X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Jezus, mythe of werkelijkheid

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +2 )
  Slecht artikel ( -1 )
RSS van yellow yellow Auteur op infoyo sinds
23 Januari 2009


Bekijk het profiel van yellow
Datum: 06-07-2009
Auteur: Yellow
Er zijn veel mensen, die geloven, dat Jezus het verzinsel is van een paar mensen. Een mythe, die men langzamerhand is gaan geloven als de werkelijkheid.

Wat is een mythe?

Wat is een mythe?

Allereerst vraag ik me dan af, wat een mythe is:

 • Een mythe is een traditioneel verhaal, dat aanvaard wordt als geschiedenis om het wereldbeeld van een volk weer te geven.
 • Het is een verhaal, meestal theologisch van inhoud, dat geen betrekking heeft op een historisch feit, maar de ervaring is van de schrijver of een cultuur. Het geeft niet weer, wat er is, maar hoe men de dingen ervaart.
 • Het is vaak een anoniem verhaal met traditionele opvattingen van een cultuur of groep mensen. Mythes maken gebruik van bovennatuurlijke verklaringen van natuurverschijnselen. Ze gaan ook vaak over schepping of dood.

En Jezus dan?

Als Jezus niet bestaan zou hebben en Hij zou passen binnen bovenstaande definities, dan zou Hij geen deel uitmaken van de geschiedenis. Omgekeerd, als Hij bestaan heeft, dan zou Hij volgens de derde verklaring nog steeds voor mythe uitgemaakt kunnen worden, omdat Hij verklaarde de Schepper te zijn en bovennatuurlijke wonderen heeft verricht. Toch geven de personen, die over Jezus hebben geschreven, niet de indruk een mythe te beschrijven, ze schrijven zo, dat ze zeker weten, dat Jezus echt was, wie Hij beweerde te zijn. Toch zul je, om dit zeker te weten, onpartijdig onderzoek moeten doen en niet alleen omdat je het gelooft.
Elke zorgvuldige en objectieve studie omtrent de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus, Zijn leven, dood en opstanding zal mensen moeten overtuigen, dat Hij werkelijk bestaan heeft en is wie Hij gezegd heeft te zijn. Er zijn mensen, die onderzoek hebben verricht en er zijn wel een paar opmerkelijke dingen:
 • Onze jaartelling en kalender is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Het is nu 2009 na de geboorte van Jezus. Wie baseert zijn kalender op een mythe?
 • Er zijn meerdere mensen, die op hun eigen manier alles over Jezus geschreven hebben. Wat ze zelf gezien hebben.
 • Waarom zouden christenen vervolgd worden als het om een mythe gaat?
 • Mensen, die Jezus volgen heten christenen. Wie wil er de naam van een mythe dragen?
 • Er zijn mensen, die al witheet worden door het lezen van de naam Jezus of boos worden om een artikel als dit. Waarom zou je boos worden als het toch maar om een mythe gaat?
 • Als de opstanding van Jezus een mythe is, waarom stierven er dan zoveel discipelen en volgelingen, omdat ze in Hem geloofden?
Doordat mensen tot bekering komen zie je destructieve mensen veranderen in mensen, die weer een doel in hun leven hebben en een zegen worden voor hun gezin en de maatschappij.Reacties op dit artikel
Kleineclaudia, 2009-07-06
( +2 )

Hier is ook een boekje over van de EO...
CrystalMarga, 2009-07-06
( 0 )

Uit mijn hart gegrepen....
Kleineclaudia, 2009-07-07
( -1 )

Waarom worden mensen eigenlijk boos als ze Jezus' naam lezen? Dat snap ik niet. Ik snap wel dat christenen boos worden als je Jezus beledigt. Zij zien Hem nou eenmaal als God en dat moet je respecteren.
Yellow, 2009-07-07
( 0 )

Christenen geloven, dat Jezus de Zoon van God en voor hun zonden is gestorven. Deze manier van redden: Jezus, die zonder zonde is heeft de straf voor mij gedragen en dat maakt mij vrij, maakt wel eens dat mensen boos worden.
Brokkel, 2009-07-07
( +2 )

Is er 1 buitenbijbels bewijs voor het bestaan van Jezus uit ten tijde van Jezus?
Nee
Heeft er een profeet rondgelopen met die naam?
Waarschijnlijk wel, maar dit was waarschijnlijk gewoon een profeet zoals zo vele.
De romeinen hadden een god nodig om de orde in het rijk te herstellen (vandaar rooms katholiek), de begin van onze jaartelling is niet het jaar 1 (of 0) maar is een terugtelling van een monnik ergens in de 4e eeuw.
Net als de samenstelling van de bijbel zoals deze door de christenen aanbeden wordt.
Deze is (heel democratisch) bij stemming samengesteld.
Zo ook het vaststellen van de feestdagen.
Zo valt de geboorte van jezus opeens samen met het midwinterfeest terwijl het waarschijnlijk veel eerder in september geweest moet zijn.
Er zijn heel veel discrepancies in de bijbel maar daar wordt heel gauw overheen gekeken als je gelovige daar vragen over stelt.
Zoals het feit dat er geen algehele volkstelling was in de tijd van jezus, er was alleen een lokale telling maar daar hoefde niemand voor te verhuizen.
Waarom zou dat dan in de bijbel zijn gekomen?
Omdat Jezus geboren zou worden in Bethlehem volgens de legende en uit het huis van David zou zijn.
En daar krijg je gelijk de volgende tegenstrijdigheid.
Als Maria onbevlekt (maagd) ontvangen zou zijn?
Wat heeft Jozef's afkomst, want jozef zou uit het huis van David stammen, met de stamboom van Jezus te maken hebben?
Vervolgens zijn er heel veel fouten en tegenstrijdigheden in de dood en de wederopstanding te vinden.

Hoe is het verhaal dan ontstaan?
Nou, er zijn een aantal ideeën:
1 betreft Jesua ben Pandera, een profeet met veel volgelingen (volgelingen van Jezus/jesua) die sprak over de komst van een messias.
Dat er verhalen rondt gingen over de komst van een messias is duidelijk geworden na de (her)ontdekking van de gabriël Steen, waar een verhaal staat over de komst van een messias. De steen is ruim 100 jaar ouder dan dat jezus zou zijn.

Dus heeft er een profeet bestaan met de naam Jezus in de periode rond het jaar 0, waarschijnlijk wel, is dat de Jezus zoals wij hem kennen.
Zeer waarschijnlijk niet, pas als wij geschriften vinden uit de periode dat Jezus leefde die zijn leven beschrijven dan weten wij het zeker.
Maar zelfs de beroemde dode zeerollen geven wel een hele mooie talmoed weer maar noemen nergens iets van een messias en al helemaal niet de naam Jezus.
(wat toen trouwens een hele normale veel voorkomende naam was).
Jezus is het mooiste voorbeeld van Scapegoating.
Emfkruyssen, 2009-07-11
( 0 )

Hallo mensuh!!! jojojojoj, 2009-12-14
( 0 )

Allo manse ik ben neger alleohn je spreekte het uit als alleoen... dus eigenlijk ik ben gewoon normaal en ik vind it sooooooo saaaaai maagnnnnn maar waar zijn r eigenlijk mythjes geschrrrrrrevvuuhhh????!!! kan iema mij bij antwoorduh????!!!

8u9jdypa0oj88209jhghj negr alleohn!
Hallo mensuh!!! jojojojoj, 2009-12-14
( 0 )

Allo manse ik ben neger alleohn je spreekte het uit als alleoen... dus eigenlijk ik ben gewoon normaal en ik vind it sooooooo saaaaai maagnnnnn maar waar zijn r eigenlijk mythjes geschrrrrrrevvuuhhh????!!! kan iema mij bij antwoorduh????!!!

8u9jdypa0oj88209jhghj negr alleohn!
Hallo mensuh!!! jojojojoj, 2009-12-14
( 0 )

Allo manse ik ben neger alleohn je spreekte het uit als alleoen... dus eigenlijk ik ben gewoon normaal en ik vind it sooooooo saaaaai maagnnnnn maar waar zijn r eigenlijk mythjes geschrrrrrrevvuuhhh????!!! kan iema mij bij antwoorduh????!!!

8u9jdypa0oj88209jhghj negr alleohn!
Hallo mensuh!!! jojojojoj, 2009-12-14
( 0 )

Allo manse ik ben neger alleohn je spreekte het uit als alleoen... dus eigenlijk ik ben gewoon normaal en ik vind it sooooooo saaaaai maagnnnnn maar waar zijn r eigenlijk mythjes geschrrrrrrevvuuhhh????!!! kan iema mij bij antwoorduh????!!!

8u9jdypa0oj88209jhghj negr alleohn!
Martin, 2009-12-17
( 0 )

1 ding vooropgesteld: Jezus heeft bestaan en was een goede man ! Echter, de mededelingen dat het een zoon van god was, en zelfs na zijn dood weder opgestaan is, en gebaard is door een maagdelijke vrouw, die moeten nu toch wel eens herzien worden. Hij heeft veel goeds gedaan, zijn leven eraan gewijd, maar de werkelijkheid omtrent Jezus alsmede de benaming GOD, slechts als begrijpende term uitgebracht omdat wij simpele wezens niet in staat zijn de werkelijkheid te bevatten, zou toch eens helder op schrift gebracht moeten worden. Ik denk dan zelf aan een allernieuwst testament. Begrijp me aub niet verkeerd, Jezus was een zeer goed mens, heeft hij zelf echter ooit verkondigd de zoon van God te zijn ?
Sylvatica, 2010-10-16
( +1 )

Mythe = mythos = overgeleverd, gesproken woord - Jezus sprak woorden voor de innerlijke mens, om tot innerlijke Werkelijkheid = waarheid te komen - Zelfoprechtheid - later Logos = het geschreven Woord van God genoemd.

In die tijd hadden weinig mensen toegang tot boeken enz... Beeldende verhalen waren de toegang tot 's mensens diepste gekrochten (heden psychologie e.d. genaamd).

Jezus = gelijkheid, gelijkheid, gelijkheid - Zijn gelijkenissen kunnen we ook spiegels noemen. Hij hield de mens een SPIEGEL voor. Ik = jij - dat maakt onze liefde zo anders!!

Tot de dienst,
S.
Hans, 2011-01-23
( +1 )

Zo'n hoop onzin als cirkelredenering om het bestaan van jezus te "bewijzen" tref je zelden aan. Wat heeft een kalender nou met het bestaan van jezus te maken,wat heeft het christen zijn met jezus te maken? Zijn naam,als hij al bestaan heeft als mens van vlees en bloed was yosuha ben miriam en niet jezus christus.
In de tijd de jezus bestaan zou hebben leefden er tientallen zo niet honderden geschiedschrijvers en historici,maar nergens is enig schriftelijk bewijs te vinden opgetekend door die mensen. Ja.. flavius josephus waarvan bewezen is dat de geschriften niet authentiek zijn. Er zijn geen enkele getuigen verslagen van zijn bestaan,ook de canonieke "evangeliën" niet.Die dateren op zijn vroegst van 70 jaar na dato en langer.
Plas guillaume, 2011-06-21
( 0 )

Dat Jezus een mythe is hoeft men niet ver te zoeken. Zijn vader die al een eeuwigheid leefde denkt opneens 2 duizend jaar geleden dat hij onze zonden wil vergeven. Welke zonden? Als wij zonden begaan is het zijn fout, hij moest ons maar creëren zonder mogelijk zonden te plegen. Maar de Almachtige God heeft een probleem. Hij kan onze zonder niet vergeven zonder dat er een gruwelijke misdaad aan voorafgaat. Daarom gaat hij op mirakuleuze wijze een zoon verwekken bij een meisje in Palestina. Hij verwekt die zoon omdat hij hem later op een kruis wil nagelen ten einde onze zonden te kunnen vergeven. Ineens op zijn 30 jarige leeftijd begint zijn zoon "onnozelheden" te prediken en te vertellen dat hij allerlei mirakels kan doen zoals de wind tegen houden, blinden genezen met modder, op het water marcheren, broden en wijn te vermenigvulden, enz. Na 2 à 3 jaar "nonsens" gepredikt te hebben is zijn tijd gekomen. Jezus zegt overal in de Evangeliën hoe, waar, wanneer hij gaat sterven. Zelfs wie hem gaat verraden: Judas. Jezus met al zijn mirakelen bleef dan een onbekende voor de toen heersen overheid. Hoe kan dat? Eindelijk wordt de wil van Jezus vervuld zoals het in de Schrift staat. Jezus zegt dat hij die Schrift moet vervullen en de wil van zijn Vader moet uitvoeren. De almachtige Vader doet hem dan op een kruis nagelen en na een, "comedie" van 3 dagen is hij terug in leven. Ondertussen deed hij een bezoek aan de hel. Dat was nuttig want al wie niet in hem geloof moet volgens het Evangelie eeuwig branden in de hel. Dus hij vergewiste zich ervan of er genoeg "brandmateriaal" was. Door zijn kriusiging werd hij onze Verlosser en kon de Almachtige Vader eindelijk zijn zonderaars hun zonden vergeven. Dat is een moord op zijn zoon met voorbedachten rade tijdens 33 jaar. Al die de wil van de Vader en de Zooon moesten uitvoeren waren "marionetten". Niets kon gebeuren zonder de machtige Vader of de machtige zoon. De zoon volgens het Evangelie pleegde zelfmoord om de wil van de Vader na te komen zoals vermeld in het Evangelie. Jezus had voorspeld dat Judas hem ging aanwijzen, alles was voorzien, alles gebeurde zoals hij had verkondigd. Wie kan nu dit "krankzinnig" verhaal geloven dat er een Almachige God bestaat die onze zonden niet kan vergeven dan door zijn onschuldige zoon op te offeren en doen op een kruis te nagelen tussen 2 boeven. Een gekkere "mythe" kan men zich niet inbeelden. Elke zondag zeggen de pastoors dat God zijn zoon heeft opgeofferd om onze zonden te kunnen vergeven en niemand die eens nadenkt en zegt waaarom moesgt die God eerst een zoon verwekken met het doel hem op een gruwelijke wijze te doen sterven alvorens te kunnen vergeven. Drievuldigheid, verrijzenis, mirakels, reïncarnatie, enz. Dit alles zijn uitvindsels van de mensen, zoals de God door de mens werd geschapen (trouwens de mensen hebben miljoenen goden geschapen) en niet het omgekeerde.
Yellow, 2011-06-21
( 0 )

Bedankt voor je reactie. Je reactie laat wel zien dat je niet goed op de hoogte bent van de Bijbel, maar zeer goed op de hoogte van de zogenaamde christelijke tradities en dogma's. Zoals: pastoors, drievuldigheid, de hel waar je naar toe schijnt te gaan als je niet gelooft. Het wordt misschien tijd om de Bijbel eens zelf te gaan lezen en niet de verzinsels van mensen. Ook het volgende artikel kan ik je aanraden: http://www.goedbericht.nl/NT/2Korinthe/5-verzoening.html
Dit komt van de site: www.goedbericht.nl
Plas guillaume, 2011-06-21
( 0 )

Aan Yellow - Schijnbaar heb jij de Bijbel nooit gelezen. Ziehier enige staaltjes uit het Oude en Nieuwe Testament

1) Nieuw Testament - Evangelie

Als U het Evangelie goed vindt moet U het maar bewijzen. De mythische wonderdoener en exorcist Jezus, bezorgt ons een plaats in “het eeuwig vuur van de gehenna” als we niet in hem geloven, is dat een"liefdevolle goeroe»? Deze dictatoriale goeroe zegt: “Doch deze mijne vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood.(Lukas 19,27) (Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulou que je règne sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi) Hij gebood aan de wind, en sprak tot het meer: Zwijg, wees stil! De wind ging liggen. (Lukas 8,25) Gelooft U dat? Gelooft U dat Hij broden en vissen kan vermenigvuldigen? Veel miljoenen mensen in hongersnood wachten op deze vermenigvuldiging. Gelooft U in al zijn duivelsuitdrijvingen? Gelooft U al zijn mirakelen en als dit niet het geval is, wat blijft er dan nog over en wat is nog geloofwaardig of niet? Gelooft U dat Hij de dode “Naïm” deed herleven en uit zijn kist deed stappen door te zeggen “sta op”(Lukas,7,12-15) Wie kan dergelijk onzin geloven? Het Nieuw Testament staat vol antisemitisme, verheerlijking van de slavernij (ook het O.T.) onverdraagzaamheid, tegenover zij die niet in de mythische Jezus geloven (zij moeten naar de hel). Jezus zegt: De slaaf, die de wil van zijn meester kent, maar die zich niet volgens zijn wil heeft voorbereid of gehandeld, hij zal veel slaag krijgen, zo hij hem echter niet kent, en dingen doet, die slaag verdienen, zal hij slechts weinig slaag krijgen (Lukas 12, 43-48). Jezus zegt: Neemt dus het talent van hem af, en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. Want wie heeft, aan hem zal worden gegeven, en hij zal overvloed hebben, maar wie niet heeft, hem zal ook nog ontnomen worden wat hij bezit. Werpt den onbruikbare knecht (slaaf) naar buiten de duisternis in, daar zal geween zijn en geknars der tanden (Mattheus 25,21-30 zie talenten)
Jezus zegt: Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen, en hoe wens ik dat het reeds brandt (Lukas 12,49)0 Hij dreef de duivels uit (1-38). Jezus zegt: Denkt gij dat ik vrede ben komen brengen op aarde? Neen zeg ik U, wel verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen”n twee, en twee tegen drie. De vader zal verdeeld zijn tegen de zoon, en de zoon tegen den vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder (Lukas 12;49-53).
Ja, noch de mythische Jezus noch zijn Vader wisten wat democratie is, vrijheid van mening, enz. spijtig dat de God en zijn Zoon nooit iets geschreven hebben, (zij hebben een excuus – het niet-bestaan) en dat al deze onzin in het N.T door een beginnende sekte werd geschreven zonder dat ze enige notie hadden van mensenrechten. Had God en zijn Zoon het E.V.R.M. geschreven, dan zou men geloven dat er toch een God bestaat en dat die iets voor de mensheid had neergepend, bovendien zouden wij dan sinds 2000 jaar democratie hebben gehad, in plaats van godsdienstoorlogen en eeuwen Inquisitie

2° Oud Testament: Wie uitvoert wat daar in staat wordt onvermijdelijke een gevaarlijke crimineel - zie hier enige staastjes wit op zwart van wat deze gekke God voorschrijft:

Doodstraf voor waarzeggerij, spiritisme en tovenarij, volgens Exodus 22: 18 en Leviticus 20: 27. De toveres zult gij niet laten leven... Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.
Doodstraf voor pogingen om Joden of Christenen tot een ander geloof te bekeren, volgens Deuteronomium 13: 1, 2, 9 en 10. Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft.
Doodstraf voor blasfemie, volgens Leviticus 24: 16. En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.
Doodstraf voor het negeren van een religieus of gerechtelijk bevel, volgens Deuteronomium 17: 12. De man nu, die trotselijk handelen zal, dat hij niet hore naar den priester, dewelke staat, om aldaar den HEERE, uw God, te dienen, of naar den rechter, dezelve man zal sterven; en gij zult het boze uit IsraÔël wegdoen.
Doodstraf voor meineed, volgens Deuteronomium 19: 18, 19 en 21. En de rechters zullen wel onderzoeken; en ziet, de getuige is een vals getuige, hij heeft valsheid betuigd tegen zijn broeder; Zo zult gijlieden hem doen, gelijk als hij zijn broeder dacht te doen; alzo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen... En uw oog zal niet verschonen; ziel om ziel, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.
Doodstraf voor werken op zondag (voor Joden, werken op zaterdag), volgens Exodus 35: 2. Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.
Doodstraf voor het eten van gedesemd brood tijdens het Paasfeest, geldt mogelijk alleen voor Joden, volgens Exodus 12: 15. Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.
Doodstraf voor het brengen van niet-Joodse dierenoffers, treft vooral Moslims, volgens Leviticus 17: 7-9. En zij zullen ook niet meer hun slachtofferen den duivelen, welke zij nahoereren, offeren; dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten. Zeg dan tot hen: Een ieder van het huis Israëls, en van de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die een brandoffer of slachtoffer zal offeren, En dat tot de deur van de tent der samenkomst niet zal brengen, om hetzelve den HEERE te bereiden; diezelve man zal uit zijn volken uitgeroeid worden.
Doodstraf voor sex met dieren, volgens Exodus 22: 19 en Leviticus 20: 15. Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.... Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden.
Doodstraf voor sex met een menstruerende vrouw, beide partners, volgens Leviticus 20: 18. En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.
Doodstraf voor sex met een verloofde vrouw, volgens Deuteronomium 22: 23 en 24. Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben; Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.
Doodstraf voor verkrachting van een verloofde vrouw, volgens Deuteronomium 22: 25. En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, alleen sterven;
Doodstraf voor bruiden die geen maagd blijken te zijn, volgens Deuteronomium 22: 13, 14, 20 en 21. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben, en tot haar ingegaan zijnde, alsdan haar zal haten, En haar oorzaak van naspraak zal opleggen, en een kwaden naam over haar uitbrengen, en zeggen: Deze vrouw heb ik genomen, en ben tot haar genaderd, maar heb den maagdom aan haar niet gevonden; Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is; Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.
Doodstraf voor overspel, beide partners, volgens Deuteronomium 22: 22 en Leviticus 20: 10. Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israël wegdoen... Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.
Doodstraf voor incest, zoon met moeder, volgens Leviticus 20: 11. En een man, die bij zijns vaders huisvrouw zal gelegen hebben, heeft zijns vaders schaamte ontdekt; zij beiden zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!
Doodstraf voor sex met schoondochter, volgens Leviticus 20: 12. Insgelijks, als de man bij de vrouw zijns zoons zal gelegen hebben, zij zullen beiden zekerlijk gedood worden; zij hebben een gruwelijke vermenging gedaan; hun bloed is op hen!
Doodstraf voor prostitutie, door dochters van geestelijken, volgens Leviticus 21: 9. Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden.
Doodstraf voor sex tussen mannen, volgens Leviticus 18: 22 en 20: 13. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.... Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!
Doodstraf voor onbesneden mannen, geldt mogelijk alleen voor Joden, volgens Genesis 17: 14. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.
Doodstraf voor doodslag, volgens Exodus 21: 12. Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden.
Doodstraf voor doodslag op een zwangere vrouw, volgens Exodus 21: 22 en 23. Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel,...
Doodstraf voor moord, volgens Leviticus 24: 17 en 21. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden... wie een mens verslaat, die zal gedood worden.
Doodstraf voor ontvoering en mensenhandel, volgens Exodus 21: 16. Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden.
Doodstraf voor het slaan van de ouders, volgens Exodus 21: 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.
Doodstraf voor vloeken, of een vloek uitspreken, tegen de ouders, volgens Exodus 21: 17. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.
Doodstraf voor ongehoorzaamheid aan de ouders, door zonen, volgens Deuteronomium 21: 18-21. Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve; en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen; dat het gans Israël hore, en vreze.
Doodstraf wegens nalatigheid van de eigenaar van een gevaarlijk dier, dat iemand vervolgens doodt, volgens Exodus 21: 28 en 29. En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn. Maar indien de os te voren stotig geweest is, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, en hij hem niet bewaard heeft, en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die door ons gestenigd worden, en zijn heer zal ook gedood worden.


Yellow, 2011-06-21
( 0 )

Vanwaar zoveel boosheid als Jezus toch maar een mythe is? Last van je katholieke opvoeding? Maak dan zelf een keuze en leg die mythe naast je neer. Waarom kom je met teksten over rottigheid die de mens uithaalt en waar God in Israël de doodstraf voor eiste? Incest, overspel, doodslag, moord, occultisme zijn allemaal zaken die ernstige gevolgen hebben voor de mensen die het overkomt. Misschien wordt het tijd om God uit te dagen om Zich te laten zien in je leven?

Vandijk, 2012-12-14
( 0 )

Men kan er lang en breed over discuseren, maar het heeft een hoop lieden een moeilijk leven gegeven. Ik heb de site positief atheisme hoog in het vaandel staan.
Voor mij een steun en toeverlaat. De mooie citaten van bekende lieden van allerlei pluimage, de knipsels van de webmaster.

Religie is gevaarlijke zwendel. het leeft van bedelen; het zaait alleen tweedracht.

Piet.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl