X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Wie was Cornelius Agrippa? III

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van emfkruyssen emfkruyssen Auteur op infoyo sinds
08 Augustus 2008


Bekijk het profiel van emfkruyssen
Datum: 06-07-2009
Auteur: Emfkruyssen
In voorgaande artikeltjes hebben we het leven van Cornelius Agrippa (Heinrich Cornelius von Nettesheim) gevolgd. Toch is daarbij geen duidelijk beeld gegeven van een man die beschikte over bijzondere krachten. In dit artikeltje richten we onze aandacht speciaal op het magische.

Was Cornelius Agrippa een magier?

De zekerheid dat Cornelius inderdaad een magier was, vinden we
in een verhandeling van hemzelf dat uit drie delen bestaat en dat
hij de titel "De Occulte Filosofie" meegaf.

De Occulte Filosofie van Cornelius Agrippa wordt beschouwd als
een van de grote magische werken. Er blijkt duidelijk uit dat
Cornelius alles wist van gedachtenoverdracht.
Zelf beweerde hij: "Magie is een gave die voortkomt uit de kracht
van de geest en de verbeelding. Er bestaan vreemde bindingen
tussen het menselijk lichaam en het heelal, en tussen de aarde
die wij bewonen en hogere geestelijke werelden. Zo kan een
steen ons iets leren van de aard van de sterrren".
Cornelius geloofde dat de hele natuur als een soort enorm
spinneweb met elkaar verbonden was.

De meeste mensen zullen nooit leren om hun aangeboren
magische krachten te gebruiken, omdat ze denken dat ze dan
van de rest van de natuur zijn afgesneden.
Maar een magier weet dat een gedachte, als die maar krachtig
genoeg en juist gericht is, het web kan laten trillen en op
verafgelegen plaatsen invloed kan uitoefenen.

Achtergrond van "De Occulte Filosofie"

Cornelius schreef zijn meesterwerk "De Occulte Filosofie"  in de
16e eeuw, toen hij nog maar 23 jaar oud was.
Er blijkt duidelijk uit dat hij door het bestuderen van de kabbala
al op jonge leeftijd diepgaande inzichten had verworven.
In het boek geeft hij het menselijk lichaam weer als een micro-
kosmos. Dat wil zeggen: als een kleine kopie van het heelal.
In de magie is deze theorie van de mens als kleinere uitgave
van het heelal altijd een belangrijke leerstelling geweest.

In de tijd dat Cornelius leefde, liep je altijd het gevaar als een
zwarte magier te worden verbrand. Daarom was hij wel zo
voorzichtig om in zijn boek uitdrukkelijk te stellen, dat iedere
serieuze student  zich de kennis die in het boek verwoord was
zou kunnen eigen maken, wanneer hij de grote filosofen en
mystici bestudeerde. Toch geeft Cornelius ook toe dat hij met
succes aan waarzeggerij en toekomstvoorspellingen heeft
gedaan. 

Cornelius beweert dat het succes van magische technieken
afhangt van vermoedelijk dezelfde geesten die fakirs helpen
bij hun wonderen.
Wanneer je het boek van Cornelius Agrippa leest, dan ontkom
je niet aan de indruk dat Cornelius een medium was, geboren
met de gaven van voorkennis, telepathie en het vermogen om
gebeurtenissen te beinvloeden door gebruik te maken van zijn
geesteskracht.
Cornelius geloof dat de geest sterker is dan de materie, loopt
als een rode draad door het boek.

De Occulte Filosofie is het werk van een jonge, briljante man,
bruisend van vitaliteit. Maar tegelijkertijd ook van een dromer,
die een wereld kende die weinigen mogen aanschouwen.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl