X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Persoonlijkheidstesten

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
-3
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( -3 )
RSS van Normyo Normyo Auteur op infoyo sinds
12 November 2008


Bekijk het profiel van Normyo
Datum: 05-12-2008
Auteur: Normyo
Er wordt wat af getest in deze wereld, vooral als het gaat om onze persoonlijke kenmerken. Meestal gaat het dan om testen gebaseerd op de persoonlijkheidskenmerken aangeduid met de big-five . Maar heeft dat nu eigenlijk wel echt zin testen?

De big-five

Laat ik beginnen met wat achtergrond informatie.
Uit onderzoek in de jaren vijftig en zestig is er op een bepaald moment een groep van vijf persoonlijkheidskenmerken naar boven komen drijven. Het gaat hierbij om schalen. Dus niet om vaste karakter trekken, waarbij je het wel of niet bent. Je bent het in meerdere of mindere mate.

De vijf schalen zijn:

  1. extraversie of introversie
  2. inschikkelijkheid of competitief
  3. zorgvuldigheid of slordig
  4. stabiel of instabiel emotioneel
  5. openheid of geslotenheid

Wat bij deze schalen nooit vergeten moet worden, is dat ze geen oordeel geven over één van de twee uitersten of de er tussenliggende punten. Het gaat sec om de vaststelling van een persoonlijkheidskenmerk. Net zo als je zou kunnen vaststellen, dat iemand lang of dik is.

Het waardeoordeel over deze karaktertrekken wordt gegeven door de maatschappij.

Zo was iemand 80 jaar geleden, die introvert, zorgvuldig, inschikkelijk, emotioneel stabiel en noch open, noch gesloten was een maatschappelijk zeer gewaardeerd persoon. Dit soort personen werden vaak als zeer erudiet en ontwikkeld gezien.

Tegenwoordig wordt juist iemand met de karaktertrekken: extravert, slordig, competitief, emotioneel instabiel en open als zeer maatschappelijk succesvol gezien.

Maar de test spreekt dus geen oordeel uit, dat zijn wij als maatschappij zelf. Net zo als wij meer op hebben met autochtonen, dan allochtonen. Behalve als de allochtoon, extravert, competitief, inschikkelijk, zorgvuldig en open is.

De testen zelf

Om te bepalen welke karakter trekken mensen hebben, zijn er papieren testen en praktische testen. Over de praktische testen ga ik hier verder niets zeggen. Dat is een tak van testen die zoveel persoonlijke expertise vraagt van de test ontwikkelaar en test gebruiker, dat je er met één artikel niet uitkomt.

De papieren test

De opzet van de papieren testen zal enigzins afhangen van de voorkeur van de testmaker. Maar vaak zijn het stellingen waaruit men kan kiezen, men hoeft dan slechts ja of nee te antwoorden. Bijvoorbeeld:

Uw auto is kapot en u heeft genoeg geld om een nieuwe auto te kopen. Wat doet u? Gaat u meteen naar de autodealer om een nieuwe auto te kopen?

Ja/Nee

Een andere optie is het aanbieden van beschreven situaties en mensen vragen hun oplossing voor die situatie te beschrijven. Bijvoorbeeld:

U wordt gevraagd om een nieuwe afdeling op te zetten, die zich zal richten op het bedenken van een nieuwe toepassing van een product dat door uw organisatie wordt gemaakt. Wat doet u?

Weer een andere optie is het geven van tegengestelde stellingen en mensen dan op een schaal aan te laten geven in welke mate zij een voorkeur hebben voor de ene of andere stelling. Bijvoorbeeld:

Het is belangrijk, dat mensen elkaar helpen, zodat de organisatie succes heeft. o o o o o o o Het is belangrijk, dat mensen elkaar beconcurreren, want daar heeft de organisatie het meeste voordeel van.

De verwachting bij deze methode van testen is, dat iemand met een bepaalde karaktertrek een sterkere voorkeur zal hebben voor bepaalde stellingen. En door nu veel gevarieerde vragen te stellen wordt het mogelijk om een uitspraak te doen over de mate waarin iemand een bepaalde karaktertrek heeft.

Dit vraagt van tevoren natuurlijk wel veel werk. Want voor iedere vraag of stelling moet vastgesteld worden waar ze bij horen. En vervolgens moeten er in het laatste voorbeeld bijvoorbeeld de juiste stellingen tegenover elkaar gezet worden. Dit om te voorkomen dat de beantwoorder in verwarring gebracht wordt.

Validatie en betrouwbaarheid

Om te beginnen moet vastgesteld worden welke vragen in welke mate bij een bepaalde karaktertrek passen. Dit is natuurlijk eenvoudiger bij het soort vragenlijst, waarbij je zelf aangeeft in welke mate je een bepaalde stelling bij jezelf vindt passen. Toch moet van tevoren vastgesteld worden of een stelling passend is voor de desbetreffende karaktertrek.

Dit van tevoren vaststellen of een stelling kloppend is heet valideren. De eenvoudigste vorm van valideren is het vergelijken van de uitkomsten van twee vragenlijsten. Daarbij vraag je een persoon om eerst een vragenlijst in te vullen, waarvan bekend is, dat deze bepaalde karaktertrekken correct vaststelt. Vervolgens vraag je dezelfde persoon een nieuwe vragenlijst in te vullen. Als deze lijst dezelfde uitkomst geeft als de eerste, dan kun je de vragenlijst valide (waarheidsgetrouw) noemen.

Naast deze validatie, wordt ook gekeken of de vragenlijst betrouwbaar is. Dat betekent dat de vragenlijst iedere keer hetzelfde meet en dat men erop kan vertrouwen iedere keer dezelfde antwoorden te krijgen ook over een langere periode. Dat bereikt men door de vragenlijst door meerdere personen te laten invullen, waarvan men reeds weet welke karakter eigenschappen ze hebben.

Taal controleren

Naast het valideren van de vragenlijst, moeten ook de vragen zelf gecontroleerd worden.

Is de taal begrijpelijk? Vragen die verkeerd begrepen worden, zouden er voor kunnen zorgen, dat mensen verkeerde antwoorden geven. En verkeerde antwoorden maken een vragenlijst natuurlijk onbetrouwbaar.

Staan er geen spelfouten in? Iemand met de karaktertrek zorgvuldig, zou door taal- of spelfouten afgeleid kunnen worden en de vragenlijst verkeerd in kunnen vullen.

Is het aantal vragen niet te groot? Een te groot aantal vragen is bijvoorbeeld volkomen overbodig, omdat je dan alleen nog maar herhaald en niets nieuws meer vaststelt. De kans bestaat zelfs, dat mensen in verwarring gebracht worden en antwoorden op vorige vragen gaan veranderen.

Kwaliteitscontrole

Als de vragenlijst dan goed in elkaar zit, hij is niet te lang en niet te kort. De taal is goed en hij is betrouwbaar en valide is het van belang vast te stellen of er geen overlap in de vragen zit. Anders gezegd, als vraag 1 en 2 elkaar overlappen, dan hoef je vraag 2 niet te stellen, want je hebt je antwoord al bij vraag 1 gekregen. Deze controle doe je overigens vooral tijdens het gebruik van de test. Omdat je voor deze controle een vrij grote groep respondenten nodig hebt, om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de overlap. Dat betekent dus, dat je ook nog tijdens de fase van het gebruik van de test de vragenlijst bijstelt, om zo een steeds validere en betrouwbaardere test te krijgen. Of je kunt alsnog beslissen om de test niet meer te gebruiken. Omdat het aanpassen bijvoorbeeld meer moeite kost, dan een nieuwe test maken.

Tot slot

De laatste vraag die gesteld kan worden is: Hebben persoonlijkheidstesten werkelijk zin? Sommige mensen zullen zeggen van niet. En voor een groot deel ben ik het er mee eens. Het beoordelen van de uitkomsten van de test en het toepassen van de uitkomsten, vraagt veel ervaring en deskundigheid. En het is nog maar afwachten of de gevonden karakter trekken ook werkelijk niet toepasbaar zijn in een bepaalde functie. Verder liggen karakter trekken voor een deel vast, maar ze zijn ook met kennis en oefening te overwinnen en veranderen. Zo zie je vaak, dat mensen die volledig gemotiveerd zijn voor een bepaald beroep, met volkomen afwijkende karaktertrekken succesvol zijn. Terwijl veel onderzoekers zullen zeggen, dat dit de uitzonderingen zijn, die de regel bevestigen.

Aan de andere kant, als je je niet thuisvoelt op je plek, dan kan het helpen om bevestiging te krijgen vanuit een test, dat je gelijk hebt en dat je het goed gevoeld hebt. Dit maakt het weer makkelijker om je te verantwoorden tegenover anderen, als je vertelt dat je gaat stoppen met het werk dat je doet.


Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl