-financier werken voor onroerend goed en alle soorten van bedrijfsfinanciering, geven we op lange termijn lening voor maximale 5yrs tot 30 jaar. Gelieve indien u geĆÆnteresseerd bent in onze financiĆ«le aanbod zijn, aarzel dan niet om contact met ons op: (cincinnatifc@hotmail.com) voor meer informatie dank en wachten op uw antwoorden ...
Credit union, 2017-01-15
( 0 )

Goede dag,

Bent u dringend lening? Wilt u betalen uit uw schuld? enz.
U kunt contact met ons op voor uw snelle en betrouwbare lening tegen een lage rente van 3%, en betaalbare afbetalingsplan met een goede kredietwaardigheid omstandigheden.
Contact: creditunion000@gmail.com
Credit union, 2017-01-15
( 0 )

Goede dag,

Bent u dringend lening? Wilt u betalen uit uw schuld? enz.
U kunt contact met ons op voor uw snelle en betrouwbare lening tegen een lage rente van 3%, en betaalbare afbetalingsplan met een goede kredietwaardigheid omstandigheden.
Contact: creditunion000@gmail.com
Credit union, 2017-01-15
( 0 )

Goede dag,

Bent u dringend lening? Wilt u betalen uit uw schuld? enz.
U kunt contact met ons op voor uw snelle en betrouwbare lening tegen een lage rente van 3%, en betaalbare afbetalingsplan met een goede kredietwaardigheid omstandigheden.
Contact: creditunion000@gmail.com
Henlen, 2017-06-04
( 0 )


Met zoveel in mijn hart ben ik hier om me uit te drukken over hoe priester azuka mijn huwelijk uit scheiding redde. Ikzelf en mijn man hadden een beetje misverstand en het was ons huwelijk uit elkaar gescheurd, voor zover mijn man op zoek was naar een echtscheiding. Dus ik heb geen andere optie dan naar het internet om te zoeken naar een oplossing voor mijn probleem. Het was daar. Ik kwam over de details van priester azuka en over hoe hij veel mensen heeft geholpen door daar relatie te herstellen. Ik contacteer hem en in minder dan 48 uur heeft mijn man de scheidingsdocumenten geannuleerd. Ikzelf en mijn man leven samen in vrede en harmonie, allemaal dankzij priester azuka om mijn huwelijk te redden van het breken. Priester azuka contactgegevens zijn via email: priestazukaspelltemple@gmail.com .. je kan ook met hem op een hangout skype
Kimberly lisa, 2017-06-13
( 0 )

Goede dag iedereen, mijn naam is Kimberly Lisa, ik kom uit nederlands en ik ben hier om een kort verhaal te geven over een lening getuigenis dat ik van donald mark lening financiering heb ontvangen. Ik was op zoek naar een legale kredietverlener enkele dagen terug toen ik de e-mail van dit bedrijf kreeg en ze gaf me een snelle lening. Aanvraag voor een snelle lening vandaag email contact: (donaldmarkloanfunding@gmail.com) .. Deel dit goede nieuws en ontvang uw lening vandaag. Verblijf Zalig.
Kimberly Lisa
Mr bobby, 2017-06-22
( 0 )

Goed nieuws !!!!!!!!!
Heb je financiering nodig om een bedrijf te starten, schulden te betalen of rekeningen te betalen en je vindt het moeilijk om fondsen te krijgen door een moeilijk kredietproces voor banken en andere kredietverstrekkers. Dan is hier uw kans, ik ben de heer Bobby een gerenommeerde kredietgever die jarenlang op het gebied van leningen is geweest en ik bied momenteel leningen tegen een snelle en makkelijk betaalbare prijs. De geĆÆnteresseerden zouden graag contact met mij opnemen via email op bobbycook1221@gmail.com..
Mr bobby, 2017-06-22
( 0 )

Goed nieuws !!!!!!!!!
Heb je financiering nodig om een bedrijf te starten, schulden te betalen of rekeningen te betalen en je vindt het moeilijk om fondsen te krijgen door een moeilijk kredietproces voor banken en andere kredietverstrekkers. Dan is hier uw kans, ik ben de heer Bobby een gerenommeerde kredietgever die jarenlang op het gebied van leningen is geweest en ik bied momenteel leningen tegen een snelle en makkelijk betaalbare prijs. De geĆÆnteresseerden zouden graag contact met mij opnemen via email op bobbycook1221@gmail.com..
Mr bobby, 2017-06-22
( 0 )

Goed nieuws !!!!!!!!!
Heb je financiering nodig om een bedrijf te starten, schulden te betalen of rekeningen te betalen en je vindt het moeilijk om fondsen te krijgen door een moeilijk kredietproces voor banken en andere kredietverstrekkers. Dan is hier uw kans, ik ben de heer Bobby een gerenommeerde kredietgever die jarenlang op het gebied van leningen is geweest en ik bied momenteel leningen tegen een snelle en makkelijk betaalbare prijs. De geĆÆnteresseerden zouden graag contact met mij opnemen via email op bobbycook1221@gmail.com..
Angela fox, 2017-09-24
( 0 )

Ik wil mijn getuigenis met iedereen delen. Na een relatie met mijn
vriendje voor vijf jaar, brak hij met mij op, ik heb alles gedaan om hem te brengen
terug, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo veel terug, vanwege de liefde waar ik voor heb hem, ik smeekte hem met alles, ik maakte beloftes maar hij weigerde. Ik legde mijn uit probleem voor iemand online en zij stelde voor dat ik liever contact zou moeten hebben met een spelling caster die mij kan helpen om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit geloofde, ik had geen andere keuze dan het te proberen, ik stelde de spelletjes in, en hij zei dat er geen probleem was dat alles zou zijn oke voor drie dagen, dat mijn ex naar me terugkeert, hij stoot de spelling en verrassend in de tweede dag, het was om 17.00 uur. Mijn ex belde me, ik was zo verbaasd, ik antwoordde de oproep en alles wat hij zei was dat hij zo sorry was voor alles dat er gebeurde, dat hij wilde dat ik terugkom, dat hij zo veel van me houdt. Ik was zo blij en ging naar hem, Contact hem nu voor jouw
relatie of huwelijksproblemen, hier is zijn whatsapp en email waar je dr Akhigbe kan bereiken

WhatSAP nummer + 2349035428122
Email akhigbespellhome@gmail.com
Patricia, 2017-10-10
( 0 )

Ik kan dit verbazingwekkende getuigenis dat in mijn leven plaatsvond, niet verbergen. Een krachtige spell-caster priest manuka bracht mijn man terug, die me verliet en met een andere vrouw afliep, terwijl ik zes maanden zwanger was toen ik hem het meest nodig had. Het was een pijnlijke periode voor mij omdat ik hem zo lief had en ik niet wilde verlies hem, dus ik ging op zoek naar de google-engine, ik heb contact met priester manuka hoe hij iemand helpen via e-mail; lovesolutiontemple1@gmail.com en ik vroeg om teruggave van mijn man, hij stelde een spreuk voor mij en zie, mijn man is binnen 5 dagen weer terug naar huis, zegt het graag, iedereen heeft hij het voor mij gedaan en ik geloof dat hij ook kan doen voor iedereen die zijn of haar relatiecrisis helemaal redt .. bedankt voor je hulppriester manuka .
Helen troung, 2017-12-22
( 0 )

SLACHTOFFER VAN SCAMS MAAR NU EEN VICTOR VIA JOSH LENINGEN FINANCIƋLE SERVICE joshloancompany@gmail.com OF +1 (215) -874-8060

Helen Truong is mijn naam uit 1731 Hilltop Haven Drive, Red Bank, NJ 07701 USA. Het heft mijn hart op om dit medium te gebruiken om onschuldige mensen te redden die in de verkeerde handen zouden zijn gevallen om een ā€‹ā€‹online lening te krijgen. Met alle bescheidenheid wil ik persoonlijk alle online leningzoekers persoonlijk waarschuwen om heel voorzichtig te zijn terwijl ze proberen een lening te krijgen, omdat het geen nieuws is dat oplichters overal op internet op zoek zijn naar een lening. Ik was eerder een slachtoffer en ik hoop plechtig dat je een winnaar bent als je mijn advies wilt opvolgen. Enkele maanden geleden was ik financieel gespannen en vanwege mijn wanhoop werd ik opgelicht door verschillende online geldschieters. Alle hoop was bijna verloren, totdat een mede-werknemer 'JOSH LENINGEN FINANCIƋLE SERVICE' een online betrouwbare en betrouwbare geldschieter voorstelde, omdat ik bijna op het punt stond mijn leven te gaan overwegen met een verlies van ongeveer $ 83.000; Zoals God het wil hebben, heb ik een lening aangevraagd bij 'Josh Loans Financial Service' onder Cynthia's (mede-werknemer) aanbeveling en WOW in minder dan 72 werkuren. Ik kreeg een kredietwaarschuwing waarin werd bevestigd dat mijn account is gecrediteerd met het leningfonds van $ 220.000,00 die ik oorspronkelijk had aangevraagd. Als na het verliezen van veel God me licht heeft laten zien met de hulp van 'JOSH LENINGEN FINANCIƋLE DIENST', kan ook jij zonder twijfel net zo goed een lening verkrijgen bij deze gerenommeerde kredietinstelling. ALLES, als jij, je relatie of een besloten persoon wanhopig een lening nodig hebt, NEEM CONTACT OP of help die ziel om te communiceren met JOSH LENINGEN FINANCIƋLE DIENST via e-mail op joshloancompany@gmail.com OF sms / bel ze op +1 (215) - 874-8060
Natasha, 2018-04-08
( 0 )

Hallo,

Ik ben overweldigd door de vreugde hier in dit forum te schrijven, omdat het me zo goed doet om jullie allemaal over deze echte geldschieter te vertellen, mijnheer. Moses Kings.

Ten eerste ben ik natascha de Beun, van Luveun. Belgiƫ. Het is me nog steeds een verrassing hoe ik een lening kreeg van deze geldgever Mr Moses Kings.
Ik ben tot nu toe op zoek geweest naar een echte geldschieter en ik kwam naar dit bedrijf, KINGS FINANCE LTD, waar ik mijn lening kreeg van 175.000 euro.

Ik ben nu een gelukkige en succesvolle vrouw vandaag vanwege deze geldschieter, de heer Moses Kings.
Ā  Ik mis woorden, want ik weet niet hoe ik mijn vreugde moet uiten, maar ik geloof dat dit gebaar groter is dan wat in woorden kan worden uitgedrukt,
Ik had deze vreugde willen verbergen, maar opnieuw voelde ik de behoefte om het te delen zoals het is voor het welzijn van iedereen die nog op zoek is naar een echte geldschieter ..

Neem vandaag nog contact op met Mr Moses Kings of KINGS FINANCE LTD. en ik verzeker je dat je ook zult komen getuigen.

Contact e-mail: m.kings2@Aol.com
Ā  Bedankt en God zegene je
Ā  MVG
natascha de Beun
Natasha, 2018-04-27
( 0 )

Hallo,

Ik ben overweldigd door de vreugde hier in dit forum te schrijven, omdat het me zo goed doet om jullie allemaal over deze echte geldschieter te vertellen, mijnheer. Moses Kings.

Ten eerste ben ik natascha de Beun, van Luveun. Belgiƫ. Het is me nog steeds een verrasscing hoe ik een lening kreeg van deze geldgever Mr Moses Kings.
Ik ben tot nu toe op zoek geweest naar een echte geldschieter en ik kwam naar dit bedrijf KINGS FINANCE LTD, waar ik mijn lening kreeg van 175.000 euro.

Ik ben nu een gelukkige en succesvolle vrouw vandaag vanwege deze geldschieter, de heer Moses Kings.
Ik mis woorden, want ik weet niet hoe ik mijn vreugde moet uiten, maar ik geloof dat dit gebaar groter is dan wat in woorden kan worden uitgedrukt,
Ik had deze vreugde willen verbergen, maar opnieuw voelde ik de behoefte om het te delen zoals het is voor het welzijn van iedereen die nog op zoek is naar een echte geldschieter ..

Neem vandaag nog contact op met Mr Moses Kings of KINGS FINANCE LTD(m.kings2@Aol.com). en ik verzeker je dat je ook zult komen getuigen.

Contact e-mail: m.kings2@aol.com
Bedankt en God zegene je
MVG
natascha de Beun
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl