X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


uitschrijven bij de kerk doe je zo

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van mios mios Auteur op infoyo sinds
24 Januari 2011


Bekijk het profiel van mios
Datum: 05-02-2011
Auteur: Mios
Waarom uitschrijven bij de katholieke kerk? Al jaren speel ik met de gedachte. Toen ik op de lagere school zat, we hebben het over midden vijftiger jaren, wist ik natuurlijk nog niet wat er allemaal stond te gebeuren. 3 X in de week verplicht naar de kerk. Klassikaal geknield op de harde voetenbank, strak in het gelid luisterend wat meneer pastoor te vertellen had. Biechten hoorde er ook bij.

Als er een manier bestaat om een jong kind van zijn plezier te beroven dan is het wel het zitten in de donkere biechtstoel met aan de andere kant van de "tralies"de priester, kapelaan, pastoor of hoe die man ook heten mag. Nooit heete hij Ben, Frits of Piet en altijd rook het er muf, de lucht van sigaren, penetrante lucht doordrenkte de toch al krappe "cel". "Zeg het eens mijn jongen, heb je nog wat te biechten, wat deed je deze week verkeerd? Keer op keer wilde ik uitschreeuwen "niets"en wel zo hard dat de kerkklokken er spontaan van gingen luiden. Maar dat was uit den boze natuurlijk. Je verzon maar weer zoiets als "Ik heb mijn kleine zusje geplaagd", wat dan weer een X aantal weesgegroetjes als straf opleverde. Die weesgegroetjes moesten natuurlijk geknield op de inmiddels nog hardere voetenbank binnensmonds opgepreveld worden. Wat een schijnheilige bedoeling toen en wat een schijnheilige bedoeling nu. Nooit eerder nam ik de moeite om me uit te laten schrijven bij de katholieke kerk aangezien een registratie bij deze kerk mij verder tot niets verplichtte. Niet in fysieke, financiŽle of morele zin. Echter het wereldwijde schandaal rondom het kindermisbruik door voorgangers van de katholieke kerk en de bagatelliserende naÔve en ronduit stuitende reakties daarop hebben me ertoe doen besluiten om nu maar eens aktie te ondernemen. Hieronder de adressen en voorbeeldbrieven om jezelf uit te laten schrijven.

1) Voorbeeldbrief geheimhouding persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie

Uw naam, adres

Uw gemeente, adres

Plaats en datum
Betreft: Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens uit de GBA

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, geboren op dag maand jaar te geboorteplaats, u verzoeken mijn gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie geheim te houden voor de volgende instellingen en/of personen:

* Verplichte derden die mijn gegevens vragen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift waarbij ik u wil verzoeken mij te raadplegen wanneer u van plan bent mijn gegevens te verstrekken.
* De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
* Vrije derden waaronder doch niet uitsluitend (commerciŽle) organisaties en natuurlijke personen.

Ik wil u vragen geheimhoudingsplicht voor bovengenoemde instellingen of personen per direct in uw administratie te verwerken en mij hiervan een afschrift te sturen.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten,uw handtekening

uw naamBijlage: kopie legitimatiebewijs

2)  Uitschrijven centrale administratie kerkgenootschap

Rooms-Katholieke Kerk
R.-K. Bureau Ledenadministratie
Amersfoortseweg 10
3705 GJ Zeist
tel.: (030) 693 13 91

voorbeeldbrief uitschrijven kerkgenootschap

Uw naam, adres

Adres kerkgenootschap

Plaats en datum
Betreft: Verzoek tot uitschrijving

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, u verzoeken mij uit te schrijven als gelovige en mijn gegevens geheel te verwijderen uit uw administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Deze brief is ook verzonden naar mijn huidige parochie, het bisdom, de parochie waar ik ben gedoopt en naar SILA.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw bevestiging,uw handtekening

uw naamBijlage: kopie legitimatiebewijs

3) uitschrijven SILA (stichting interkerkelijke ledenadministratie)

Hoewel officieel de inschrijving een zaak tussen u en het kerkgenootschap zelf is, is het aanbevolen ook bij SILA zelf schriftelijk (en niet per e-mail) bezwaar te maken tegen uw registratie.

Voorbeeldbrief uitschrijven SILA


Uw naam, adres

SILA - Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
Postbus 209
6700 AE Wageningen
Fax (0317) 46 77 49

Plaats en datum
Betreft: Verzoek tot uitschrijving

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, u verzoeken mij uit te schrijven als gelovige en mijn gegevens geheel te verwijderen uit uw administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Deze brief is ook verzonden naar mijn huidige parochie, bisdom, de parochie waar ik ben gedoopt en naar de centrale ledenadministratie van het kerkgenootschap.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten,uw handtekening

uw naamBijlage: kopie legitimatiebewijs

4)  uitschrijven lokale kerkparochie

Dit is de belangrijkste stap - samen met stap 6 - en ook deze dient schriftelijk (en veelal niet per e-mail) te gebeuren. Stuur de brief naar de parochie in uw huidige woonplaats. Indien uw parochie is opgeheven zal uw lidmaatschap door een andere parochie zijn overgenomen. Dan zal eerst bij het bisdom nagevraagd dienen te worden van welke parochie u nu lid bent.

5) uitschrijven doopregister

Het christendom omarmt het dogma dat de parochie waarin u gedoopt bent uw naam niet kan verwijderen uit het doopboek, en dat het teniet verklaren van een doop onmogelijk is, omdat er vanaf uw doop (sacrament) een ontologische en permanente binding zou zijn met het lichaam van christus. Derhalve is het doopsel niet zoiets als het huwelijk, dat u wel als nietig kunt laten verklaren. Het officiŽle standpunt is dat u alleen uw privť gegevens kunt laten weghalen uit de databases van SILA en de parochie, maar niet uit het doopregister. Eens gedoopt blijft u kerk-juridisch voor de parochie als gedoopte christen geregistreerd.
Echter in Spanje is vooruitgang geboekt en een Spaans gerechtshof heeft het aartsbisdom Valencia opgedragen de naam van een man uit het doopregister te schrappen met de argumentatie: "Ödat de burger zijn fundamentele recht moet kunnen uitoefenen om over zijn persoonlijke gegevens te beschikken. Bovendien verdedigt het hof de stelling dat de doopregisters te beschouwen zijn als databases met een persoonlijk karakter, waardoor ze onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Tenslotte dienen ze ook de actuele situatie weer te geven."

6) uitschrijven bisdom

Voorbeeldbrief uitschrijven bisdom

Uw naam, adres

Adres betreffend bisdom

Plaats en datum
Betreft: Verzoek tot uitschrijving kerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u verzoeken mijn gegevens geheel te verwijderen uit het doopregister en uw (digitale) administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Bij wijze van formele akte verklaar ik Uw naam , doopna(a)m(en) , Geboortedatum, Doopdatum indien bekend , Doopparochie indien bekend dat ik heden weloverwogen en in vrijheid heb besloten om de rooms-katholieke kerk te verlaten.
Ik acht mijzelf niet langer met de rooms-katholieke kerk verbonden.
Ik aanvaard alle (zeer onwaarschijnlijke) gevolgen die volgens het recht van de rooms-katholiek kerk aan mijn besluit tot kerkverlating bij formele act zijn verbonden.
Ik verzoek bovengenoemde doopparochie om er zorg voor te dragen dat al mijn gegevens uit het doopregister geheel worden verwijderd en ik verzoek het bisdom dat mijn naam en verdere gegevens zowel in het bisdom als op andere niveaus in de rooms-katholieke kerk geheel worden verwijderd, zodat ik niet langer als lid van de rooms-katholieke kerk wordt geteld.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

In afwachting van uw bevestiging en met vriendelijke groeten,uw handtekening

uw naamBijlage: kopie legitimatiebewijs

Reacties op dit artikel
Sarah neely, 2011-02-12
( -1 )

Geachte heer / mevrouw

Dit is om u te informeren dat Capital Trust FINANCIEN FIRM momenteel een lening aanbieden bij 3% rente.
Wij bieden een verscheidenheid aan leningen aan onze klanten. Wat uw lening moet zijn, groot of klein, persoonlijk of hypotheeklasten, zijn we klaar om te praten met u over hoe wij uw needs.and voldoen hoe u deze lening te krijgen. Laat ons u helpen regelen de financiering en krijgt ook een zeer legitieme lening. Wij zijn geregistreerd en erkend financi√ęle huisvesting geeft uit lening tegen een lage rente voor iedere serieuze persoon, indien ge√Įnteresseerd vul het aanvraagformulier hieronder

COMPANY HOUSE EXECUTIVE
21 Bloomsbury Street London.
WCIB 3XD United Kingdom


Aanvraagformulier:

1) Volledige naam :.........
2) Land :..............
3) Adres: ...
4) Sex :..............
5) Burgerlijke stand :......................
6) Beroep :..............
7) Telefoonnummer :......
8) Maandinkomen :.....................
9) Leenbedrag Nodig :...............
10) Lening Duur :..................
11) Doel van Lening :.................
12) Leeftijd: ..............
Neem dan contact met ons op als toepassing vinden moeilijk in te vullen.
Groet,
Sarah Neely
Lening Officer
E-mail: capitaltrustloan@sify.com
Vertellen: +447024027803
Fax: +448447742385
Sjaak, 2011-06-23
( +1 )

Het is goed dat veel alleen-in-naam katholieken hun lidmaatschap opzeggen. Impliciet steun je met het slaaplidmaatschap getalsmatig toch het 'gelijk' van de kerk. Nog steeds, ondanks herhaaldelijke pedofilieschandalen in alle uithoeken van de kerk, extreme standpunten zoals het goedkeuren van groepsverkrachtingen van lesbiennes, zijn er 4,1 miljoen mensen lid van de rooms-katholieke kerk in Nederland.

Toch is het ook een stap die enige moed, inzet en doorzettingsvermogen eist. Voor iedereen die volgt wens ik dan ook succes en al het beste.
Rob holtkamp, 2012-04-18
( +1 )

Heel mooi dat je op deze manier voorgoed kunt afrekenen met de katholieke kerk. Ik heb hier een vraag bij. Kun je op deze manier ook de "ontvangen" cq. opgelegde sacramenten (zoal bijv. het huwelijk) elimineren zonder daar 800 euro voor neer te moeten tellen?
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl