X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Samenleving en ontwikkeling" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Kinderbijslag 2011: Wie Wat Wanneer Voorwaarden Aanvragen

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
-3
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( -3 )
RSS van Henn Henn Auteur op infoyo sinds
13 Mei 2010


Bekijk het profiel van Henn
Gerelateerde artikelen Sparen voor de kinderen
Datum: 16-11-2010
Auteur: Henn
In dit artikel lees je alles over de kinderbijslag. Wat is kinderbijslag en hoe kun je het aanvragen? Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van minderjarige kinderen. De kinderbijslag is er voor iedereen, ongeacht het inkomen of vermogen. De bedragen van de kinderbijslag zijn dan ook voor iedereen gelijk.De regeling is ondergebracht in de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) en wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

Voor wie is kinderbijslag?/ Voorwaarden kinderbijslag

Een voorwaarde voor de kinderbijslag is dat de ouder/verzorger verzekerd is voor de AKW: de Algemene Kinderbijslag Wet. Iedere ingezetene, dus iedereen die legaal in Nederland verblijft, is ingezetene.

Daarnaast gelden een aantal regels en voorwaarden:
  • Thuiswonende kinderen tot 16 jaar geven recht op kinderbijslag.
  • Als kinderen tot 16 jaar niet thuis wonen, omdat ze bijvoorbeeld in een instelling wonen, hebben ouders recht op kinderbijslag als het kind per kwartaal niet meer dan Ä1.691 verdient.

Recht op kinderbijslag

De ouders hebben recht op kinderbijslag als het kind
  • Een opleiding volgt (minstens 213 klokuren per kwartaal op school) Zij moeten ook uitzicht hebben op een startkwalificatie: havo, vwo of mbo niveau 2.
  • Werkloos is (voor minstens 19 uur per week). Hij moet dan wel als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV-werkbedrijf. Ook moet hij een startkwalificatie hebben.
  • Arbeidsongeschikt is voor minstens 45%Studiefinanciering en kinderbijslag

Studiefinanciering en kinderbijslag Met het recht op studiefinanciering vervalt automatisch het recht op kinderbijslag.

Datum uitbetaling kinderbijslag

De peildatum is de eerste dag van het kwartaal. Als een kind op 2 januari geboren wordt, hebben de ouders vanaf 1 april recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt rond de vijfde van elk kwartaal bijgeschreven, maar in de tweede maand van het kwartaal. Dus in het eerste kwartaal (dat begint op 1 janaurai) zal het bedrag rond 5 februari op uw bankrekening s taan.

Kinderbijslag aanvragen

Nadat de ouders aangifte van de geboorte van hun kind hebben gedaan, krijgen zij automatisch een aanvraagformulier voor kinderbijslag thuis gestuurd.

Geen aanvraagformulier ontvangen voor kinderbijslag?

Als u geen formulier hebt ontvangen, maar wel recht hebt op kinderbijslag, kunt u een formulier aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Als de gezinssituatie veranderd, komen de wijzigingen vanzelf terecht in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Er hoeft niet opnieuw kinderbijslag te worden aangevraagd.

Hoogte kinderbijslag

De hoogte van de bijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en voor kinderen die vůůr 1995 geboren zijn, ook van de gezinsgrootte.

Reacties op dit artikel
Margreet, 2011-04-11
( 0 )

Mijn zoon is 17 jaar en gaat naar de Hogeschool Rotterdam.
Krijgt hij dan studiefinanciering ? en gaat dat automatisch hij krijgt
nu nog kinderbijslag.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl